Du er her
Hjem > Forsiden > Kommunestyret returnerer Plan for Klima og Biologisk mangfold til administrasjonen

Kommunestyret returnerer Plan for Klima og Biologisk mangfold til administrasjonen

Store reformer fører med seg utilsiktede resultater
Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Nesodden kommunestyre hadde rullering av planen til behandling i sitt møte 23. april, men returnerte planen til administrasjonen.

Nesodden kommune vedtok sin første Klima-, Energi- og Miljøplan (KLEM!) våren 2009. Konsulentene i Sweco omtalte planen som den beste i Norge både med hensyn til prosess og resultat. Til tross for det gode grunnlaget synes det som om lite har skjedd.

Nesoddens befolkning har ikke merket nevneverdige kommunale resultater siden planen ble vedtatt i 2009. Follo Rens sorteringsprosjekt har mislyktes og noen returpunkter har blitt fjernet. Befolkningen selv har skaffet seg flere el-biler og noen har råd til energiøkonomisering i private boliger. Men ellers?

Kommunestyret hadde saken etter at den hadde vært gjennom behandling i Teknikk- Miljø- og Planutvalget (TMP). Kjellaug Myhre (R) foreslo der å sende saken tilbake for å få evaluert arbeidet med tidligere handlingsplan og for å få konkretisert mål og tidsplan for å nå målene. Forslaget ble nedstemt i TMP og også i Formannskapet og i kommunestyret den 23. april.
Rådmannen har imidlertid lovet en statusoversikt over arbeidet med klima, energi og miljø 2009 – 2014. På den bakgrunnen ble saken sendt tilbake for å legges fram til rullering sammen med statusoversikten etter forslag fra Christian Hintze Holm i formannskapet tidligere.

Debatten i kommunestyret dreide seg hovedsaklig om hvorvidt politkernes innspill til rulleringen skulle sendes med planen tilbake til rådmannen for innarbeidelse eller ikke. Og om hvorvidt politikernes innspill burde sendes med nå, etterhvert eller etter at statusrapporten foreligger.
Øyvind Solum (MdG) ønsket at klimaregnskapet skulle komme tydeligere fram og at det bør være en del av kommunestyrets måte å evaluere planen. Han mente at et klimaregnskap kan vøre et nyttig instrument både for administrasjon og politikere. Henning Korsmo (KrF) var opptatt av biologisk mangfold i sitt innlegg. Han problematiserte hånlige kommentarer som «at vi kan ikke la en sopp stoppe en utbygging. Men det mener jeg vi kan gjøre. Ikke alltid. Men går vi motsatt vei, bommer vi i alle fall.»

Rådmann Geir grimstad advarte om at jo flere innspill, jo lengre tid ville det ta før kommunestyret fikk saken til fornyet behandling. Saken kan neppe komme opp i maimøtet, men muligen i junimøtet.

Det ble ingen vesentlig debatt, men man kan lure på om Nesodden kommunestyre er i ferd med å gå motsatt vei. Og bomme på arbeidsoppgaven som klima-, energi- og miljøutfordringene innebærer.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: