Du er her
Hjem > Forsiden > Lavterskel eller terskelfritt for ungdom på Nesodden

Lavterskel eller terskelfritt for ungdom på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Tilbud innen psykisk helse for unge på Nesodden skal styrkes. Flere representanter i kommunestyrets møte 23. april 2015 uttrykte glede over utvidelsen av tilbudet. Det skal ikke bare være lavterskel, men helst terskelfritt tilbud. Det foreslås i tillegg økning av stillinger til jordmor og helsestasjonene.

Psykologtilbud
Ungdom skal få et nært og lett tilgjengelig psykologtilbud. Det skal være lett tilgjengelig og medvirke til å forebygge fravær og frafall fra skolen. Skolehelsesøster vil styrkes med 150-180 %. I tillegg vil det bli opprettet en 100 % psykologstilling, forutsatt at det innvilges øremerkede midler fra Fylkesmannen. til finansiering av stillingen. Stillingen vil primært gi tilbud til ungdom og unge voksne.

Tverrpolitisk enighet
Det var tverrpolitisk enighet og begeistring hos alle partier. Administrasjonen fikk ros for å ha benyttet muligheten til øremerkede midler fra BufDir. Viktigheten av tilbud til barn og unge uten trygg hverdag ble understreket. Blant annet av Arnt Even Hustad fra SV som trakk fram viktigheten av profesjonell hjelp til barn og unge som var utsatt for vold i nære relasjoner eller overgrep. Johannes Dalen Giske (AP) som selv ble utsatt for traumatisk terror i 2011 understreket at han hadde fått god hjelp, men som han sa «Det kan ikke være sånn at hvordan du blir påført dine psykiske lidelser skal være avgjørende for om du kan regne med å få hjelp eller ikke.» Dalen Giske forklarte at «Andelen unge med psykiske helseplager er høy – og den vokser. Derfor er det viktig at disse midlene fører til at helsestasjonen blir mer synlig, og mer tilgjengelig for de unge. (….) jeg hører om ungdom som opplever minst like traumatiske ting som jeg opplevde, eller som sliter med angst, depresjon eller andre lidelser, og som ikke får hjelp. Som må kjempe mot systemet, som møter voksenpersoner som ikke forstår, og som mister verdifull ungdomstid i kampen for å få hjelp til å bli frisk.

Småbarnsoppfølging
Også de aller yngste blir tilgodesett. Det har i flere år vært etterslep i forhold til småbarnsoppfølgingen på helsestasjonene i Nesodden kommune. Ved å på plass den vedtatte 30-50 % styrking helsestasjonene og en 50 % jordmor, vil tilbud om småbarnskontroll bli mer stabilt og nyfødte vil få hjemmebesøk ved 3. levedag. Hjemmebesøk kan gjentas hvis det er behov og vil bety en trygghet for småbarnsfamilier med støtte til amming og annet i en ny livssituasjon.
Alt i alt, nødvendig helende og forebyggende arbeid i startgropa. Nesoddposten ønsker lykke til.

Foto og tekst: Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: