Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Vedlikehold av velveier. Hva politikerne lovet – og hva de gjorde

Vedlikehold av velveier. Hva politikerne lovet – og hva de gjorde

Tangenten
Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Nedenfor er svar på spørsmål i Velavisen før siste kommunevalg. Vi har lagt til hva de virkelige gjorde:

Om du får det som du vil; skal kommunen fortsette å brøyte velveiene på Nesodden, inkludert de
velveiene som i dag ikke har slikt tilbud, som for eksempel Ellingstadåsen?

Ordfører Nina Sandberg, AP; Med meg som ordfører skal innbyggerne være trygge på likeverdig
og forutsigbar behandling av vellene (utheving foretatt av meg). Velveiene skal brøytes, strøs og ha
belysning der det er nødvendig for trafikksikkerheten Det skal ikke være slik at noen innbyggere i
Nina Sandbergkommunen betaler – mens andre ikke betaler – for samme tjenesten. Fra gammelt av har Nesodden
mange private veier og private løsninger på vann og kloakk, og uklare ansvarsforhold skaper ikke
alltid rettferdige løsninger for innbyggerne. Det er nødvendig at kommunen rydder opp i dette, uten at
velfungerende løsninger forkastes. Spørsmålet om behovet for, ansvaret for, og finansiering av dette
vedlikeholdet bør derfor kommunen og velveiene bli enige om i fellesskap slik at begge parters syn
kommer fram og viktige hensyn ivaretas.

AP stemte for å slutte med brøyting og veilys for alle velveier
AP foreslår kr 0,- til velveier i budsjettet for 2015
Vurdering: Ordsvindel. Alle de fine ordene var bare tåketale for å kutte ut kommunalt vedlikehold av velveier.Ivar HoftvedtIvar Hoftvedt, FRP
: Selvfølgelig skal vi gå for at dette opprettholdes og utvides.

Frp stemte for å slutte med brøyting og veilys for alle velveier.
Budsjett 2015: 1 millioner til velveier
Vurdering: Konsekvent inkonsekvente

 

Christian Hintze Holm Liten (480x640)Christian Hintze Holm, SV: Jeg vil gå inn for at kommunen overtar langt flere av de private veiene
slik at de får fullt kommunalt vedlikehold sommer og vinter. Så må de helt lokale private veiene bli vei-
eiernes ansvar. Vi skal ha frem en sak om hvilke veier som kommer i hvilken kategori, selvsagt i samråd
med Velforbundet og andre, og dermed kan jeg ikke nå si hvilke konkrete veier som havner i hvilken kategori.

SV stemte mot vedtaket om å slutte med brøyting og veilys for alle velveier
SV har varslet kr 0,- til velveier i budsjettet for 2015
Vurdering: SV lovet ikke mye, men har gjort det de lovet

Geir
Geir Christensen, Rødt
: Fra programmet:
«at det skal gis økte bevilgninger til forbedring av velveier, og at det fortsatt skal være kommunalt
vedlikehold. Dette betyr selvfølgelig også at Ellingsrudåsen m.m. må inkluderes.
Rødt stemte mot vedtaket om å slutte med brøyting og veilys for alle velveier
Rødt har varslet kr 1 000 000,- til brøyting og veilys i 2015

Vurdering: Rødt gjør det de sier


Henning Korsmoe KrFHenning Korsmo; KrF
; Brøyting av veier er helt klart et fellesskapsansvar som det er naturlig at
kommunen tar seg av. Privatisering av vegnettet er en uting, ikke minst så lenge det som ligger bak er å ta utgifter bort fra kommune budsjettet for så å legge det på grupper av innbyggere. Dette kan også medføre at framkommeligheten for ambulanse og brannutrykning blir mindre.

KrF stemte mot vedtaket om å slutte med brøyting og veilys for alle velveier
KrF har varslet forslag om penger til brøyting og veilys i 2015. Forslaget foreligger ikke enda.
Vurdering: KrF gjør det de sier.

Kjell Gudmundsen 2Kjell Gudmundsen, H: Det er ingen selvfølge at brøyting av velveier skal betales over det kommunale driftsbudsjettet. På Nesodden har vi vært i en særstilling hvor vi har gjort det, i motsetning til de fleste andre kommuner hvor vellene/grunneierne må betale for det. Dette blir en sak i fm neste års budsjett hvor vi får en sak som redegjør for økonomiske konsekvenser for både vellene og kommunen avhengig av hvilken modell man velger. Et kompromiss alternativ kan være at kommunen tar ansvaret for den fysiske brøytingen og deler regningen med vellene/grunneierne

Høyre stemte for vedtaket om å slutte med brøyting og veilys for alle velveier Høyre har varslet kr 0,- til brøyting og veilys i 2015 Høyre lovet ikke stort. Høyre lovet ingenting. Høyre fulgte ikke opp sitt skisserte kompromissalternativ.

De to partiene som ikke svarte på Velforbundets spørsmål i 2011:

MDG
stemte mot vedtaket om å slutte med brøyting og veilys for alle velveiene

MDG har varsler kr 0,- til brøyting og veilys i 2015

Venstre stemte for vedtaket om å slutte med brøyting og veilys for alle velveiene

Venstre har varslet kr 0,- til brøyting og veilys i 2015

 

Bjarne Nordbeck

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

One thought on “Vedlikehold av velveier. Hva politikerne lovet – og hva de gjorde

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: