Du er her
Hjem > Aktuelt > Endret vann- og avløpsordninger for Solbergskogen.

Endret vann- og avløpsordninger for Solbergskogen.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Kommunestyret tok ikke hensyn til bønn om informasjon fra Solbergskogen Vel. Vedtok vann- og avløpsløsning som avviker fra Hovedplan for drikkevann og vannmiljø.

Kommunens Hovedplan for drikkevann og vannmiljø fra 2009 slår fast at Solbergskogen skal ha 2 hovedløsninger for vann og avløp. En løsning for separate vann-og avløpsløsninger (eventuelt mindre felles anlegg) og fellesløsning med tilknytning til kommunalt nett. Nå er vann- og avløpsløsninger for Solberskogen vedtatt av kommunestyret med vesentlig endring fra hovedpalnen. Vellet ba om mer og bredere informasjon før vedtak som endrer hovedplanen skulle fattes. I sitt møte før påske vedtok allikevel kommunestyret å gå inn for bare én hovedløsning, nemlig fellesløsning.

Bakgrunn Solbergskogen.
Solbergskogen er et område med spredt bebyggelse og blanding av helårsboliger og hytter. Det er store avstander og tradisjonel vann- og kloakkløsning kan bli svært dyrt. I tilsvarende område med spredt bebyggelse på Blylaget valgte flertallet å gå for naturbaserte/kretsløpsbaserte løsninger. Beboerne innhentet ekspertise, bl.a. fra høyskolen i Ås. Forslaget om å innhente tilsvarende eksepertise til Solbergskogen ble nedstemt i kommunestyret.

Ønsket mer informasjon.
I Solbergskogen vel ønsker beboerne varierte løsninger. Styret hadde som oppdrag å framskaffe mest mulig fakta for informasjon til vellets innbyggere.
Styret ved Tarje Aslesen sendte uttalelse til kommunen og politikerne dagen før om at
«…… saken vedrørende vann og avløp i Solbergskogen utdypes med den informasjon og kunnskap professor Petter D. Jenssen ved Universitetet i Ås har på et fellesmøtet FØR kommunen fatter vedtak i saken, … Håper på en forståelse, og at kommunestyret tar hensyn til de berørte parter i en slik utstrekning som ut. ber om.»

I Kommunestyret stemte bare SV, MDG og Rødt for å følge velstyrets ønske om mer informasjon. Vedtaket ble dermed:
«I det videre arbeidet med områdeplan for Solbergskogen skal det legges til grunn som hovedløsning at eiendommene tilknyttes kommunalt nett via felles privat ledningsanlegg.»

Vann- og avløpsutvalget i Solbergskogen representerer de som ønsker fellesløsning. Dette utvalget ytret skriftlig ønske før jul om assistanse fra kommunen med praktisk tilrettelegging når det gjelder kostnader og ansvaret ved fellesløsning med privat ledningsanlegg.

Mindre medvirkning og større ansvar for beboerne på Solbergskogen.
Hovedplanen for Vann- og avløp ble vedtatt etter høringsrunder og innspill fra innbyggerne. Slik alle planer skal. Vedtaket i kommunestyret endrer hovedplanen på et vesentlig punkt. Alternative avløpsanlegg ble fjernet som én av to hovedløsninger. Uten høring. To av vellets instanser, styret og gruppen som ønsker kommunal løsning har kommet med hver sin uttalelse og bedt om mer og bredere informasjon. Noe som ble nedstemt i kommunestyret. Beboere som har separate anlegg og vil beholde dem, har ikke medvirket i prosessen. Beboere som ønsker kommunal løsning må etablere felles, privat ledningsnett.

Privat ledningsanlegg, beboernes ansvar.
Å få på beina et lokalt privat ledningsanlegg og stå for utbygging er svært krevende og det kan etter hvert vise seg at det vil koste mer enn det smaker. Noen beboere er bekymret for kostnaden, særlig hvis noen innbyggere ikke vil delta i ordningen. Mange har alternative løsninger som er lagt inn og i bruk. lokalt privat ledningsanlegg Miljømessing er naturbaserte/kretsløpbaserte løsninger i sterk utvikling og langtransport av kloakk ikke spesielt heldig. Allikevel vil mange velge tradisjonell vann og kloakk selv om løsningen innebærer private ledningsanlegg. Spørsmålet som ikke drøftes er hvordan innbyggerne kan få vann og kloakk levert til tomtegrensa på linje med andre innbyggere i kommunen. Det er det mest vanlige andre steder.
Reidun Isachsen i teknisk avdeling var dessverre ikke tilgjengelig for kommentar. Slik står saken i dag.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: