Du er her
Hjem > Forsiden > Skal lære om deltagende demokrati

Skal lære om deltagende demokrati

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

For tiden er en gruppe Nesoddpolitikere i Santa Tecla for å utveksle erfaringer om demokratiske prosesser. Turen er en oppfølging av besøk vi hadde rundt 17.mai. Vi har lenge hatt utveksling av bl.a. fotballag med vennskapskommunen vår. Se facebook

Fra søknad om hensikten med turen:

Hovedtema er økt bevissthet om og forståelse av mulighetene ved demokrati som styringsform for politikere, administrasjon og befolkning i de deltakende kommunene. Ut fra dette vil det bli fokusert på følgende tema: Hvordan få et kommunestyre med et representativt system til å fungere best mulig. Betydningen av Santa Tecla sin praksis med deltakende budsjettering og medvirkende demokrati

Demokratisk deltakelse:

Det er et ønske om utvidet demokratisk deltagelse både når det gjelder politikere, interessegrupper og befolkningen i begge kommunene. Det er også et ønske om en utvidelse av det demokratiske rom og de demokratiske mulighetene i begge kommunene. Målet er å lære av hverandre og utvide demokratisk praksis. I El Salvador implementeres nytt lovverk i 2015 da det skal innføres et representativt system for kommunestyrene for første gang i historien. Det største partiet skal ha femti prosent av plassene pluss en, mens resten av plassene fordeles på en representativ måte i forhold til valgresultatet. Fase 2 i demokratiprosjektet innebærer en oppfølgning i Santa Tecla i januar 2015 med to tema: for det første hvordan få et kommunestyre med et nytt representativt system til å fungere best mulig, og for det andre å se på Santa Tecla sin praksis med deltakende budsjettering og medvirkende demokrati.

Tverrkulturell forståelse og læring:

Det vises også her til søknaden for fase 1. Der fremgår at vi bl.a. mener prosjektet vil kunne øke den politiske og kulturelle kompetansen både for administrasjon, politikere og innbyggerne i begge kommunene.

Forventede resultater:

Økt forståelse for og utvikling av det representative demokratiske system Økt respekt og forståelse for ulike synspunkter i kommunestyret Konstruktive samarbeidsformer i kommunestyret og andres politiske organer Økt interesse for og økt deltagelse i politiske beslutningsprosesser fra innbyggerne Styrket og bedret informasjon til innbyggerne om hva som skjer i de politiske organene Økt oppmerksomhet om viktigheten av og styrking av lokale partilags engasjement og deltakelse. Etter turen må hver enkelt og gruppa: – Evaluere opplegget og kartlegge nærmere effekt I samråd med ansvarlige I Santa Tecla, herunder skissere eventuelle konkrete tiltak – Informere om gjennomføringen og vurdere overføringsverdi for Nesoddens del. – Utarbeide en plan for hvordan bidra til videre drøftelse om demokratiutvikling både på Nesodden og i Santa Tecla

Vi kommer tilbake med deltakernes opplevelser.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: