Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Knebling av innbyggerinitiativ om legevakt

Knebling av innbyggerinitiativ om legevakt

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Innbyggerinitiativet Døgnlegevakt tilbake til Nesodden har nå samlet inn det nødvendige antall underskrifter for kravet om folkeavstemning om legevakt. De har bedt om å få overrekke underskrifter og å begrunne kravet sitt i åpen halvtime på kommunestyremøtet den 13. november.
Ordfører svarte på e-post slik: »Ordfører tar i mot underskriftene på vegne av kommunestyret. Det er ikke anledning til å ta ordet/bruke talerstol.»
Det ble litt forvirring i kommunestyresalen. En av kommunestyrerepresentantene måtte reise seg å spørre om hva saken handlet om. Til svar kom en setning fra ordfører om at det var et krav om folkeavstemning.om legevakt.

Hvorfor er det viktig for ordføreren å hindre at aksjonsgruppen for døgnlegevakt tilbake til Nesodden får legge fram saken sin for kommunestyret? Reglementet gir god mulighet for det så dette. Avslaget er ordførerens beslutning. Hva er Sandberg så redd for?
For å prøve å komme til orde ba Astrid Hagevold Johansen om å få stille spørsmål på vegne av aksjonsgruppen under åpen halvtime. Ordfører svarer slik:
«Under den åpne spørretimen kan innbyggere (som enkeltpersoner) stille begrunnede spørsmål som gjelder allmenne kommunale forhold til kommunestyret (jf kommunestyrets reglement). Ordfører svarer for kommunestyret. Det betyr at spørsmål ikke kan stilles på vegne av aksjonsgruppa.»
Hvor finner ordføreren dette i reglementet? (Se vedlegg) Spørsmål under åpen halvtime bør kanskje nettopp omhandle saker som gjelder mange innbyggere. Hvorfor vil ordfører nekte noen å snakke på vegne av Aksjonsgruppen for døgnlegevakt?
Selv om Astrid Hagevold Johansen ikke lot seg avfeie og stilte to korte spørsmål til kommunestyret som privatperson føler hun seg frustrert. «Jeg er veldig skuffet over ordførers avvisende holdning» sier hun.
Er dette å lytte til befolkningen? Viser det godt demokratisk sinnelag? Det er innbyggerne som merker problemer på kroppen. Velgerne får vurdere hva salgs folkevalgte de vil ha.

Kommunestyrets reglement:
§ 6 Offentlig spørreordning fra kommunens innbyggere. Utsendinger

Før møtet settes kan det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretid. Unntatt er ved kommunestyrets budsjettmøter.
Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmålene rettes til kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan ikke delta som spørrere. Spørsmålene bør være sendt ordfører på forhånd. Spørsmålene leses opp og begrunnes av spørsmålsstiller. Alle spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse. Andre typer spørsmål avvises. Oppstår det tvil om forståelsen av ovenstående, avgjør ordfører spørsmålet.
Det kan stilles skriftlige spørsmål til kommunestyret. Disse leses opp av ordfører og blir deretter besvart.
Utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.

Bakgrunn:
Aksjonsgruppen døgnlegevakt tilbake til Nesodden og Nesodden Velforbund har tidligere overlevert 6740 underskrifter for kravet om å få tilbake døgnlegevakt til Nesodden. Det tilsvarer over halvparten av de stemmeberettigede i kommunen. Likevel valgte et flertall av AP og Høyre på 17 av 31 kommunestyrerepresentanter å si nei til å hente legevakta hjem fra Ski. De mener de vet best.

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: