Du er her
Hjem > Valg 2015 > Claudia Behrens (SV) en politiker som sier det hun mener.

Claudia Behrens (SV) en politiker som sier det hun mener.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Når det gjelder samarbeidsklima og den politiske debatten i Nesodden kommunestyre mener Claudia Behrents at ” så vel samarbeidsklima som den politiske debatten er blitt negativ og til dels aggressiv. Til eksempel nevner hun at enkelte kommunestyremedlemmer reiser seg under andres innlegg og skjeller vedkommende ut.”

Hvilke saker vil Claudia prioritere i neste kommunestyre periode?

Ungdomsrådet må gjenoppstå og få makt og innflytelse i kommunen sier hun. At det nå er blitt opprettet en ½ helsesøsterstilling som skal rette seg direkte mot psykisk helsearbeid for barn og unge, er hun glad for, men skulle ønske at det hadde vært en hel stilling.

Claudia forteller at det på Nesodden finnes mange vakre og verneverdige hus fra århundreskiftet, som f.eks. på Hellvik og Flaskebekk. Sier at det i disse områdene derfor er viktig å ikke bygge boliger som bryter med den eksisterende boligmassen. Hun mener at dette et viktig saksfelt å ta tak i, og vil jobbe for en estetisk vakker og bærekraftig kunstnerkommune. Og  ønsker at alle nesoddinger uansatt alder og funksjonsevne skal ha mulighet til å delta aktivt i lokal samfunnet.

Claudia synspunkter på ordførervalget i 2011, heving av politikerlønningene til 87 % av stortingslønn samt nesoddingenes rett til å kreve folkeavstemning.   

Her kommer svarene kort og kontant: – Ordførervalget var SKANDALØST. Velgerne liker ikke å bli holdt for narr. Å være kommunepolitiker bør være mer enn kall enn et inntektsgivende yrke. Nesodden er en fattig kommune så politikerne fra Ap, H, V og Fr.p burde ikke ha hevet politikerlønningene til 87 % av stortingslønn. Og mener  at det bør være muligheter for folkeavstemninger i prinsipielt viktige saker som for eksempel døgnlegevakten, kommunesammenslåing, store utbygningssaker m. fl.

Claudias syn på eiendoms – og næringsskatt.

Siden staten pålegger og overfører lovpålagte oppgaver til kommunen som ikke fullfinansieres,  er Claudia redd det ikke er noen vei utenom å innføre eiendomskatt. Legger til at det her er viktig å si at en må ha et bunnfradrag som gjør at de fleste slipper den. – En bør for eksempel vise stor forståelse for gamle, verneverdige hus som har steget voldsomt i verdi siden de ble kjøpt av nåværende eier, sier hun, – i tillegg at man kan legge seg på en lavere skattesats.

Når det gjelder næringsskatten ønsker hun en dybdeutredning slik at alle konsekvensene kommer opp i lyset, slik at man kan justere den for å bevare næringslivet på Nesodden.

Claudias mening om:brøytesaken – overføring av vintervedlikehold og lys til den enkelte eiendomsbesitter.

– H, Ap og Frp innfører her en skjult eiendomsskatt som rammer tilfeldig.  Det er Claudia ikke for siden hele 60 % av veiene på Nesodden er private.

Kommunesammenslåingen

Claudia forteller at ca. 38 % av de yrkesaktive jobber på Nesodden, ca. 43 % i Oslo Hun mener det tilsier at en sammenslåing med Follo ikke er naturlig. Å bli en bydel i Oslo frister heller ikke.

Hvordan mener du det går til kommunevalget på Nesodden?

– Jeg tror Ap og H, de borgerlige partiene altså, mister sitt flertall. Begrunnelsen er blant annet deres behandling av ordførervalget og døgnlegevaktsaken. Hun mener at flertallspolitikerne  i disse sakene valgte å ta en avgjørelse som er i strid med flertallet i befolkningen.

Så har Claudia en ”bekymringsmelding” å komme med som hun betegner som rådmann Geir Grimstad egenrådighet.  Som et eksempel på denne egenrådigheten nevner hun at politikerne først dagen før behandlingen av Skoklefallstien fikk vite at saken skulle opp i TMP (teknikk-, miljø- og planutvalget). Sakspapirene kom også dagen før møtet. Som et annet eksempel nevner hun at rådmannen lot være å etablere helsesøsterstillingen for barn og unge med begrunnelse i kommunens dårlige økonomi og kutt i antall stillinger. Noe han gjorde uten at kommunestyret ble informert om det

Rådmann Geir Grimstad svarer på kritikken ved å si:

«Jeg er selvfølgelig ikke en egenrådig person . Jeg trives best i samarbeid med andre og har alltid stått for at dialog er veien til løsninger. Når det gjelder de sakene Claudia tar opp  så er det sagt mange ganger også fra min side at Skoklefallstien ble lagt fram raskt for å kunne få midler fra aksjon skolevei. Det er opp til de folkevalgte å avvise saker dersom de mener saken ikke er godt nok utredet eller er blitt «hastesaker» Saken om helsesøsterstillingen er positivt feil. Rådmannen orienterte flere ganger kommunestyret om «innsparingslisten» helsesøsterstillingen var en del av. »

Claudia skriver følgende til Nesoddposten: «Det er ikke korrekt at rådmannen orientere kommunestyret flere ganger om den 50 % helsesøsterstillingen som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2014….»Kommunestyret ble først informert om dette etter at jeg stilte spørsmål om det i kommunestyret.»

Hvilke bok/film velger Claudia som sin favoritt?

Svaret er:  ”Betzys sommer og andre fortellinger” av Håvard Syvertsen og ”Mysteriet Mamma”av Trude Lorentzen. Som beste film velger hun ”Fault in our stars”samt mange av filmene til Monty Phyton.

Til slutt litt om mennesket Claudia Behrens?

Hun er født 1965 i Bremen Tyskland og forteller at hun allerede som 14 åring ble med i Sosialistisk Ungdom. Sier at drivkraften i hennes engasjement har sin basis i et sterkt ønske om at alle må ha muligheter til et verdig liv.

Claudia jobber i Landbruksdirektoratet, tidligere Vegdirektoratet Hun har studert Styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo (Master in Public Management). Og er en meget språkmektig dame som behersker norsk, tysk og engelsk, og snakker noe fransk og litt spansk.

På Nesodden har hun bodd siden 1991.

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: