Du er her
Hjem > Forsiden > Tidligere diplomat Kjellaug Myhre stiller som ordførerkandidat for Rødt på Nesodden.

Tidligere diplomat Kjellaug Myhre stiller som ordførerkandidat for Rødt på Nesodden.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Hva er bakteppet og drivkraften i ditt politiske engasjement?

– Jeg er opptatt av rettferdighet og å motvirke utviklingen i forskjells-Norge. Jeg ønsker å bidra til å motvirke nedbyggingen av velferdsstaten. Og valgte Rødt fordi jeg anser at det er det partiet som seriøst tar tak i de mest grunnleggende problemer i samfunnet.

Rødt har en kvinne og tidligere diplomat som ordførerkandidat. I tillegg har partiet lik fordeling av kvinner og menn på partiets liste til kommunevalget. Hva mener du det har å si for den politikken som partiet vil føre?

– Menn og kvinner utfyller hverandre og vi trenger ALLE kjønn i politikken.

La oss så se på bakteppet for dette kommunevalget:
1) Ap, H, V og Fr.p overprøving av velgernes valg av ordfører. C. H. Holm (SV) fikk 41.2 % av de avgitte stemmene, Nina Sandberg (AP) 25.0 % og Kjell Gudmundsen (H) 21.4 %. (Kilde: Nesodden kommune)

2) Heving av politikerlønninger til 87 % av stortingslønn. Den gamle ordningen fungerte slik at ordførerens lønn bare skulle være 2.7 ganger kommunal minstelønn. En kobling til kommunal minstelønn som innebar at ordføreren ikke fikk høyere lønn uten at kommunens lavest lønne de også fikk mer.

3) Retten til folkeavstemning når 10 % av befolkningen ønsker det.

Hva er dine synspunkter på disse tre sakene? Kjellaugs svar er her lysende klare:

– Ordførervalget var en skandale.

– Heving av politikerlønn til 87 % av stortingslønn var et brudd med et lønnssystem som var langt mer rettferdig enn det som ble innført.

– H og Ap fremstiller det som om vi ønsker folkeavstemning i hytt og pine. Det er ikke hva vi ønsker. Vi ønsker folkeavstemning når det er saker som er så viktige at alle bør få anledning til å si sin mening.

I denne perioden har døgnlegevakten vært en brennhet sak. Saken har gjentatte ganger vært oppe i den politiske debatten. Ap og H står alene om ikke å lytte til 6721 nesoddingers ønsker om å få døgnlegevakten tilbake til Nesodden. ( Ved siste kommunevalg var det 9250 som stemte.)
Siste gang saken var oppe i kommunestyret avviste disse to partiene også å ha folkeavstemning om saken. Hva er dine synspunkter på denne saken?

– Min mening er at denne saken skulle vært lagt frem for nesoddingene til folkeavstemning. Og det i god tid før kommunevalget.

”Skoklefallstien” og ”Overføring av vintervedlikehold av felles private veier til eiendoms-besitterne” er saker som også engasjerer nesoddingene sterkt. Hvilke synspunkter har du på administrasjonens og politikernes håndtering av disse?

– Jeg er meget kritisk til måten saken om Skoklefallstien er blitt behandlet på. Både på det politiske- og det administrative plan. Min begrunnelse for den påstanden er at en rekke prosedyrer og regler er blitt brutt.

Du sa i kommunestyre ved behandlingen av bevilgningen til Skoklefallstien: «Herre, tilgi dem ikke, thi de vet hva de gjør”

-Ja, det sa jeg da flertallet bevilget nær en million ekstra til Skoklefallstien, etter å ha brukt alle midlene som skulle gå til Aksjon trygg skolevei på det de selv kalte en tursti.

Synes du det var en diplomatisk måte å uttrykkes seg på?

– Både ja og nei, svarer Kjellaug. – Jeg har vært betalt for å holde munn i 37 år, så nå tillater jeg meg å si det jeg mener.

Overføring av vintervedlikeholdet til eiendomsbesitterne er Rødt sterkt i mot. Ap og Høyre sørget først for at vintervedlikeholdet skulle overføres til eiendomsbesitterne. Noe som fører til helt vilkårlige avgjørelser av hvem som får/ ikke får veivedlikehold av kommunen. Høyre har nå foran valget skiftet mening og går inn for at kommunen skal stå for vintervedlikeholdet. Hvor troverdig et slikt valgagn er, bør velgerne tenke grundig over.

Eiendoms – og næringsskatt?

– Eiendomsskatt er Rødt i mot, da det vil slå tilfeldig og urettferdig ut. Næringsskatt er vi for når det gjelder bedrifter som beviselig har store overskudd. De bør bidra mer. De mindre bedriftene som så vidt får det til å gå rundt, bør fritas for næringsskatt.

Vil ditt parti arbeide for – og stemme for å opprettholde Nesodden som egen kommune?

– Selvfølgelig.

Vil ditt parti gå inn for folkeavstemning om spørsmålet (og at den i så tilfelle holdes samtidig med kommunevalget til høsten?)

– Ja, men det mest naturlige hadde vært å avholde folkeavstemning før valget. Da hadde nesoddingene fått stemme på det partiet som best samsvarer med deres syn i den kanskje viktigste saken både nasjonalt, regionalt og lokalt i de kommende årene.

Åpning av 8 nye plasser på Nesoddtunet.

I Amta 22.5.2015 forteller Svein Erik Westerby (78) at han opplevde akkurat samme situasjonen som flere familier nå opplever på Nesodden. I 2005 forsøkte han å få plass på Nessoddtunet for sin 94 år gamle mor, men det var først etter et Amtaoppslag at politikerne snudde og vedtok åpning av ny avdeling på Nesodden. Er det virkelig slik at Nesodden-politikerne trenger oppslag i pressen og på sosiale medier for å prioritere omsorgsbehovet til de eldste av oss?

– Tydeligvis trenger noen politikere at det kommer oppslag i pressen. Faktum er at to avdelinger har stått tomme i lengre tid, samtidig som det leies plasser utenfor kommunen. Det hevdes at det å kjøpe plasser utenfor kommunen er rimeligere. Da er mitt spørsmål: Hvorfor har vi da bygget ut Nesoddtunet med to avdelinger, når vi ikke skal ta dem i bruk? Vi trenger disse plassene NÅ! Ved å sende våre eldste ut av kommunen langt fra nærmiljøet behandler vi dem som gjenstander. Det er uverdig.

Hva mener ditt parti er kommunens viktigste oppgaver. Og vil du at disse fortsatt skal være et kommunalt ansvarsområde. Velg 3 saker.

– Eldre, skole og miljøpolitikk. Og selvfølgelig vil jeg at disse oppgavene skal være et kommunalt ansvar.

Samarbeidsklima og den politiske debatten i Nesodden kommunestyre?

Det er ikke å legge skjul på at det fra tid til annen har vært en stemning som ikke fremmer samarbeid. Personangrep fra talerstolen er ikke akseptabelt. Ordføreren burde være mer aktiv med klubba – også når det gjelder representanter fra eget parti.

Selv har jeg blitt kraftig verbalt angrepet fordi jeg …”som representant for et marginalt parti opptar tiden». Vedkommende holdt et langt, ufint innlegg. Hun mente tydeligvis at jeg som representant for et LITE parti skulle fratas min demokratiske rett til å si min mening – fullt ut.

Hvilken bok/film velger du som din favoritt og hvorfor?

Jeg velger filmen ”Drone” fordi jeg mener den dypest sett omhandler et problem som er med å true verdensfreden ved at mennesket tingliggjøres og ansvaret pulveriseres. I dag sitter dronepiloten trygt og varmt tusenvis av mil borte fra de menneskene han dreper. Om noen år vil dronene bli styrt av høyteknologi, når de sendes av gårde for å drepe tusener på tusener av våre medmennesker – for en stor del uskyldige sivile. Hvem har ansvaret da? Teknologien?

Boken jeg velger er av Solomia Karoli: Norske sigøynerbarn. Barnerov og etnisk rensing? Den utkom i 2014 og omhandler det som er skjedd med Norges minste nasjonale minoritet, rom/sigøynere, og hvordan norske myndigheter har villet løse «sigøynerspørsmålet».

Mytene går på at sigøynerne har fått alt opp i hendene, men ikke har villet «tilpasse» seg, at de ødelegger de flotte boligene de har fått, gidder ikke arbeide, gidder ikke ta utdanning.Virkeligheten er en helt annen, for en som har studert behandlingen av norske sigøynere. For de som ønsker å VITE istedenfor å kolportere groteske myter: Les boken! Litt egenreklame: Jeg anmeldte boken 9. desember 2014, se www.kulturspeilet.no /category/boker/page/4/

Så litt om Kjellaug Myhre.

Jeg er 71 år, sier hun, – og har bodd på Nesodden siden 1988. Og er utdannet magister artium i allmen litteraturvitenskap, en åtte-årig akademisk utdannelse, ca tilsvarende dagens PhD.

Mesteparten av mitt liv har jeg jobbet i utenrikstjenesten, nærmere 37 år, forteller hun. – Blant annet har jeg vært direktør ved Norges Hus i Paris, nestsjef ved ambassaden i Bucuresti, konsul i Minneapolis og stasjonssjef ved generalkonsulatet i Edinburgh.

På Nesodden var jeg leder for Human-Etisk-Forbund til siste årsmøte og nå ansvarlig for å arrangere navnefest til høsten, jeg møter for Rødt i kommunestyret, er medlem i Utvalg for teknikk, miljø og plan og i Kulturutvalget. Jeg er også leder for Fredsbevegelsen på Nesodden.

Til slutt: Hva er viktigst i livet dit?

– Barn og barnebarn. I mitt tilfelle inkluderer det to små barn i Gaza. De har aldri opplevd annet enn krig, undertrykkelse, diskriminering, en uverdig og traumatiserende livssituasjon. De deler skjebne med millioner på millioner av andre barn. Dette opptar meg kontinuerlig. Er det en slik verden vi skal ha?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

En imponerende CV:

Kjellaug Myhre har jobbet i utenrikstjenesten nærmere 37 år. Hun har blant annet har jeg vært direktør ved Norges Hus i Paris, nestsjef ved ambassaden i Bucuresti, konsul i Minneapolis og stasjonssjef ved generalkonsulatet i Edinburgh.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Citat:

Ved behandlingen av bevilgningen til Skoklefallstien sa Kjellaug Myhre: «Herre, tilgi dem ikke, thi de vet hva de gjør”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: