Du er her
Hjem > Aktuelt > TRANG FREMTID FOR SKOLENE PÅ NESODDEN

TRANG FREMTID FOR SKOLENE PÅ NESODDEN

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Ny skole på nordre Nesodden ble nedstemt nok en gang i kommunestyret. Kommunen legger opp til trange skoler framover. Skolebruksplanen skal nå ut på høring.

Berger skole: skal utredes og istandsettes
Berger skole: skal utredes og istandsettes.

Et forslag fra Rødt om å bygge ny skole på nordre Nesodden ble nedstemt av Høyre, AP, Frp og Venstre i kommunestyremøtet 12. mars. Kommunen mener at Samfunnshuset fortsatt skal brukes til skole. Rådmannen tok i sitt fremlegg utgangspunkt i at alle skoler kan fylles til nesten hundre prosent av kapasiteten. Tiltak skulle vurderes dersom skolen har 90% av maksimalbelegg. I praksis er det imidlertid variasjoner mellom årskullene, og blir det for mange elever så må klasser deles. Asker regner derfor at det i praksis er mulig å fylle en skole med 80% av maksimalt antall plasser. Oslo har flytende skolegrenser og opererer derfor med 85%. Det kan bli trangt på Nesoddens skoler i årene fremover.

Prognosene for elevtall er usikre

Rådmannens fremlegg over prognosene for elevtall for de neste 10 årene ser slik ut:

Nesoddtangen: størst elevtall i 2016 med 611 elever eller 94% av kapasiteten.

Berger: størst elevtall i 2018 med 401 elever eller 89%

Bjørnemyr: god plass

Fjellstrand: størst elevtall i 2025 med 216 elever eller 86%

Jaer: god plass

Myklerud: størst elevtall i 2024 med 367 elever eller 97%

Tangenåsen: størst elevtall i 2019 med 257 elever eller 86%

Alvern: størst elevtall i 2025 med 328 elever eller 91%

Bakkeløkka: størst elevtall i 2022 med 277 elever eller 92%

Flere kommunestyrerepresentanter stilte seg tvilende til disse prognosene. Særlig ble tallene for Nesoddtangen og Jaer fremhevet som for lave. Kommunens anslag viser at det skal bli en topp i elevtall fra 2016 og så betydelig fallende årene deretter. Samtidig har man forutsatt at 80% av Nesoddtangens befolkningsvekst skal komme nettopp på Tangenområdet de neste årene. Videre har man i nærområdet til Jaer skole nylig vedtatt omfattende utbygginger med flere hundre boliger. Dette vil øke presset på Jaer skole.

Partienes innspill

SV fremmet et forslag om å ta inn i skolebruksplanen at en dekningsgrad på over 80-85% ikke er realistisk over tid. I tillegg skal spesialrom beholdes. Dette fikk SV gjennomslag for. Etter forslag fra Rødt ble det vedtatt at Berger skoles A-bygg utredes og istandsetting/nybygging påbegynnes snarest. Videre at Myklerud skole vurderes for påbygging 2018. Etter forslag fra KrF ble det vedtatt at Myklerud utredes for oppussing. Et forslag om at Alvern utredes for rehabilitering i 2015 ble nedstemt av AP, Høyre, Frp og KrF.

Høyre har tidligere uttalt at de vil prioritere å bygge ny skole på Nordre Nesodden. Senest i intervju med Amta 4. mars sier Elisabeth Belsten: «Vi ser også det store behovet for ny barneskole på Nordre Nesodden, og det vil vi få fram på planen». Men i kommunestyremøtet 12. mars stemte altså Høyres representanter mot å få ny skole inn i planen.

Skolebruksplanen angår din skole

Skolebruksplanen skal inneholde investeringer og vedlikeholdsprosjekter for å holde skolene i god stand for undervisningen. Å komme med på lista over tiltak i skolebruksplanen er første hinder som må passeres for å få til bedringer på din skole. Neste runde er å få faktiske bevilgninger i kommunebudsjettet.

Høringsinnspillene kan ha stor betydning. Det er viktig at det kommer konkrete forslag tilbake til kommunestyret. Det blir hard kamp om å få investerings- og oppussingsmidler.

AV Gro Ladegård

Gro LadegårdGro Ladegård
Gro Ladegård
Er bidragsyter, fungerende styreleder for Nesoddposten og professor på Markedshøyskolen i Oslo. Badstuebader på Oksval brygge. Yndlingstur er Nesodden på langs på søndager.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: