Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Debatten om sammenslåing av kommuner er i gang

Debatten om sammenslåing av kommuner er i gang

Åpent møte 3 feb 2015
Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

40 nesoddinger møtte fram i Tangenten 3. mars for å debattere forslaget til ny kommunereform.

– Dette er kanskje en av de viktigste sakene for oss som bor på Nesodden, og vi må komme i gang med debatten nå, slo Eivind Reiersen fast i sin innledning. Han gikk gjennom de siste 15-20 års reformer, som alle har som mål å effektivisere, skape større enheter og åpne opp for ytterligere privat inntreden i kommunenes oppgaver. Sykehusreformen, NAV-reformen, samhandlingsreformen, politireformen har ført og fører til store endringer i samfunnsstrukturen vår, og det er stor uenigheter om de har vært eller vil bli noen suksess.

Påstandene om at vi har for små og lite ”robuste” kommuner ble tilbakevist med at Norge i forhold til EU har adskillig større kommuner, både i folketall og areal. Videre viste Reiersen til at mange undersøkelser viser at folk er mer fornøyd med tjenestetilbudene i mindre kommuner, og at det også gjør det lettere for innbyggerne å påvirke. Nærhet til sakene gjør at folk engasjerer seg mer. Og små kommuner har ikke større kompetanse- og rekrutteringsproblemer enn de større, viser en FAFO-rapport.

Valgdeltakelsen er også større i mindre kommuner, og ikke minst viser endringer på partienes lister store forskjeller: i småkommuner har det vært rettelser på 60% av listene, i Oslo bare på 2%!

Reiersen viste videre til erfaringer fra Danmark, der antallet kommuner i 2007 ble redusert fra 271 til 98. Resultater: drøyt 2000 færre folkevalgte, men 6000 nye administrative stillinger! Over halvparten av kommunene fikk økte utgifter til administrasjon, og valgdeltakelsen falt markert i 2009.

Hvis Nesodden skulle bli en del av en stor Follokommune, eller en ny bydel i Oslo, vil vi bli en ”utkant” i mye større grad enn i dag. Det sier vel sitt at vi ikke har noen representanter i fylkestinget, og at de heller ikke interesserer seg nevneverdig for ting vi er opptatt av. – Så konklusjonen min er at vi må forbli egen kommune, og det må arrangeres en folkeavstemning om dette samtidig med høstens kommunevalg, konkluderte Reiersen.

Vi trenger innbyggernes medvirkning
Tormod Bjørnstad innledet om viktigheten av innbyggernes medvirkning. – Politikerne vet ikke nødvendigvis alltid best, sa han, og mente vi trenger et system for deltakelse i mye større grad enn vi har i dag: en folkebevegelse som kan bidra i utviklingen av kommunen, både med hensyn til økonomi, planarbeid, tjenester og kultur. Dette må skje gjennom samtaler, diskusjoner og forhandlinger om politiske spørsmål.Bjørnstad var bekymret for de siste års utvikling i det politiske miljøet, med grove brudd på demokratiske spilleregler, brudd på valgløfter og program, og at politikerne fra de to største partiene ikke snakker med oss, men til oss. Hans resept var: politikerne må bort fra ”formelen” Bestem – informer – svar – til å invitere innbyggerne til å delta i beslutningsprosessene i mye større grad. Og Bjørnstad viste til mange gode eksempler på hvordan engasjement nedenfra er til det beste for alle.

Nesoddposten er i gang!
Før debatten satte i gang presenterte Gro Ladegård den nye nettavisen som du nå leser. Nesoddposten skal være et ”folkets talerør”, og ønsker å slippe til alle Nesoddens innbyggere (og flere til…) Det trengs en avis som har plass til mye stoff fra Nesodden, og vi har plass til både fakta, nyheter og interessante hendelser på Nesodden, poengterte Ladegård, og ikke minst: Debatt! Vi har i dag bare én avis som dekker Nesodden, og Nesoddposten vil gjerne komplementere Amta, være et korrektiv og en annerledes kilde til kunnskap og informasjon om kommunen vår. ‘

Livlig debatt
Det kom fram en rekke synspunkter som stort sett støttet innledningene. Eksempler på deltakende demokrati fins det mange av som vi kan lære av, både i Europa og f.eks. i vår vennskapskommune Santa Tecla. Det ble hevdet at det er lagt et sentralt løp fra Storting og regjering for å få større kommuner, og opplegget er å unngå folkeavstemninger. Abc-nyheter kan avsløre Høyres interne brev om dette her http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/04/219260/trygve-slagsvold-vedum-sp-overrumplet-ena-solberg

Mange av debattantene uttrykte stor misnøye med kommunens administrasjon, både sommel og rot og at den hadde for stor makt over politikken. Flere besvarte dette med at administrasjonen kan leve ”sitt eget liv” fordi flertallet av politikerne lar den gjøre det. Dette må bli et viktig tema i valgkampen.

Selv om Nesodden ikke er en liten kommune i norsk målestokk, må vi vente et stort press på sammenslåing pga. Oslos behov for å samordne areal- og transportutvikling, ble det påpekt. Men uansett var det praktisk talt unison enighet om at vi ønsker å beholde kommunen vår, og at det kreves en folkeavstemning over dette.

Gro Ladegård

Gro LadegårdGro Ladegård
Gro Ladegård
Er bidragsyter, fungerende styreleder for Nesoddposten og professor på Markedshøyskolen i Oslo. Badstuebader på Oksval brygge. Yndlingstur er Nesodden på langs på søndager.

One thought on “Debatten om sammenslåing av kommuner er i gang

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: