Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre

Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre og kommunen vasker sine hender.
I rapporten: Fuglelivet i ferskvannsmiljøer på Nesoddhalvøya fra 2010 står følgende:

«Samlet vurdering
Flaskebekktjernet har en variert fauna av våtmarksfugl.
I 4 dammer er det registrert senket vannstand som følge av skade/lekkasje på demningene. Dette gjelder Flaskebekktjernet, Sørbydammen, Gulleruddammen og Nordre Sønderstødammen. Dette er en svært alvorlig trussel mot våtmarksfugl, siden dette gjelder to av dammene med rikest fugleliv
– Flaskebekktjernet og Nordre Sønderstødammen.»
Rapporten kan leses i sin helhet her: http://nofoa.no/5678

I sommer rant tjernet tomt. Naboene reagerte. De skriver:

«Vi, innbyggere på Nesodden, vil ha tjernet tilbake som den perlen det var. Vi har med bekymring sett hvordan vannet gradvis har forsvunnet slik at Flaskebekktjernet nå fremstår som en gjørmepøl. Situasjonen vi har sett i sommer må ikke gjenta seg!

Tjernet er rekreasjonsområde for alle Nesoddens innbyggere og har viktige naturverdier på grunn av et rikt fugleliv, som det fremgår i kartleggingrapport
fra Ornitologisk forening Nesodden.»

Les hele skrivet på facebooksiden: «Vann til Flaskebekktjernet»

Selv om det etter regnværet den siste tiden er vann i tjernet igjen, er det sannsynlig at det renner tomt til sommeren. Demningen er lekk og ingen tiltak er gjort. Men kommunen, grunneier og vegvesen skylder på hverandre og ingenting skjer. Forsøk på å stille spørsmål gir ikke noen håndfaste svar.

Viktige ubesvarte spørsmål er:
Hva kreves for å tette dammen og hva koster det?
Når kan det gjøres?
Hvem gjør det?

Ettersom ansvarsforholdene ikke er avklart trengs sannsynligvis også:
Hvilke plikter har grunneier etter det uttal av lover og forskrifter som saken berører? (Lov om biologisk mangfold, Lov om vassdrag og lov om Dammer med forskrifter osv)
Hvilke plikter har kommunen?
Hvilken muligheter har kommunen til å gi pålegg eller selv å utføre arbeid
Hvilke muligheter har Norges Vassdrags- og Energidirektorat til å gripe inn?
Vil det åpne møtet naboene har bedt om bli holdt med representanter for NVE, kommune- og grunneier tilstede? Når?

Lekkasje problemene ble diskutert med kommune- og grunneiere for 4 til 5 år siden første gang, så det burde ikke være noe sjokk det som skjedde i sommer.

I AMTA fastslår kommunen at de ikke har kapasitet til å foreta utbedringer.

På spørsmål fra Øyvind Solum (MDG) i kommunestyret 11/9 svarte ordfører bl.a.:
Befaring er foretatt og lekkasje ble påvist. Det er tatt kontakt med grunneier og med NVE, som vil foreta en grundig kontroll av demningen, og evt pålegge grunneier kontroll og tiltak.

Det høres jo betryggende ut, men hva gjør egentlig kommunen annet enn å ta kontakt med NVE og grunneier? Lekkasjen er jo påvist for mange år siden.

På spørsmål fra Kjellaug Myhre (R) svarte ordfører bl.a. Kommunen har arbeidet med saken siden vannstanden sank i juni, overvåker og gjør vurderinger. Vannstanden er pr i dag er for høy til at reparasjoner kan utføres. NVE er purret opp. Grunneier har ansvar for å bekoste utbedring av lekkasjen, og er gitt en frist til 24.10.14. Det vil bli lagt vekt på bedre informasjon til innbyggerne.

Flotte ord men bortsett fra å sette en svært rommelig frist til grunneier med å svare, hva skjer? Hvilke lover gir grunneier plikten til å reparere og hvilke tvangsmidler har kommunen?

Naboenes skriv avsluttes slik:
«Vi krever at de ansvarlige tar aksjon, slik at vannstanden kommer tilbake til det normale. Vi krever videre at tiltak blir igangsatt straks, slik at man utnytter høstens nedbør. Selv om det kom svært mye regn torsdag 9. oktober og påfølgende helg, renner det fortsatt mer vann ut enn det kommer inn, og tilstanden per i dag vil ikke vare. Lekkasjen må tettes.»

Vi ber om at kommunen snarest inviterer Nesoddens innbyggere til et informasjonsmøte lagt til kveldstid der det informeres om hva man har funnet ut og hva som blir gjort.»

Spennende å se om det blir gitt svar på dette?

Foto Bård Bredesen

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: