Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Kommunereformen: Plan for en demokratisk prosess

Kommunereformen: Plan for en demokratisk prosess

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Medvirkning fra innbyggerne er en sentral forutsetning i kommunereformen. Dette skal skje i løpet av 2015. Nesoddposten foreslår folkemøter i alle skolekretser våren 2015, og rådgivende folkeavstemning i samband med kommunevalget høsten 2015.

Regjeringen har planlagt å gjennomføre kommunereformen i tre faser, som vist i figuren. Vi er allerede inne i fase to, som omfatter hele 2015.

Kommunereformen Plan for en demokratisk prosessI fase II skal informasjon innhentes, utredninger gjøres, og medvirkning fra innbyggerne sikres. Vi siterer fra fylkesmannens nettsider:
”Dette er fasen hvor kommunene drøfter utfordrings- og mulighetsbildet, og hvor de sikrer god medvirkning. De henter fakta og vurderer ulike muligheter for sammenslåing. Her skal det være bred medvirkning, og kommunene får gode verktøy til å gjennomføre fasen.”
Det er bevilget 100 000 kroner til hver kommune til informasjonsarbeid og gjennomføring av høringer i kommunen. I regjeringens plan legges det opp til at kommunene gjør vedtak senest i løpet av 2016, og regjeringen vil legge frem en samlet proposisjon til Stortinget våren 2017.

Plan for 2015 i Nesodden kommune
Nesodden kommunestyre gjorde den 4. desember i fjor vedtak om prosessen. Vi siterer fra referatet fra møtet: ..”arbeidet skal starte opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskiftet 2015/2016. Siktemålet er vedtak senest våren 2016”. I kommunestyret legges det også vekt på å ta hensyn til en god og egnet involvering av innbyggerne, eksempelvis gjennom ..”folkemøter, meningsmålinger, rådgivende folkeavstemninger og lignende.” Kommunestyret har satt ned en politisk arbeidsgruppe som skal kartlegge muligheter og konsekvenser av reformen for Nesodden kommune . Denne arbeidsgruppa skal kun rapportere til kommunestyret.
Nesoddposten har forsøkt å finne ut hva som har skjedd siden kommunestyremøtet i desember i fjor. Vi er kommet til mars måned, og hvis arbeidet skal avsluttes rundt årsskiftet, må prosessene settes i gang. På kommunens nettsider leser vi: ”..for at Nesoddens innbyggere skal få mulighet til å følge med i behandlingen av kommunereformen, vil det legges ut informasjon på kommunens hjemmeside og på sosiale medier som Facebook og Twitter”. Men bortsett fra det nevnte referatet finnes det ikke informasjon noe sted. Har kommunen satt i gang arbeidet? Har noe skjedd etter kommunestyremøtet i desember? Hvis kommunen mener alvor med involvering og medvirkning, må dette starte nå.
For innbyggerne er det viktig at vurderingsfasen ikke bare er en prosess der en arbeidsgruppe innhenter ekspertvurderinger som så legges fram i kommunestyret og drøftes der. Innbyggerne må involveres tidlig i prosessen, før alle ekspertvurderingene er ferdige. Innbyggerne er også eksperter, som må høres og involveres. For at prosessen skal foregå på demokratisk måte og etter forutsetninger gitt av regjeringen i denne reformen, må innbyggerne involveres på ulike måter i prosessen.

Plan for involvering av innbyggerne
Nesoddposten mener innbyggerne må sikres medvirkning i prosessen gjennom konkrete aktiviteter i 2015. Vi foreslår følgende plan:
1. Innbyggerne må få informasjon om hvilke utredninger og vurderinger som kommunen har planlagt, hvilke som er gjennomførte, og hvilke som gjenstår. Innbyggerne må kunne gjøre seg opp en mening om hvilke utredninger som er tilstrekkelige for å gjøre en vurdering om sammenslåing eller ikke.
2. Innbyggerne må ha fortløpende tilgang til utredninger og vurderinger som gjøres av arbeidsgrupper og ekspertutvalg i prosessen. Det betyr at slike vurderinger og utredninger må legges ut på kommunens hjemmesider og refereres i Amta og Nesoddposten.
3. Kommunen må arrangere åpne møter i alle seks skolekretser i kommunen før sommeren 2015. På disse møtene må det legges frem argumenter fra alle sider i saken, dvs. både mot sammenslåing og for de ulike alternativene for sammenslåing.
4. Rådgivende folkeavstemning om alternativene for Nesodden kommune må arrangeres i samband med kommunevalget høsten 2015.
Kommunereformen angår alle innbyggerne og vi skal alle leve med resultatet av reformen i ettertid. En god prosess på vei mot beslutning vil redusere konfliktnivået og gjøre livet i kommunen lettere etter at beslutningen har blitt tatt. Derfor må kommunen ta grep om dette nå. Hansken er kastet!

Gro Ladegård

Gro LadegårdGro Ladegård
Gro Ladegård
Er bidragsyter, fungerende styreleder for Nesoddposten og professor på Markedshøyskolen i Oslo. Badstuebader på Oksval brygge. Yndlingstur er Nesodden på langs på søndager.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: