Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Turveien gjennom Skoklefaldskogen. Dyrere eller stopp på halvveien?

Turveien gjennom Skoklefaldskogen. Dyrere eller stopp på halvveien?

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Formannskapet sendte rådmannens forslag om ekstrabevilgninger på 0,9 million til turstien i retur med beskjed om å utrede flere alternativer. Til tross for dette har arbeidet på Isveien startet.

Rådmannens forslag var å bruke 0,9 millioner for å skjære slisse i fjellet 40 cm ned for å legge kabel til lysmastene. Da trengs ikke grus oppå stien for å dekke kabelen. I sakspapiret var dette framstilt som om løsningen var for å tilfredsstille historielaget sitt krav om bevaring. På formannskapsmøtet fikk lederen for historielaget, Åste Eggen, ordet for å oppklare at de følte seg misbrukt og at de ønsket å bevare Isveien slik den er, uten lys. Isveien regnes som den eneste bevarte fra tiden hvor Nesodden var storeksportør av is. Også nasjonalt er det få isveier bevart i sin opprinnelige form, så veien regnes som et viktig kulturminne.

Kostnadene ved turveien, dersom rådmannen får det som han vil, blir mellom 4 og 5 millioner. Den vil bl.a. sluke nesten hele kommunes investeringsbudsjett på veier på 2 millioner. Dersom tiltak på kommunale veier ikke kommer, så vet du hvor pengene har blitt av.

Kostnadene ved turveien vil sluke nesten hele kommunes investeringsbudsjett til veier.
Kostnadene ved turveien vil sluke nesten hele kommunes investeringsbudsjett til veier.

Bakgrunnen for saken er at Fylkeskommunens kulturvernavdeling har bedt kommunen ta vare på Isveien i sin originale form. Altså uten grus og lys. Byggetillatelsen til veien ble gitt under forutsetning av at det ikke forelå innvendinger fra regionale myndigheter. Slik innvending er gitt. Det er sannsynlig at byggearbeidene som er gjort er ulovlig utført. Dette spørsmålet er sendt kommunen og fylkesmannen med spørsmål om ny stopp i arbeidene til lovlighetenskontrollen er behandlet.

Med sin hastebehandling av saken har kommunen satt seg selv i klemma. Enten overkjøre kravet om vern fra fylkeskommunen samt motstanden fra mange andre hold om å prioritere denne veien eller å sitte igjen med en halv tursti til en svært kostbare pris.

Neste episode av veier til besvær kommer neste uke.

Geir Christensen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: