Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med Nils Otto Nilsen: en stødig og sakelig person med stort engasjement for eldresaken.

Intervju med Nils Otto Nilsen: en stødig og sakelig person med stort engasjement for eldresaken.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Leder for Eldrerådet på Nesodden forteller at han kjenner til et ektepar som er blitt skilt fra hverandre fordi han nå ligger på Granås. Det er ikke offentlig kommunikasjon helt frem dit, hun har ikke bil og er dårlig til beins. Hun skulle gjerne besøkt ham oftere, men er avhengig av andre for å komme dit. Slik ville det ikke vært om han hadde fått tildelt en plass på Nesoddtunet.

På spørsmålet om alder svarer Nils Otto; – Jeg er 76 år, frisk og rask, litt stive knær, men har foreløpig ikke stivt hode.

Hvor lenge har du bodd på Nesodden?

– Jeg har bodd her siden 1972, på Solåsen, som er det beste stedet du kan bo her på Nesodden.

Utdannelse og arbeidserfaring?

– Jeg er utdannet økonom og har arbeidet først i IBM, og deretter i DNB- konsernet siden 1967. Der var jeg leder for Skandinavias største faktoring selskap, dvs. finansiering av kundefordringer, administrativ avlasting og risiko-overtakelse. Rene kinderegget.

Hvorfor ble du interessert i eldresaken?

– Det var gjennom vennskapet med tidligere leder av Eldrerådet, Kjell Thoresen, at jeg fattet interesse for eldresaken.

Føler du at Eldrerådet har reell påvirkning, blir lyttet til? Og kan du nevne noen eksempler på det?

Nils Otto Nilsen
Nils Otto Nilsen

For det første så skal kommunen legge alle saker som vedrører kommunens eldre frem for Eldrerådet, sier Nils Otto. – Og Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ. På spørsmålet om Eldrerådet har fått gjennom noen saker, så er svaret ja. Vi har blant annet fått til Seniorkafé på Tangenten og Eldrelunch i forbindelse men FNs eldredag 1.oktober. Og så starter vi opp et prøveprosjekt med brukerutvalg for Nesoddtunet.
Jeg føler vi har god kontakt både med Helse og Omsorgsutvalget og politikerne og administrasjonen

De siste ukene har mangelen på sykehjemsplasser preget Amtas spalter og sosiale medier. Svein Erik Westerby (78) forteller i Amta 22.5.2015 at han i 2005 opplevde akkurat samme situasjonen som flere familier nå opplever på Nesodden. I 2005 forsøkte han å få plass på Nesoddtunet til sin 94 år gamle mor, men det var først etter Amtas oppslag at politikerne snudde og vedtok åpning av ny avdeling på Nesodden. Hva mener du bør gjøres for at vi om 10 år ikke skal oppleve det samme om igjen?

– Det er behov for investeringsmidler til flere plasser, sier Nils Otto, – både til sykehjems-plasser og omsorgsboliger med heldagstilsyn.

Tidligere leder for Seniorsaken Tore Henning Larsen sier i et intervju i Nesoddposten 5.6.2015: ”Jeg er utrolig takknemlig og glad for at politikerne var forutseende nok til å bygge ut Nesoddtunet, og takker Vår Herre for at politikere nå har vedtatt å ta i bruk 8 nye plasser. Men skulle ønske at Vår Herre hadde gitt våre politikere enda mer vett og forstand slik at de øvrige 8 plassene også blir åpnet.” Mener du som Tore Henning Larsen at det er viktig at politikerne i neste kommunestyreperiode åpner også de resterende 8 plassene?

– Ja, det er jeg enig i. Det blir et økende behov for flere plasser, det er udiskutabelt.

Amta stilte følgende spørsmål til kommunalsjef Anita Nilsen: ”Nesodden lar utskrivningklare pasienter bli liggende i 14 dager i påvente av sykehjemsplass. Hvem har ansvaret for å sende dem til Granås i Ås hvis de ikke har et tilbud i hjemkommunen?” Anita Nilsen svarte: – «Dette er et budsjettspørsmål, og per i dag har vi ikke budsjettert med å ha flere på Granås enn vi allerede har.»

Det er billigere å bo på Grand enn på Granås.

På Amtas spørsmål: ”Men det koster jo 2000 kroner mindre per døgn å ha pasientene boende på Granås enn på Ahus. Noen må vel ta ansvaret for å spare Nesodden kommune for det man sparer med å sende dem fra Ahus til Granås?”? Anita Nilsens svar på dette spørsmålet var: ”Det er tildelingseneheten som avgjør hvem som skal hvor, men heller ikke de har budsjetter til å håndtere flere pasienter.”

Mao: Verken kommunalsjefen eller tildeligsteamet hadde fått tildelt tilstrekkelig med midler til å møte de lovpålagte oppgaver de er satt til å utføre og følge. Hva vil/kan du som leder av Eldrerådet gjøre for at en slik situasjon ikke vil/kan oppstå igjen?

– Det er å være føre var. Det er behov for investeringsmidler til flere plasser. Både sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstilsyn. Fra Eldrerådet har det blitt sendt brev til samtlige partier og administrasjon i forbindelse med sykehjem- og omsorgsbehovet fremover. Eldrerådet har også mange ganger tatt opp med kommunen at en nå bør planlegge for et nytt sykehjem, syd i bygda, på Fagerstrand.

Fra Eldrerådet har det blitt sendt brev til samtlige partier og administrasjon i forbindelse med sykehjem- og omsorgsbehovet fremover.

Og så forteller Nils Otto meg om omsorgstrappen for eldre. En betegnelse som kom sammen med Samhandlingsreformen. En trapp som består av fire trinn Trinn 1: De som bor hjemme får nødvendig assistanse. Trinn 2: Eldreboliger som er spesielt tilpasset. Dvs. boliger som er uten terskler, trapper og med brede dører. Slik det f.eks er i boligene på Ekelund eldresenter. Trinn 3: Omsorgsboliger med tilsyn. Trinn 4: Sykehjemsplass.

Det høres fint ut synes intervjueren, men hva mener Nils Otto?

– Det er jeg enig med deg i, sier han, – men en må huske å budsjettere med nok midler til driften. Og som et godt eksempel til etterfølgelse så kan Nesodden se til Eidskog kommune. Det er der avsatt et stort område til boliger med tilsyn, sykehjem og legesenter. Eldrerådet var på besøk der og det ble sagt at den løsningen fungerer meget bra og at brukerne er fornøyde.

Samhandlingsreformen hvordan ser du på den?

– Tanken bak Samhandlingsreformen er å forebygge at eldre blir syke, sier Nils Otto. Og at den forebyggende behandlingen burde skje i kommunen. En tanke jeg mener er god.

Hvilke ønsker har du for eldreomsorgen på Nesodden?

– Her er min ønskeliste, sier Nils Otto:

– Mer utbygging av sykehjem

– Helsestasjon for eldre. Der de eldre får tildelt mer tid enn det de fleste får hos fastlegen. Det er mye helse i trygghet og en god samtale.

– Ambulerende kommunalt ansatt vaktmester som for eksempel kunne strø glatte veier der de eldre må gå med søpla si. Sannsynligvis kan da lårhalsbruddene bli redusert og kommunen vil spare penger.

– Seniorkontakt: Kartlegge behovet for å ansette en person som har ansvar for å besøke dem som ønsker det og er over 75 år. Spesielt mange menn er ensomme forteller Nils Otto.

– Ekelund eldresenter har en flink aktivitetsleder, men kommunen setter ikke inn noen vikar når hun er syk. Det har vi tatt opp med kommunen uten å lykkes med å få det til.

Hvilken bok og film ønsker du å anbefale for Nesodddpostens lesere?

”Skogsmatrosen” av Jon Michelet. Den handler om krigsseilerne. Det er en bok det er verd å lese. Filmen jeg vil anbefale er: ”Amour”. En god fransk film om et eldre ektepar som ble vist på en av Seniorkafeens og bibliotekets mandagsfremvisninger.

Hva er viktigst i livet ditt?

Familie, arbeid og mitt engasjement i eldresaken.

Gunhild Gjevjon

 Se også spalten: Godt sagt.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

One thought on “Intervju med Nils Otto Nilsen: en stødig og sakelig person med stort engasjement for eldresaken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: