Du er her
Hjem > Forsiden > No dig er digg! ? Foregangskommune på VA

No dig er digg! ? Foregangskommune på VA

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

VA er forkortelse for Vann og Avløp. Arbeidsgjengen på VA i Teknisk avdeling har gjort Nesodden til ledende innen ny VA-teknologi og best i landet på effektiv drift. I ledelsen finner vi «myk mann» Arne Johansen med tro på kameratslige kaffemøter med gjengen klokka halv sju om morran.

Effektivitet i vannlevering.
Nesodden forbruker mindre vann totalt i 2015 enn i 1986. Vi er dobbelt så mange innbyggere og hver innbygger bruker mer vann enn i 1986. Allikevel er dette mulig fordi effektiviteten er høy. Effektivitet i VA betyr at vannet er rent og kommer fram til innbyggeren når det skal.

Rent vann er ingen selvfølge.
I tiårene etter krigen var det storstilt boligbygging, også på Nesodden. Vann ble ledet fra vannverket til innbyggerne via støpjernsrør, unntaksvis eternittrør. Brukt vann, kloakk, kalles spillvann på fagspråket og ble ledet til renseanlegg via sementrør. Alle rørtypene blir utsatt for slitasje og gir lekkasjer gjennom lang tids bruk. Også disse. Alle rørene ligger i samme grøft og ved skade på rør kan i verste fall spillvann forurense drikkevann. Det har ikke skjedd.

«Ring Arne» – Lokal bauta.
Tidligere virksomhetsleder Arne Johansen i Nesodden kommune er beskrevet som «En bauta i norsk VA». Arne fikk i 2014 hederspris fra norsk VA-miljø for sin faglige innsats som nyutvikler av No Dig-teknologi og fordi han er en som deler av kunnskap og praksis. Arne begynte i Nesodden kommune i 1987 og ble fort en lokal bauta lokalt også. Følgende historie er sann: Noen av de eldste borettslagene hadde problemer med lekkasjer i rørene. Beskjeden du fikk fra de som var kjent på Nesodden var at du skulle ringe Arne. «Hvem Arne?». – Vét du ikke hvem Arne er? -Arne Johansen i teknisk, vel. Han fikser det med én gang.»
Og det gjorde Arne i samarbeid med arbeidsgjengen fra «Teknisk» som er den respektfulle tittelen på folkemunne. Den sammensveisede gjengen har i hovedsak bestått av kommunens folk, Espen Solvik, Tom Michaelsen og Eirik Tomter. Med på samarbeidet var det også nødvendig med lokale rørleggerfirma.

Lær deg ordene: Kracking og No Dig.
Etterhvert som gamle boligområder ble utsatt for lekkasjer fra sementrørene kom påleggene fra fylkesmannen om opprydding i, og forebygging av, forurensningen som fulgte av spillvannslekkasje. Kommunen har ansvaret for det kommunale ledningsnettet, men vel så viktig er det private. Det lekker uansett eierskap, så samordning og lokal kunnskap var viktig. Arne Johansen forteller gjerne:
«Vi gikk inn for samordning når Nesodden kommune skulle rehabilitere. Vi gikk inn i samarbeid med borettslagene fra tidlig nittitallet. I 1994, -tror jeg, begynte kracking…. Det er en metode som fornyer eksisterende rør ved at vi trekker et nytt rør inni det gamle. Det kalles No Dig fordi det gjøres uten å grave.»
På oppfordring forteller Arne at spillvannsnettet ble undersøkt med kamera som ble ført gjennom rørene for kartlegging. Tiltaket med No Dig går ut på å gå inn gjennom kummer og trekke stålstenger eller stålwirere gjennom røret. Denne trekker så det nye røret etter gjennom det gamle. Fremst i det nye røret er det et hode med en kniv som deler det gamle røret ? Kracking. Dermed ligger det et helt tett rør under bakken uten at det er tatt et eneste spadetak. Praktisk og effektivt, men Arne forteller at de nye metodene ble møtt med skepsis utenfra.

Min filosofi: «Prate med hverandre».
Arbeidsgjengen i Teknisk derimot, ble begeistret over den nye metoden og fant en ny og spennende utfordring i hvert nye høl. Slik ble arbeidsdagen interessant og spennende, alle hadde ansvar for å finne løsninger. Det var lov å gjøre feil fordi feil skulle man lære av. Siden hvert høl kunne by på en ny utfordring fantes det ingen oppskrift, så det var viktig å delegere slik at gutta sjøl skulle finne løsninger. «Det nytter ikke å følge etter» sier Arne, det er viktig «å prate med hverandre, ikke til. Det er min filosofi.» Ledelsesfilosofi i praksis er da å møte først på jobb, lage kaffe til alle som står klar når gjengen kommer en halv time før på jobb for å prate med hverandre. I team.

Gamle fru Hansen og vitebegjærlig publikum.
Samarbeid med de private var halve jobben. Private rør kunne lekke like mye selv om kommunen rustet opp sine rør, så private måtte med på rehabiliteringene. Samme prate-med-filosofi ble benyttet i samarbeid med borettslagene og de enkelte innbyggerne. Det var viktig å fortelle gamle fru styreleder Hansen i borettslaget hva som skulle foregå, da ble borettslagene samarbeidspartnere. Innbyggerne er verdt gjensidig tillit, og det får du ved å bidra litt for å komme i mål sier Arne. Og målet er nådd. I dag mister vi rundt 15 % av vannet på veien fra vannverk til innbyggernes vannmålere. Og den lekkasjen er for det meste privat.

Historien om hva innbyggerne selv kan gjøre og framtidas utfordringer kommer i neste artikkel om Nesoddens vann. Følg med, Nesodden eksporterer vann til Nordsjøen og kan bli bedre med innbyggernes hjelp. Sier mangeårig leder for VA, Arne Johansen som ble 70 år den 16. april, men fremdeles nysgjerrig, begeistret og kunnskapsrik.

Les mer om hedersprisen i VVS aktuelt:
http://www.vvsaktuelt.no/hallingtreff-2014-hederspris-til-en-bauta-i-norsk-va-64654/nyhet.html

Tekst og foto: Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

One thought on “No dig er digg! ? Foregangskommune på VA

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: