Du er her
Hjem > Aktuelt > Ansatte oppfordres til å ytre seg om viktige forhold.

Ansatte oppfordres til å ytre seg om viktige forhold.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Fra å henvise til et annet reglement til å oppfordre aktivt om å varsle:

Kommunestyret tydeliggjorde i sitt vedtak 21. mai ansattes plikt til å varsle om viktige forhold.

Da kommunestyret behandlet kommunikasjonsreglementet første gang den 12. mars ble varsling ikke omtalt på annen måte enn at ble henvist til Kvalitetssystemet. I saken som ble lagt fram 21. mai var varsling noe som ansatte fritt kan benytte seg av når det er forhold som er viktige for brukere og ansatte.

Ansattes varslingsplikt ble ytterligere forsterket gjennom Henning Korsmoes (KrF) forslag som gikk ut på at ansatte skulle oppfordres til varsling. Representanten var opptatt av omdømmetyranni, det at man blir mer opptatt av av omdømme enn den egentlige tjenesteytingen. Korsmoe vektla de ansattes ytringsfrihet og det faktum at de ansatte kunne frykte for å ytre seg av redsel for videre karriere. Han understreket viktigheten av at kommunestyret utrykker at det ikke skal være slik i kommuneorganisasjonen og fremmet forslag som uttrykker støtte til ansatte som vil ytre seg. På den bakgrunnen vedtok kommunestyret at ansatte skal oppfrodres til fritt å uttale seg, samt at åpenhet mellom ansatte og politikere er ønskelig. Begge forslagene fra KrF ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket uttrykker en viktig og prinsipiell holdning om hvordan kommunen vil oppfatte sin arbeidstakere og hvordan kommunen ønsker å oppfatte dem – som samfunnsengasjerte borgere, betrodde og innsiktsfulle medarbeidere. Det er et viktig element for å få en bedre organsiasjon og bedre tjenester da det er de ansatte som har skoen på som kjenner hvor den trykker.

Forståelse og søkbarhet.
Kommunikasjonsreglementet fikk også vedtatt to tillegg fremmet av Geir Christensen (R). Det første gikk ut på at alle henvendelser skulle besvares på en slik måte at mottaker kunne forstå svaret. Dette forslaget ble vedtatt, først mot 6 stemmer fra AP, som etter litt vingling fallt ned på å stemme for Rødts forslag mot 1 AP. Rødts forslag om at det skal være mulig å søke i kommunale saker på nett uavhengig av møtedato eller utvalg ble vedtatt nesten enstemmig, også der var 2 AP motstandere av forslaget.

Generelt om kommunikasjonsreglementet kan bemerkes at det er preget av at vi lever i en didgital tid, og lite preget av at ikke alle innbyggere har tilgang til digitale verktøy eller kan bruke dem. Om strategier for disse innbyggerne var det lite å hente. Det er lagt ned et betydelig arbeid i kommunen for universell utforming av nettsidene, men ikke alle bruker nett.

Om kommunestyret ønsker kommunikasjon er et åpent spørsmål.

Her inne et sted er det, men hvor anonymt har kommunestyret lov til å leve?
Her inne et sted er det, men hvor anonymt har kommunestyret lov til å leve?

Den mest nærliggende møteplassen, nemlig kommunestyret, for god kommunikasjon ble ikke nevnt med et ord. Det er fremdeles et åpent spørsmål om kommunestyret ønsker direkte kommunikasjon med innbyggerne de er valgt for å tjene.

Hvordan gjøres sakene som behandles tilgjengelige slik at publikum har en reell mulighet til å følge med i saksbehandlingen?

Nesodden kommune har i hovedsak blitt en digital kommune. Politikerne og administrasjon har alle sakspapirer på nettbrett. Ved å ta med egen pc, kan publikum logge seg på og lese saksdokumenter under møtet. Dette vil ikke passe alle deler av befolkningen, ikke alle har bærbar pc eller behersker teknologien, men har likefullt rett til innsyn i politiske fora og det bør være kommunens oppgave å tilrettelegge for at det alminnelige publikum kan stikke innom og følge sakene. Har kommuen vurdert å legge ut sakspapirer eller ha et visst antall nettbrett til utlån som gjør det mulig å følge sakene?

Det er et stort forbedringspotensial i annonseringen av møtene. Da Nesoddposten var på vei ut måtte journalisten lose en innbygger som kom inn hovedinngangen og skulle til kommunestyret som…. Lå hvor? Det fantes ikke skilt eller opplysninger.

Kommunikasjonsansvarlig i kommunen svarte umiddelbart da Nesoddposten la ut dette på facebook. Kan politikerne bli like gode i de nære møtene med innbyggerne så alle føler seg velkomne på kommunestyret. Det innebærer en liten fare for å bli nedrent, men det tør være innenfor rammene av tålbar risiko og sårbarhet. Jeg kan i alle fall love innbyggerne at debattene er spennende.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: