Du er her
Hjem > Aktuelt > – Da jeg flyttet til Nesodden, kjente jeg ingen, nå kjenner jeg mange, sier Astrid Johansen leder av ”Aksjonen: Døgnlegevakten tilbake til Nesodden nå.”

– Da jeg flyttet til Nesodden, kjente jeg ingen, nå kjenner jeg mange, sier Astrid Johansen leder av ”Aksjonen: Døgnlegevakten tilbake til Nesodden nå.”

Astrid Johansen
Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Og intervjueren spør: Hva er bakteppet og drivkraften i ditt engasjement i døgnlegevaktsaken Astrid?

Et spørsmål Astrid besvarer med å fortelle om den enslig moren som opplevde at datteren ble akutt syk, men ikke så syk at hun kom inn i pasientgruppen Haster. Fra 1. linjen på Ski legevakt fikk hun derfor beskjed om at hun og datteren måtte ta seg ut til legevakten for egen maskin. Når hun opplyste om at hun ikke hadde bil var svaret hun fikk:  da får du vekke opp naboen. Den enslige moren følte ikke at hun kjente naboen godt nok til å spørre om det.

Etter å ha hørt mange slike historier og forstått hvor fortvilet mange var over manglende døgnlegevakt, bestemte hun seg derfor for å starte opp døgnlegevaktsaksjonen. Hun har etter snart i over 2 ½ år, sammen med mange andre gode hjelpere, klart å samle inn nærmere 7000 underskrifter for å få døgnlegevakt her på halvøya.

– Hva enn politikerne fra Ap og H sier og prøver seg på av argumentasjon klarer de ikke å få meg fra å arbeide for å få døgnlegevakt tilbake her på halvøya, sier hun. – For slik jeg opplever det så mangler disse partiene både respekt og omsorg for oss nesoddinger

Hvis du fikk bestemme hvordan type døgnlegevakt vil vi da få Nesodden?

– Mitt ønske, sier hun, – er at det opprettes en døgnlegevakt på Varden. En døgnlegevakt som samarbeider med Nesoddtunet, Sunnås sykehus, Paramedic, fastlegene og Nesodden Røde Kors Hjelpekorps.

En døgnlegevakt som skal kunne ta hånd om alle allmenne akutte og ikke akutte tilfeller. Ha et laboratorium, EKG, EKKO, ultralyd, digitalt røntgen (Sunnås sykehus), foreta gipsing, reponering av beinbrudd, skulder ute av ledd, krisehåndtering (ved psykiske lidelser) og spesialister innenfor en rekke fagfelt. Man kunne da foreta en rask og effektiv diagnostisering og behandling, slik at man slipper å bli sendt land og strand rundt for å foreta røntgen og gipsing eller til andre leger i mils omkrets

Dette gjelder selvfølgelig ikke Haster pasientene. De vil bli sendt videre av Paramedic via annen ambulansebil, ambulansebåt eller legehelikopter, da Paramedic må holde seg innenfor kjerneområdet til Nesodden. Ved å komme raskt til behandling vil det forhåpentligvis medføre at man kan komme raskt tilbake til jobb og skole. I tillegg kommer at de pasientene som går under KAD som ligger på Nesoddtunet da vil få oftere besøk av sine pårørende enn det de opplever i dag. (Denne pasientgruppen ligger nå på A-Hus, Ski, eller på andre sykehjem som Nesodden kommune kjøper tjenester av.)

Hvordan har du blitt møtt av Nesodden politikerne?

– Jeg har blitt godt kjent med de politikerne som er for å få Døgnlegevakten tilbake til Nesodden. Politikere fra Kr. f, V, Miljøpartiet/de grønne, SV, Rødt og Fr.p. De har vært lyttende og imøtekommende. Når det gjelder Ap og H finner jeg det skuffende og forunderlig at de ikke lytter til de nærmere 7000 som har skrevet under på at de vil ha døgnlegevakt på Nesodden.

Og så det også er sagt: jeg har som leder av Aksjonsgruppen ikke en, men tre ganger blitt nektet å legge fremme spørsmål ad vår sak under ”Åpen halvtime” i kommunestyret. Det finner jeg ut fra et demokratisk synspunkt, lite tillitvekkende. ”Åpen halvtime er jo nettopp etablert for at nesoddingene skal få komme med spørsmål og synspunkter som berører dem. Jeg har derfor tatt kontakt med fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jobber nå med saken!

Hvordan har du blitt møtt av nesoddingene?

– Bare hyggelige mennesker! Vi har møtt barn, unge, voksne, småbarnsforeldre og eldre mennesker som har stått med tårer i øynene når de har fortalt historiene sine. Dette har gjort et sterkt inntrykk på oss. Mange har takket for at vi står på for dem i denne saken.

Hva har du lært i arbeidet med denne aksjonen?

– Jeg regnet med at når en engasjerer seg i en sak så går det ei kule varmt. Jeg har en sterk rettferdighetssans (kan også telle til 10 inni meg) og kunne sikkert i enkelte sammenheng ha formulert meg mer diplomatisk. Spesielt gjelder det representanter fra H, Ap og enkelte andre som bare synes å ha en agenda og det er å mistenkeliggjøre de som har underskrevet på listene for å få døgnlegevakten tilbake til Nesodden. Ja, ovenfor disse tillater jeg meg faktisk å bli irritert.

Hvorfor tror du H og Ap er i mot å ha døgnlegevakt på Nesodden?

– Det burde du vel spørre dem om, men tror jeg det rett så har det gått prestige i saken. For samme dag som vi overrakte de nærmere 7000 underskriftene til ass. ordfører Gudmundsen så var Ap og H til stede på et møte i Ski. Et møte der de gikk inn for å knytte Nesodden til fem andre kommuner som vil ha felles døgnlegevakttilbud på Ski.

Kan Nesodden trekke seg fra samarbeidet med Ski?

– Ja, spesielt nå når det nå viser seg at utgiftene til prosjektet har økt fra kr. 83 millioner til kr.138.4 millioner. ( Jfr. avisartikkelen som stod i AMTA den 30. januar 2015 i forbindelse med møtet i Formannskapet på Nesodden hvor Krf., SV og Venstre trakk seg ut av prosjektet.)

Føler at dette er et veldig usikkert prosjekt da anbudsrunden enda ikke er blitt foretatt og det første spadetaket ikke er satt i jorden. Jeg er derfor redd for at dette ikke blir den første budsjett sprekken.

Astrid sier at det spørsmålet som bør stilles er: – Hvor mange millioner skal vår lille kommune bestående av ca.19.000 innbyggere dekke av de kr.138.4 millionene som legevakten i Ski nå er beregnet til å koste? Nesodden kommune har et er et langt lavere innbyggerantall enn for eksempel både Ski og Oppegård. 

Veien videre?

– ”Aksjonsgruppen Nesoddingene vil ha døgnlegevakt nå” startet opp våren 2012, sier hun, – og varer frem til kommunevalget i september 2015. Får de partiene som er for Døgnlegevakt på Nesodden flertallet, dvs. Kr. f, V, Miljøpartiet /De grønne, SV, Rødt og Fr.p, så får Nesodden sin døgnlegevakt. Beholder H og Ap flertallet så blir det ingen døgnlegevakt her på halvøya. Valgresultatet avgjør dette viktige spørsmålet

Tror du at Ap og H pga sin håndtering av legevaktaksjonen kan medvirke til at disse to partiene taper sitt politiske flertall ved kommunevalget?

– Ja, det håper jeg virkelig. For Ap og H fortjener å tape og nesoddingen fortjener å få sin døgnlegevakt etter mange års kamp. Lytt til folket har hele tiden vært mitt råd til Ap og Høyre!

Hva mener du om forslagene som kommer om kommunesammenslåing?

Siden Nesodden er en halvøy, så er det best for Nesoddens befolkning å være egen kommune

Noen favoritt forfatter?

Her kommer svaret kort og kontant: – Eva Joly.

Til slutt litt om Astrid.

Hun er 57 år og har en sønn på 22 år. Til Nesodden flyttet Astrid i januar 2012.

Astrid er Bi utdannet og har EDB Høgskolen. Hun har jobbet 7 år i Forsvarsdepartementet, har drevet eget regnskapsbyrå i 10 år og har i 25 år jobbet som regnskapssjef, økonomi og lønningssjef med personalansvar. Astrid har også jobbet innenfor helsesektoren: kjørt på ambulansebilen for Oslo Legevakt, har jobbet i Oslo Røde Kors Hjelpekorps, vært sanitetsvakt til vanns, fjell og til lands, drevet med krisehåndtering og katastrofeberedskap. På Aker sykehus har hun jobbet som ekstravakt gjennom 15 år. Av tillitsverv kan nevner Astrid: Meddommer i Oslo Tingsrett i 12 år

Astrids livsmotto: Man lærer så lenge man lever.

Gunhild Gjevjon.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: