Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Delvis stans i arbeide på turstien gjennom Skoklefaldskogen

Delvis stans i arbeide på turstien gjennom Skoklefaldskogen

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Planavdelingen har gitt Historielaget medhold i at arbeidet på deler av turstien gjennom Skoklefaldskogen skal stanses inntil deres klage er behandlet. Konkret handler det om den delen av stien som er gammel isvei og at utbygging ikke skal skjule eller ødelegge denne, men at det skal ivaretaes som kulturminne. Det skal holdes et møte mellom Kommunen, Historielaget og Fylkets kulturminneavdeling.

Ordførerens uttalelse i AMTA om at hun ikke kan stoppe arbeidet kommer da i litt merkelig lys. Kommunen ved plansjefen kan det. Ordføreren kan ikke? Kommunen ved planavdelingen har behandlet spørsmålet om utsatt oppstart fram til behandling for to av klagene, fra naboene(avslått) og fra historielaget(medhold)
Kommunen ved planavdelingen har fram til nå avslått utsatt oppstart av veien for klagen fra naboer, men har gitt historielaget medhold i deres krav om utsatt start. Da blir det merkelig at planavdelingen ikke har behandlet samme kravet i forhold til lovlighetskontroll fra SV, MDG og Rødt eller klagen fra Nesodden Ornitologiske Forening. Spørsmålet om mangelfull utredning av virkningene på det biologiske mangfoldet er derfor ikke tatt opp. Dette er merkelig saksbehandling ettersom disse klagene ble levert først. Saken er heller ikke satt på dagsorden på første møte i Teknikk. Miljø og planutvalget 28. januar. Det er dette utvalget som har fattet vedtaket og som derfor har myndighet til å endre vedtaket. Det vil være svært rart om administrasjonen tar seg frihet til å endre et politisk vedtak. Det er også litt merkelig om de bygger deler av stien etter gammel plan med sprenging, stor bru og mye grus, mens den andre halvparten skal få en helt annen utforming.

Klagene på kommunen som politisk styringsorgan og byggherre er i det hele tatt ikke behandlet. Om det er lovlig å bruke midler fra aksjon skolevei til dette prosjektet er en av disse spørsmålene.
Idrettsrådet har klaget på at kommunen har brutt avtalen om at de skal taes med på råd om tiltak knyttet til idrett- og friluftsliv. De har ikke denne stien på sin prioriteringsliste. De har heller ikke fått svar.
Det blir tydeligere og tydeligere at denne saken må til ny politisk behandling og at det trengs utredning og avklaring av flere spørsmål. Til tross for det prøver kommuneledelsen å få satt i gang prosjektet uten at disse spørsmålene kommer til ny vurdering. Det har tydeligvis gått prestisje i prosjektet. Tiden er nå moden for å legge politisk prestisje til side.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: