Kommunepolitikk

AP, FrP, KrF og Venstre sier ikke hvilke eiendommer de vil legge inn i vedtatt eiendomsselskap

Velgerne kan bli ført bak lyset av politikernes unnfallenhet. Kommunale eiendommer vedtatt lagt ut på konkurransemarkedet. Uklart hvilke eiendommer det gjelder. Uavklart eiendomsportefølje før valget Tangenten A/S et

Sparer på velferdstjenester – forsyner seg sjøl – Ordfører vil å øke egen lønn med over 150 000

Ordfører foreslår å øke egen lønn med over 150 000 kroner opp til 988 000 årlig (stortingslønn) Varaordførers lønn foreslåes økt med over 220 tusen opp

Top