Du er her
Hjem > Bakgrunn-info > HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN

HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Kjernen i samhandlingsformen skulle være å legge helsetjenester nærmere folk. For kommunene skulle dette bety:

  • Forebygging framfor å reparere
  • Tidlig innsats framfor sein innsats
  • Få ulike ledd i helsetjenesten til å arbeide bedre sammen
  • Sterkere brukermedvirkning

De viktigste grepene i reformen er

  • Kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser. ”Finansieringen” innebærer at kommunene skal medfinansiere visse innleggelser på sjukehus (spesialisthelsetjenesten).
  • Betalingsansvaret for kommune dersom de ikke klarer å motta utskrivningsklare pasienter fra helseforetakene.
  • Fra 2016 vil kommunen ha plikt til å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp for pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

Samhandlingsformen har kanskje påført Nesodden kommune ekstrautgifter opp imot 20 mill. kroner. Beløpet er vanskelig å beregne, men i alle tilfeller er det snakk om millionbeløp. Dette er ekstrakostnader som går ut over andre nødvendige helsetilbud i kommunen som ulike lavtelskertiltak, gjennomføring av folkehelseplanen osv.

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: