Du er her
Hjem > Forsiden > Kommunestyrets møte 18. juni.

Kommunestyrets møte 18. juni.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Kommunestyret avholder siste møte før sommerferien den 18. juni. Møtet begynner 09.15 og avholdes i Ungdomsarena, Tangenten.
Alle kommunestyremøter er åpne for publikum. Sakslister skal offentliggjøres i god tid på forhånd så publikum kan sette seg inn i sakene. Sakene til møtet 18. juni er ikke publisert på kommunens hjemmesider når dette går i trykken torsdag formiddag. Sakskartet er derfor å finne under.
Kommunestyret ønsker også innspill fra innbyggerne. Det er anledning for Nesoddens innbyggere til å stille spørsmål i forkant av kommunestyremøtet. Spørsmålene må være av allmenn interesse.


Sakskart til kommunestyremøte 18. juni
081/15
Interpellasjoner
Interpellasjon fra Rødt: Vintervedlikehold av velveier
Interpellasjon fra SV: Arbeidsmarkedstiltak i Nesodden kommune
Interpellasjon fra SV: Virkemidler for en «bred» kommunal boligpolitikk


082/15
Rullering av kommuneplan 2011-2023 – Sluttbehandling
083/15
Lokaler til Follo Lokal medisinsk senter – alternativ leie i Ski sykehus


084/15
Områdeplan Bomansvik – vedtak av resterende planområde etter mekling
Presisering av torgløsning, bygg, parkering og næringsarealer.


085/15
Områdeplan for Kirkevika – Torvvikveien
Områdeplan med kommunal vannledning til Torvik brygge.


086/15
Regulering – Richard Baches vei 15, 19 og 21.
Etter uenighet om prosjektet innstilles det på bygging av ti boenheter.


087/15
Årsregnskap og årsberetning for 2014


088/15
Status mål og økonomi 1. tertial 2015


089/15
Budsjettjusteringssak 1 – 2015
8 nye sykehjemsplasser fases inn innen 1. oktober og det bosettes syriske flyktninger.


090/15
Reglement for finansforvaltningen
Reglementet skal tilpasses regelverket for offentlige anskaffelser.


091/15
Skolebruksplan 2015-2025. Etter høring
Det sees på alternativer for å møte forventet elevtallsvekst ved Myklerud og Fjellstrand skole ved utvidet
kapasitet innenfor eksisterende arealer, bruk av tilstøtende arealer, eller nybygg.


092/15
Skoleeiermeldingen 2015 for grunnskolen i Nesodden kommune
Spørsmålet om lærertetthet tas opp.


093/15
Kompetanse og rekruttering. Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015 – 2020
Det legges strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagene.


094/15
Rullering av plan for klima og biologisk mangfold (tidl. KLEM-plan)
Planen legges ut på høring. der kan du si din mening. Høringsfrist er 1. september.


95/15
Selskapskontroll av Follo Ren IKS


096/15
Nesoddspelet 2015 Driftsstøtte


097/15
Fritidskontakt i Nesodden kommune
Det vurderes fritidskontakter for økt deltakelse av personer med funksjonsnedsettelse.


098/15


099/15
Remonter AS – Generalforsamling 2014/2015


Her skal du vanligvis kunne få innsyn i saker som skal behandles i kommunestyremøtet: https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1042&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14830&

Vil du vite mer om Kommunestyret? se her: https://www.nesodden.kommune.no/politikk/politikk-og-demokrati/kommunestyret/

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: