Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > ARENA vant kommunevalget i Santa Tecla etter 18 år med fmln-styre.

ARENA vant kommunevalget i Santa Tecla etter 18 år med fmln-styre.

ARENA vant kommunevalget i Santa Tecla etter 18 år med fmln-styre.
Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Santa Tecla, Nesoddens vennskapskommune i El Salvador har siden 1997 vært styrt av fmln (Frente Farabundi Marti para la Liberación Nacional). Fmln er paraplyorganisasjonen for geriljabevegelser under borgerkrigen som gikk over til å bli et politisk parti etter fredsslutningen i 1992. Etter valget 1. mars på ordfører og kommunestyre har fmlns ordførerkandidat gratulert ARENA med seieren. Nytt kommunestyre trer i funksjon 1. mai. Endelig valgresultat er ikke klart, men det politiske skiftet bekreftes av begge parter. Spørsmålet nå er hva det politiske skiftet vil bety av endringer.

1. mars gikk salvadoranerne til urnene for å stemme på lovgivende forsamling, 262 kommunestyrer med ordførere og representanter til det mellomamerikanske parlamentet, PARLACEN.
Det offisielle valgresultatet er ikke klart før tidligst om noen dager. Men i de store byene, som Santa Tecla, har allikevel ARENA og fmln erklært seg som vinnere eller tapere. I Santa Tecla var Armando Flores fra fmln raskt ute med å innkalle til pressekonferanse allerede om morgenen 2. mars hvor han gratulerte Roberto D’Abuisson og ARENA med seieren. Fmln’s ordførerkandidat uttrykte stor takk til befolkningen for støtte, ønsket Roberto D’Abuisson lykke til og sa at fmln og han selv ville «stille seg best mulig til disposisjon for å arbeide hånd i hånd for at Santa Tecla skulle fortsette sin utviklingspolitikk.» Han lovet videre å være en en del av en opposisjon som skal vise seg stødig, konstruktiv og som en aktiv forslagsstiller.

Valgresultatets betydning for Santa Tecla vil vise seg å sikt. De to kandidatene fra henholdsvis fmln og ARENA er enige i en del viktige punkter i sine program for valgperioden 2015 – 18. Blant annet vil begge arbeide for en mer robust økonomi, flere kulturaktiviteter, bedre miljø og økt trygghet for befolkningen. Begge partienes program vil ha nytt kommunalt marked i to etasjer, et kommunalt teater, en grønnere kommune og økt omfang av videoovervåkning. Imidlertid er det ingen av kandidatene som har uttrykt konkrete planer for oppfølgingen av den lokale fredspakten med gjengene (maras) som ble inngått i 2013 og som har vært kontinuerlig fulgt opp siden. Pakten har inneholdt punkter om rehabilitering av gjengmedlemmer, bedre soningsforhold og våpenhvile. Fra å ha vært en av El Salvadors mest voldelige byer i 2003 har byen langsomt blitt en trygg oase i landet. De sier selv i spøkefullt alvor at de «eksporterer kriminaliteten og inporterer turistene.» Flere fra Nesodden har kunnet observere denne forandringen og hvordan kommunen har utviklet seg i positiv retning. Spørreundersøkelser utført av UIDOP (Univeridad Centroamericana, ES) viser at problemet med vold og utrygghet er den viktigste utfordringen som myndighetene må løse. Deler av befolkningen ser seg stadig nødt til å innrette hverdagen etter hvor hvilken gjeng har makten og overherredømmet.
Det blir spennende å observere hvilke forskjeller det blir i styresettet i vår vennskapskommune. Historisk er ARENA kjent som et høyreekstremt parti som ikke har gått av veien for å bruke vold i sin maktuøvelse. Partiets grunnlegger er fra Santa Tecla og het også Roberto D’Abuisson og var blant annet initiativtaker til dødsskvadronene under borgerkrigen. USAs ambassadør til El Salvador i 1980 har også offentliggjort at samme D’Abuisson var ansvarlig for ordren til drapet på biskop Romero (San Salvadors biskop, drept under forrettelsen av en bisettelse i mars 1980). Når forslaget om flere partier i kommunestyrene ble forelagt lovgivende forsamling, stemte ARENA mot forslaget med den begrunnelse at et ettparti-kommunestyre har bedre styringsevne enn et komunestyre bestående av flere partier. Dagens ARENA framstår mer som et moderne parti.
I januar var en delegasjon med politikere fra forskjellige partier på Nesodden i Santa Tecla for å lære om medvirkende demokrati og for å møte forskjellige partier som stilte liste til valg på kommunestyrer. Delegasjonen møte blant annet ARENArepresentantene med Roberto D’Abuisson jr. ARENAs representanter uttrykte spenning stilt overfor et kommunestyre med flere partier siden det byr på styringsutfordringer, samtidig uttrykte de at det måtte være viktig å begynne med det man er enige om. D’Abuisson sa seg tvilende til modellem med medvirkende demokrati som Santa Tecla har praktisert i større og større grad siden 2001. Partiet stilte på møte med en representant som skulle ha ansvaret for internasjonale forbindelser etter valget og alle uttrykte stor interesse for å fortsette vennskapsarbeidet med Nesodden kommune. Noe delegasjonen sa seg svært glade for.
Vennskappsarbeidet har vært formalisert siden mars 2001 og har ført til positive resultater både for Nesodden og Santa Tecla.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til valget 1. mars siden landet for første gang skulle velge kommunestyrer sammensatt av flere partier enn ett. Internasjonale observatører og nasjonale media beskriver valgavviklingen som rolig til tross for forviklinger i løpet av valglokalenes åpningstid, søndag fra 07 til kl. 17. Det oppsto forvirring blant funksjonærene og velgere i valglokalene vedrørende rutinene ved stemmebordene i forhold til stemmegivning og opptelling av stemmesedler til kommunestyrer bestående av flere partier. Det var også første gang alle landets innbyggere måtte avlegge stemme i det lokale valglokalet nærmest registrert bopel. I tillegg har El Salvador for første gang innført «kryssende stemmegivning» (voto cruzado) til nasjonalforsamling, det innebærer at velgeren fritt kan krysse av for kandidater fra forskjellige partier. Antallet kryss må ikke overstige det antall representanter som skal velges. Både velgere og funksjonærer uttrykte usikkerhet i forhold til hvordan dette skulle gjennomføres riktig. Flere valglokaler holdt åpent lenger etter forslag fra ARENA nasjonalt og noen hadde åpent til neste morgen. Det er ikke bekreftet at dette var tilfelle i Santa Tecla. I El Salvador er det private firmaer som har ansvaret for valgmanntallet og leverer systemer for valgavvikling og opptelling. Det nasjonale valgtribunalet, TSE, er øverste ansvarlige. TSE gikk tidlig ut med bønn om hjelp fra andre aktører under avviklingen av valget, noe som har ført til kritikk for manglende planlegging og for uprofesjonell gjennomføring. På sin side har TSE bedt Høyesterett om utsettelse av systemet med kryssende stemmegivning fordi TSE hevdet at de ikke hadde logistikken klar. Høyesterett har allikevel godkjent systemet med kryssende stemmegivning fordi kravet fra demokratibevegelser i El Salvador har vært sterkt for kryssende stemmegivning, da man mener det er en vesentlig og nødvendig utvidelse av demokratiet som befolkningen bør få del i. Sett i lys av forhistorien er det ikke rart at TSE ba alle partier om at de ikke måtte proklamere seier eller andre resultater før valgresultatet var offisielt, noe som altså er lovet innen midten av mars. Nesoddposten vil følge saken videre.

Mange på Nesodden vil ventelig følge med på hvordan Santa Tecla utvikler seg med ARENA i førersetet etter 18 år med fmln-styre, hvorav 14 av dem med den meget karismatiske og handlekraftige Oscar Ortiz i ordførersetet. Ortiz er nå visepresident i El Salvador, mens Carlos Palma har vært fmln-ordfører siden oktober 2013 da Ortiz begynte riksvalgkampen for presiden og visepresident.

For de som vil vite mer om El Salvador kan kunnskap finnes her:

https://snl.no/El_Salvadors_historie

http://www.globalis.no/Land/El-Salvador

Inger Johanne Norberg. Epost: i-j-norb@online.no

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: