Du er her
Hjem > Forsiden > Reidar Gunder avviser den juridiske betenkningen som Nesodden Velforbund har innhentet i Brøytesaken.

Reidar Gunder avviser den juridiske betenkningen som Nesodden Velforbund har innhentet i Brøytesaken.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

I sitt leserinnlegg i Amta den 2.6.2015 skriver Gunder blant annet:


”Det fins ikke tvil om at sakens sentrale dokument, som Nesodden kommune har lovpålagt plikt til å etterleve, er veglova av 1963. Gå til § 5, som er helt essensiell og avgjørende for vår sak. I den står:”Alle vegar … som var haldne ved like av ein kommune, er kommunale vegar etter denne lova… Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. Jamvel om slikt vedtak ikkje er gjort, er ein veg å rekne for kommunal veg når kommunen har tatt over vedlikehaldet etter reglar i plan- og bygninggslova”.

”For ordens skyld: kommunal = offentlig. Selve innholdet i denne lovteksten er ikke til å misforstå. Du finner heller ikke noe i veglova for øvrig eller i plan- og bygningslova (og ikke i noen andre lover) som motsier dette. Faktisk avklarer paragraf 5 hele brøytesaken i kommunens krystallklare disfavør.”

”Kommunen har ikke noe valg. Den har tatt over vedlikeholdet, herunder brøyting og belysning, for opptil flere 10-år siden og er dermed lovpålagt å fortsette med dette enten veiene eies av kommunen eller av private.”

Gunder avslutter leserinnlegget ad. Nesoddden velforbunds godkjenning av overføring av vintervedlikeholdet til eiendomsbesitterne med å si: ”I noen tid nå har det vært tydelig at Nesodden Velforbund ikke er rette instans til å ivareta våre interesser overfor kommunen.”


Det er sterke ord Gunder. Tror vel at både Nesodden Vels nåværende som avgåtte leder vil reagere på denne uttalelsen?

Gunder smiler vennlig og sier: – Det tør de ikke. Det fins ikke tvil om at sakens sentrale dokument, som Nesodden kommune har lovpålagt plikt til å etterleve, er veglova av 1963. Gå til § 5

– Hvorfor ikke?

– De har ikke utrettet noe i denne saken, har ingenting å vise til. Hvis det virkelig stemmer at de anser seg ferdig med brøytesaken så er det bevis nok.

Hvor står Birkeveien, den veien din eiendom ligger ved, i denne saken, sett i forhold til kommunens pålegg om å overføre vintervedlikeholdet av veien til dere, til hjemmelshaverne?

– Kommunen har gitt seg overfor eierne i veien, men har i to brev skrevet at de vil fortsette å innhente underskrifter på en erklæring som overfører deler av eiendommen vederlagsfritt til kommunen. Et faktum som er vårt hovedankepunkt på klagen mot kommunen.

– De bør av egen interesse slutte opp om vårt initiativ i konflikten med kommunen

Hvilke råd har du til andre hjemmelsinnehavere i private veier på Nesodden?

– De bør av egen interesse slutte opp om vårt initiativ i konflikten med kommunen

Det er kommunevalg i september. Krf, Miljøpartiet/De grønne, Rødt, Fr.p har vært og er for at vintervedlikeholdet av felles private veier skal være et kommunalt ansvar. H og V har skiftet standpunkt og har nå også blitt for. Siden det er noe uklart hvor SV står i denne saken har Nesoddposten tatt kontakt med Christian H. Holm som svarer følgende:

«SV har følgende holdning til veievedlikehold (NB gjelder alt vedlikehold, ikke bare brøyting!): Kommunen skal vedlikeholde alle veier med en overordnet funksjon, dvs alle som ikke er rent private boligveier. Dette gjelder både sommer- og vintervedlikehold. De rent private veiene må vedlikeholdes av dem som eier dem. Kommunene må ha ansvar for veilys. Det er svært upraktisk for private å håndtere dette.

Det har i mange år vært en feil fordeling mellom kommunal og privat vei. For mange overordnede veier har vært overlatt til privat vedlikehold. For å bøte på dette, har kommunen gjennom en del år brøytet mange av disse om vinteren. Kommunen har derimot ikke vedlikeholdt dem for øvrig, og mange har forfalt. Det er nødvendig å gjennomgå fordelingen mellom privat og offentlig, og kommunen må overta ansvaret for fullt vedlikehold på flere veier enn i dag.

 SV stemte mot den veiplanen som bl.a. medførte at brøytingen bortfalt på mange veier. Vi ville ha en langt grundigere gjennomgang og forankring hos dem det gjelder før vi fordelte mellom privat og kommunalt ansvar. Jeg synes det er drøyt at partier som stemte for å slutte med brøyting nå profilerer seg på det motsatte, men SV vil selvsagt stemme for å få saken opp til ny behandling om det blir flertall for det.»

Det synes som Ap nå står alene om å overføre ansvaret for vintervedlikeholdet til eiendomsbesitterne Tror du disse partiene vil holde sin lovnad Gunder?
– Det vet jeg ikke for en vet aldri hvor politikerne hopper.

Siden vi snakket sammen sist har det vært en debatt om at Nesodden kommune har alt for få sykehjemsplasser.

– Nesodden politikerne har ikke noe problem med å kartlegge behovet for sykehjemsplasser. Og bør følge “føre var prinsippet” her.

Når det gjelder samfunnets behandling av dem som i dag står i kø for å få seg en plass på sykehjem, de eldste blant oss, hvilke tanker har du rundt deres situasjon?

– Jeg har jo levd noen år og har kunnet følge utviklingen av Norge gjennom ¾ århundre. I løpet av den tiden har det skjedd store forandringer i det norske samfunnet. Noe til det bedre, mye til det verre. Det som er gått i feil retning har med enkeltmenneskets rettssikkerhet å gjøre. Her kommer styresmaktenes behandling av de eldre inn.

I år 2000 offentliggjorde Norsk Pensjonistforbund en oppsiktsvekkende utredning. En utredning som påviste at Staten hadde ranet pensjonistene for økonomiske midler som den var forvalter av. Midler som pensjonistene da de var arbeidstakere hadde betalt inn. Det som da skjedde var at Staten underslo disse midlene som da bare for perioden 1975 -1997; i alt 22 år, var på 364 milliarder kr. Påstanden om at det er dagens aktive arbeidstakere som finansierer dagens pensjonister er derfor usann. Gunder forteller at han forbereder en artikkel som begrunner og utdyper denne stygge saken.

Du er stadig i Amta med leserinnlegg ikke bare om brøytesaken, men også med synspunkter på kommunesammenslåing. Til å være en mann på snart 92 år er ditt samfunnsegasjement imponerende. Hva driver deg? Drikker du Møllers tran?

– Nei, jeg drikker ikke Møllers tran, men var en notorisk trandranker under hele oppveksten. På ditt spørsmål om hva som driver meg er svaret: Ærefrykt for livet. Det enkelte menneskes liv.

Gunhild Gjevjon
Les også: Brøyting og sakens kjerne

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: