Du er her
Hjem > Forsiden > Om åpenhet og demokrati

Om åpenhet og demokrati

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Stortingspolitikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har fremmet et lovforslag om å endre offentlighetsloven slik at dokumenter og sakslister til forberedende møter kan holdes hemmelige for innbyggerne.

I fjor høst la Oslo Redaktørforening fram en rapport om bl.a. innsynsregler i Akershuskommuner. Rapportens del om Nesodden konkluderer slik: ”Det er nesten ingenting som sies om verken demokrati, åpenhet, allmennhetens behov for tilgang til informasjon, ansattes adgang til å delta i debatt osv. I sum er resultatet dermed ganske nedslående.”

Norsk Presseforbund har også påpekt at ca 100 kommuner i Norge, deriblant Nesodden, har et reglement som pålegger kommunestyret taushetsplikt i visse saker, noe som er lovstridig. Ordfører Nina Sandberg sa til Amta i desember i fjor at det forberedes en sak for å endre reglementet, men denne saken har enda ikke kommet til kommunestyret.

Ny lov for å begrense innsyn
Men nå kan altså en ny lov komme som vil begrense innsyn. I kommuner som er styrt av byråd, har slikt hemmelighold vært praktisert lenge. Dette er i strid med offentlighetsloven, og dermed vil disse fem partiene endre loven slik at hemmeligholdet kan fortsette. Dette handler om mange politikeres ”drøm”: Demokrati uten innblanding fra folket. En av forslagsstillerne, Høyres Ingjerd Schou, sier det nokså rett ut: ”Folket har valgt sine representanter til å styre”. Har vi ikke hørt dette argumentet fra framtredende politikere på Nesodden også? Når valget er over, er det de folkevalgte som bestemmer, og det må skje uten utidig innblanding i de politiske prosessene.

”Udemokratisk”
Juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, Kristine Foss, sier til Bergens Tidende: ”Et grunnleggende og viktig hensyn bak innsynsretten er at folk skal ha innsyn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Folk skal ha mulighet til å sette seg inn i saken slik at de kan gjøre seg opp en mening på et opplyst grunnlag, før vedtak fattes. Dette er udemokratisk fordi færre får muligheten til å delta i diskusjonen.”

Nå skal det bli slutt på å se de folkevalgte i kortene!
Nå skal det bli slutt på å se de folkevalgte i kortene!

Det er ikke bare enighet innad i de fem partiene. Venstreordføreren i Grimstad er flau på partiets vegne. Han viser til at Harald Hove, avdød Venstremann, blir regnet som ”Offentlighetslovens far”, og han ble tilmed hedret med et minutts stillhet på det nylig avholdte landsmøtet. Men nestleder Ola Elvestuen uttrykker stor tilfredshet for at politikere har behov for ”å jobbe i fred”.

Jusprofessor Jan F Bernt sier at den foreslåtte lovendringen innebærer en lukking av saksbehandlingen i kommunen. ”Her kan det politiske lederskap sette seg sammen og forhandle frem en virkelighetsforståelse og et forslag til vedtak, uten at noen utenforstående får innsyn i det som skjer,” sier han til BT.

Vi trenger mer åpenhet
Det vi trenger i politikken er mer åpenhet, et mer deltakende demokrati. I gjeldende Kommuneplan er følgende vedtatt: ”Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som har betydning for brukere og ansatte.” Dette må vi fortsatt jobbe for på Nesodden, og vi må oppfordre våre politikere til å gå på sine respektive partier på Stortinget og be dem gå imot de foreslåtte endringene i Offentlighetsloven.

-reier

Les: Trusselen kommer fra toppen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: