Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Fjellstrand, stedet som Kommunen har glemt. Vi vil også ha tryggere skolevei.

Fjellstrand, stedet som Kommunen har glemt. Vi vil også ha tryggere skolevei.

Fjellstrand, stedet som Kommunen har glemt
Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Av Øystein Ellingstad.

Fjellstrand har blitt ett meget populært sted og det er mange innflyttere hit. Fjellstrand har boligpriser som er lavere enn nordre delen av Nesodden. Derfor er det såpass mange som flytter hit. Det er også foretatt store utbygninger: Urtehagen og Eplehagen uten at det er bygget en meter gangvei eller fortau. Fjellkrysset er ett veikryss som har fått sterk økning av trafikk de siste årene. Det er mange pendlere som kjører Fv 157 og tar så videre over Fv 104 som går over til Fv 105 Ved Kirkeveien. Det har de siste årene vært mye tungtransport denne veien og det er det fortsatt. Det er få bilister som overholder fartsgrensene og det oppstår daglig meget farlige situasjoner. Fjellstrand har kun noen få meter gang og sykkelvei, dårlig veilys, et fotgjengerfelt, og noen meter fortau.

Fjellstrandområdet strekker seg fra Svestad i syd til Alvern i nord. Fjorden i vest, og kirkekrysset i øst. Både i området, og på alle sider øker innbygger antallet. Trafikken øker parallelt med dette. Barn og unge må kjøres til og fra skole, venner og andre aktiviteter. Denne unødvendige småkjøringen er med på å øke belastningen og risikoen på veinettet ytterligere. Det finnes ingen, eller kun få trygge måter å komme seg rundt lokalt, for ikke å snakke om til andre deler av Nesodden. Våre barn må kunne ferdes trygt til og fra skole, til og fra venner, og til og fra fritidsaktiviteter. Vi må få de samme mulighetene som størstedelen av Nesodden har til å benytte oss av Alværn banen, Steilene, Bjørnemyrhallen, Sunnaas, Varden, Nærsenteret på tangen og Flaskebekk, Berger med tennis, fotball, og hall, ridesentre, Fagerstrand, Bakkeløkka og mye mer uten å måtte bli kjørt med bil. Fjellstrand har blitt et av Nesoddens største trafikk knutepunkter. Nesodden kommune har nå et ansvar for at området får de trafikale løsninger som passer for et område med det antall beboere, og den trafikkbelastningen som Fjellstrand har.

Dagens situasjon er uholdbar. Kommunen må i samarbeide med Statens Veivesen komme med strakstiltak, samtidig som arbeidet med en helhetlig plan prioriteres foran andre planer. Vi har allerede mistet støtten til gang og sykkelvei fra Ellingstadåsen til Ommen siden reguleringsplanene ikke var laget. Støtten gikk da til Vestby kommune som hadde reguleringsplanene klare. Nesodden Kommunen hadde en mappe med ca: 100 saker fra 2008 som det ikke er blitt gjort noe med. Nå håper vi Nesodden Kommune lager reguleringsplaner der det trengs tryggere skolevei og søker om støtte og ikke misbruker støtten fra Trygg skolevei til stiprosjekter og andre unødvendige tiltak. Hvorfor prioritere Nesodden Kommune en sti framfor en tryggere skolevei andre steder på Nesodden. De som går fra Skoklefall til Tangen, har allerede to andre mulige veier. Den ene veien går igjennom Blåbærstien og den andre over Flaskebekk. Hvorfor blir det brukt penger på en sti som allerede er der. Hadde Nesodden Kommune hatt god økonomi så hadde det vært greit å oppgradere en sti, men når de har så lite penger så må de starte på riktig side av prioriteringslista.

Mange på Fjellstrand har ingen alternative veier å gå. Vi må gå langs riksveien der det ikke er veiskulder eller veigrøft. Ungene våre går med livet som innsats mens andre steder på Nesodden har dem flere trygge skoleveier. Hvorfor blir bare nordre Nesodden alltid prioritert?

Nesodden Kommune skal straks starte med prosjekt miljøvei fra Flaskebekk til Granholt. Er det virkelig behov for dette? Fortau på begge sider av veien! Framfor å prioritere andre som ikke har gangvei eller fortau.

Det er snart kommunevalg, og trafikksikkerheten på Nesodden vil ha en stor betydning for valget. Så kjære politikere, ta dere en tur andre steder på Nesodden og opplev selv de farlige skoleveiene som fins på søndre delen av Nesodden og sett i gang arbeidet med reguleringen.

Fjellstrandområdet må få de løsningene som store deler av Nesodden allerede har. Vi er lei av å bli forbikjørt, gjennomkjørt, og overkjørt. Vi kan ikke vente til flere blir påkjørt og blir drept!

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: