Du er her
Hjem > Forsiden > Erik Adland: Nesodden Høyres ordførerkandidat

Erik Adland: Nesodden Høyres ordførerkandidat

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Nesodden Høyre spisser med Erik Adland for å utvikle Nesodden.

Nominasjonskomiteen leder Astrid Løes Hokholt forteller at komiteens politiske prioriteringer var at Erik Adland er en sterk ordførerkandidat med god politisk erfaring, kommunal kunnskap og gjennomføringskraft og lang erfaring fra privat næringsliv og kommune- og fylkespolitikk. De strategiske prioriteringer som ligger til grunn for utvelgelsen av kandidater vektla nye navn for fornyelse og nytenkning,
derunder god fordeling og allsidighet av kjønn, alder og geografisk fordeling for å oppnå et godt valg. for å kunne ta de beste politiske avgjørelser for videreutvikling av Nesodden kommune og et godt
sted å bo for våre sambygdninger.

IMG_1954
Erik Adland vil prioritere at alle på Nesodden får en verdig bolig.

Ordførerkandidaten er hjemme på Odden.
Ordførerkandidat for Nesodden Høyre, Erik Adland, foreslår møtested Odden. En vakker formiddag i april med lett bris hygger han seg med å skue vestover mot nordre del av Nesoddtangen vel der han selv vokste opp.
Hvilket er ditt yndlingssted på Nesodden, Erik? Svaret er kontant: – Her!
Mange ettermiddager ble tilbragt på Odden i barndommen. Da bar det rakt ned på Odden etter skolen hvor mor ventet med ferdig mat. Det kunne være hjemmelagede rundstykker med appelsinmarmelade eller salami. Nesoddtangen vel hadde bruksnummer 4 og alle innbyggerne hadde tinglyst baderett her, fortelller Erik. -Det er bra at alle kan bade her nå.

Ditt politiske engasjement – hvor gammelt er det? Når ble du aktiv og med hva?
– Jeg startet i Bygningsrådet for Høyre i 1988 – 91 og deretter satt jeg i Teknikk- og Miljøutvalget. Erik forteller at drivkraften er lokalmiljøet på Nesodden og friheten til selv å bestemme hva vi vil med egne liv samtidig som vi har et fellesskap som sørger for at de som trenger hjelp får hjelpen de trenger. Han er særlig opptatt av sykehjem, omsorgsboliger og at alle folk får et sted å bo.

Boliger først.
Erik mener at boliger er det viktigste utgangspunktet i folks liv og at alle må ha en verdig og tilpasset bolig etter behov. Han er svært opptatt av at boligene må være tilpasset den enkelte innbygger og nevner at unge trenger bolig. Høyre fikk inn 12 ungdomsboliger i regi av Selvaagbygg på Bergerås, men at tiltaket ble fjernet av SV og AP. Erik fortsetter ivrig: -Demente, for eksempel, der har Bærum og Oslo planlegging av dementlandsby, – det er jo ikke riktig at friske mennesker skal sperres inne på et rom. Sier Erik som vil tenke anderledes om pleie og omsorg fordi mennesket består av mye annet enn å skifte bleie og putte i mat. Erik jobber selv i rusomsorgen med mennesker som har valgt et liv med aktiv rus. Mennesker må få velge selv, alle kan ikke leve som du og jeg, men de skal ha en bolig.
Hvilket politiske prosjekter eller prioriteringer har ditt parti for kommende periode?
Dementboliger er viktig å få på plass. Videre er skolevedlikehold, innholdet i skolen og skoleutvikling viktig. For Erik er hans erfaring fra næringslivet viktig for å skaffe Nesodden flere arbeidsplasser.
Hurtigbåten langs fjorden må prioriteres. Det er for lite mennesker på Fagerstrand nå, vi må få flere innbyggere der. Da kan vi få samband på fjorden mellom Hurum – Røyken – Asker – Bærum. Jeg sørget for å endre partiprogrammet til Akershus Høyre under årsmøtet, så nå er hurtigbåten inne i programmet. Nesoddposten er enig i at vi liker det på Nesodden. Ja, ha-ha, det gjør vi!, ler Erik.

Hva er den viktigste oppgaven som ordfører synes du?
– Det viktigste er å være en samlende person og ikke delta veldig aktivt i ordskiftet, partiet må tones ned. Prosessene og at alle blir hørt og får sagt sitt, ikke at det er konsesus. Jeg ønsker å praktisere en romslig stil. Videre skal ordfører lede møtene, sørge for at sakene er tilstrekkelig utredet og at sakene er forståelige. Det skal foreligge en kvalitetsnorm.
Hva kan du tilføre som kommunens ordfører som ingen andre kan?
-Kombinasjonen av lang politikererfaring, kontakten oppover i Høyre, god kunnskap om fylkespolitikken siden jeg har representert Høyre i perioden 1991-9 og inneværende periode som møtende vara. Min jobb erfaring fra både privat, frivillig og offentlig sektor er viktig å ha med seg i vervet. Jeg syns også det er viktig at kommunen har en god og sunn økonomi.
Brøytesaken – drift og vedlikehold private veier. Hva mener du om håndteringen av denne saken?
-Resultatet ble noe annet enn det spolitikerne bestemte. Politikerne ville ha en sammenlignende vurdering av kostnad. I stedet for vurdering fikk vi et stort anbud for hele Nesodden. Vi var ikke oppmerksomme nok på det der. Høyre vil se på dette i neste periode. Det er to års kontrakt på anbudet, så det er ikke så mye å gjøre med det nå. Folk kan tro at politikerne har mye mer makt eller innsikt enn vi egentlig har. Det er politikerne i utvalg som har muligheten til å gjøre vedtak. Utfordringen er at alle er hobbypolitikere med annet arbeide som hovedbeskjeftigelse. Bortsett fra ordfører som er heldagslønnet, men ordføreren har i vår modell ingen instruksjon myndighet ovenfor administrasjonen.

Næringsskatt?
Høyre er tydelige mot næringsskatt. Det er ikke logisk å legge ressurser i en næringsplan for deretter å innføre næringsskatt. Vi fikk i alle fall senket skatten fra 7 til 5 promille i inneværende budsjett.

Boligskatt?
Nei, ikke skatt av en død ting. Skatt skal legges på inntekt, kjøp og salg. Det er også et problem med dagens system at skatt lignes etter takst og at en innbygger med lav inntekt blir skattlagt for penger de kanskje ikke har. Foreslått fjernet av EA:Si at vi kan få inn 30 millioner på eiendomsskatt, da må det i tilfelle vare til et bestemt formål. Folkeavstemninger er ikke egnet til dette spørsmålet, folkeavstemninger krever et ja/nei spørsmål, ja eller nei til EU, f.eks.
Kommunesammenslåing: Vil ditt parti arbeide og stemme for, å opprettholde Nesodden som egen kommune i sin nåværende form?
Vi mangler faktagrunnlag så det er vanskelig å svare på nå. Det er for tidlig å konkludere. Vi må ta hensyn til er Areal- og Transportplan (for Akershus, journl. anm.) fordi vi har helt andre behov enn resten av Follo eller Romerike. De interkommunale selskapene er en underdemokratisk utfordring fordi politikerne har mistet kontakten med tjenesten. Spørsmålet blir hva det vil innebære for oss som enkeltkommune med forskjellige ting hvis vi skal utføre tjenestene som enekommune. Barnevern er et eksempel på at nærhet kan være vanskelig fordi det blir både profesjonelle og private møtepunkter mellom fagperson og klient.
Kommunen har satt i gang et arbeid med alle partier hvor spørsmålet tas opp. Det skisseres fire alternativer; Nesodden som enekommune, sammen med en eller flere Follokommune(r), én Follokommune eller Nesodden sammen med Oslo.

Vil ditt parti gå inn for folkeavstemning om kommunesammenslåing (og at denne i så fall holdes samtidig med kommunevalget til høsten)?
Nei, det er besvart tidligere.
Hva mener ditt parti er kommunens viktigste oppgaver?
Svaret kommer raskt mens han nipper til kaffen som nå har blitt helt kald: -Egnede boliger til de som trenger det. Det betyr omsorgsboliger, ulike boligtyper, ungdom, demente, rusbrukere, ja alle. Kunnskapskolen, god infrastruktur og folkehelse med å beholde Nesoddmarka. Journalisten prøver å friste med påfyll av varm kaffe men Erik drikker gjerne kald kaffe. -Det er godt å bare nippe litt. Ordførerkandidaten praktiserer livsvisdommen: Å kunne nyte den tiden man har på jorden ved å ta vare på de små, gode øyeblikkene. -Livet er kort, smiler Erik gjennom solbrillene, til solen, til Odden og til Nesoddposten.

TISA – Trade in Services Agreement – Avtale om Handel med Tjenester er en overnasjonal handelsavtale som forhandles nå. Den innebærer endringer i kommunal tjenesteyting innen f.eks. skole, barnehage og vannlevering hvis den blir undertegnet. Vil du og ditt parti arbeide for at de oppgavene du prioriterte ovenfor fortsatt skal være kommunalt ansvarsområde?
– Vi skal ikke selge ut noe av det. Private barnehager er noe, men på vann har vi et bra kommunalt anlegg, kan ikke se at vi skal selge det?
Hvis Veolia skal konkurrere med kommunen i anbud om produksjon og drift av vann, hvem av dem tror du vinner anbudet?
-Nei, jeg kan ikke se noen årsak til at vi skal gjøre det. Vi har bra tjenesteproduksjon i Nesodden som kommune.
– Hva tenker du om overnasjonale avtaler som går inn i det kommunale ansvarsområdet?
-Nei, for min del ville jeg ikke stemt for det. For all del, det private er bra, vi har privat snekker, private barnehager, privat lege. Noen mener alt skal være offentlig. -Ikke snekker vel? Nesoddposten smutter inn et kjapt spørsmål om noen mener snekkern skal være offentlig, men Erik fortsetter ufortrødent med at det er sunt med private og offentlig. I Frankrike har de 50/50 privat/offentlig helsevesen.
Hva er du stolt av å ha vært med å få til i inneværende kommunestyreperiode?
Dagsenteret og boliger for multihandicappede på Skoklefall og gang/sykkelvei Fjordvangen – Torvik er endelig vedtatt, endelig! Og utvidelsen av kirkegården er viktig selv om vi ikke snakker så mye om det, sier ordførerkandidat Erik Adland som innrømmer å være både leken og glad av seg. Humor er viktig i livet og tull og tøys er bra folkehelse kansje? Ja! Da må Erik skritte avgårde til neste avtale og vi takker hverandre for en hyggelig samtale mens vinden leker i bølgene rundt den høyt elskede Odden og Kongen legger ut i fra Nesoddtangen.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: