Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Plassering og stråling fra basestasjoner – I en reguleringsplan?

Plassering og stråling fra basestasjoner – I en reguleringsplan?

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Ordfører Sandberg fikk i mai/-12 et forslag fra meg om å lage en reguleringsplan for basestasjoner, -uten respons! I forbindelse med nylig innspill til Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 sendte jeg også
inn forslaget på nytt til administrasjonen, foreløpig uten respons. Mine samfunnsverdier er at planlegging av infrastruktur må sees i sammenheng med arealplanlegging – og må selvfølgelig også
inkludere mobilmaster og basestasjoner. Hva er dine – og hva med arven til våre etterkommere?

Tidligere oppslag i Amta om plassering av en potensiell mobilkommunikasjon i Oksvalkrysset, og historien om Azarias Tommy Fredriksen som har ”rømt fra Oslo til Nesodden”- på flukt fra strålene, ga meg blod på tann. Reguleringsplan – en god idé? Er det noen som husker historien om ubåten ”Kvikk”, hvor 15 barn av menn som hadde tjenestegjort på båten ble født med misdannelser? Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) måtte – etter først å ha avfeid en slik sammenheng – til slutt konkludere med at de elektromagnetiske feltene ombord hadde en sammenheng med de medfødte misdannelsene. Jeg har flere historier og faglig dokumentasjon på lager.

Profesjonelle aktører i mobilmarkedet lever av å selge sine produkter med formålet: ”Du som mobilkunde skal være fornøyd” og ”Vi skal tjene penger”! I saker som berører mange parter kan det oppstå konflikter som: ”jeg vil ikke ha den masten i mitt nærområde ”og ”du med din mobil vil ha mobildekning”! Kommuner og fylkeskommuner er pålagt å tilrettelegge forholdene for fremtidens telekommunikasjon, men det kan gjøres ganske konfliktløst.

Stråling
Uten faglig kompetanse på dette området eller annen medisinsk bakgrunn, men med realkompetanse på egen kropp gjennom å være kvikksølvforgiftet og bl.a. el-ømfintlig, vil jeg sitere utdrag fra en artikkel i Morgenbladet 18.03.11 hvor avisen setter søkelyset på sammensetningen av ekspertutvalget som skal vurdere strålingsfaren fra mobiler og trådløse nettverk. Der kan man lese at Statens strålevern skal vurdere seg selv og – om behov – kritisere sin egen forvaltningspraksis. I mine ører: ”bukken som passer havresekken.”

Hvilken verdi har forsikringen fra Statens strålevern: ”har allerede vurdert de helse- og miljømessige konsekvenser ved slike basestasjoner.”? Da er vel alt greit? Nei, – jeg vil prøve å gi noen svar på hvorfor det ikke er greit.

Jeg oppfordrer alle interesserte til å lese boken til freelance-journalistene Mona Nilsson/Marcica Lindblad ”Spelet om 3G Fakta och desinformation i det trädlösa samhället” (ISBN 91-975600-0-6).
Forfatterne gir et sjeldent eksempel på kritisk fagjournalistikk.

Et lite eksempel fra denne boken: I den spanske byen Vallodolid er historien om skolen Garcia Quintana beskrevet i The Lancet, hvor 4 barn innen kort tid fikk kreft, tre barn fikk leukemi og et barn Hodgkins sykdom i perioden des/00 – des/01. Sommeren/00 ble det installert en gigantisk trådløs installasjon (60 antenner på et tak 42 m fra skolen).

Tankevekkende er følgende uttalelse fra en strålingsekspert Pedro Costa Morata (også rådgiver for FN og UNESCO) som årsakssammenheng mellom stråling fra antenner og sykdom: ”Studier for mange år siden viser sammenheng mellom ikke-ioniserende stråling og tilfeller av barneleukemi og hjernesvulster”.

Mobile Norway hadde ultimo/10 planer om å bygge en ny basestasjon i hjørnet av Alværn ungdoms-skole, – hva resultatet der ble er jeg ikke kjent med. Men det jeg er kjent med er at Foreningen for El-overfølsomme (FELO) har uttrykt sin bekymring over å havne i en ekstremt diskriminerende situasjon som gjør at det offentlige rom blir mer og mer utilgjengelig. Siv.ingeniør Sissel Halmøy i Folkets strålevern, som kan måle det vi ikke ser – strålingen fra elektromagnetiske felt – uttaler i Aftenposten 22.10.10: ”Strålingen har ingen farge, ingen lyd, vi kan ikke se den, lukte den eller høre den. Den er over alt.” Hun har i mange år engasjert seg sterkt for at allmennheten skal få mer informasjon om virkningen av elektromagnetisk stråling og ivret for lavere grenseverdi enn hva som er tillatt.
Mine forslag til konfliktløs plassering
Kommunen må snarest lage reguleringsplaner over plassering av basestasjoner og samlokalisere med andre aktører f. eks. Telenor
I reguleringsplanene må man ivareta begrepet ”hensynssoner” i Plan- og bygningsloven (-08)
– IKKE plassering i bolig- eller skoleområder
Ta hensyn til estetikk
Vurdere faremomenter for at barn kan bli fristet til å klatre (minner om Cato Zahl Pedersens fatale klatring)
Bruke ”føre-var”-prinsippet hva gjelder de helsemessige konsekvensene
Vurdere om stråling kan være brudd på Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Kjære Nesoddbeboer – det er lov å tenke selv! Profet i eget land blir man først når ”man har hatt skoene på”!

Kvalitetene med å bo i vår kommune er unike, både for barn og voksne. La oss ta vare på dem – i dag og for fremtiden! Utviklingen skal skje i samarbeid med innbyggerne – og ikke av ”utbyggingskåte” aktører. Med eller uten mobil – og med telekommunikasjon i en reguleringsplan!

Tove Forsberg
”ur-innvåner”

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: