Du er her
Hjem > Forsiden > Sak om brøyting legges fram i forbindelse med budsjett 2016

Sak om brøyting legges fram i forbindelse med budsjett 2016

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Rødt fremmet en interpellasjon om kommunal vintervedlikehold av veiene. Bakgrunnen er at Høyre og Venstre har varslet at de vil gå inn for brøyting av velveier – private veier. Hvis dette er tilfellet vil det være flertall for å gjeninnføre brøyting av veier for alle i kommunal regi om vinteren. Rødt ved Geir Christensen foreslår at den store avtalen med privat firma ikke videreføres etter kontraktperiodens utløp. Det foreslås i stedet at man går tilbake til det gamle systemet med roder. For at ordningen skal gjelde fra kommende vinter vil det være nødvendig å fatte vedtaket nå. Det vil måtte forhandles med Hagespesialisten og Velforbundet om pris og muligens ny organisering/betaling.

Ordfører besvarte spørsmålet med at det ikke var mulig å gå tilbake på en allerede inngått avtale. Hun kom ikke inn på muligheten for å betale for tjenesten i sin helhet slik den nå er organisert.
Ordfører Sandberg refererte til god stemning på Velforbundets møte hvor det kom fram at halvparten hadde sørget for vintervedlikehold selv i alle år og den andre halvparten ikke.
Rådmannen bes gjennomgå erfaringene med avtalen om brøyting med Velforbundet for å få prisen ned på et akseptabelt nivå.

Beate Fahre (H) takket Rødt for å drive valgkamp for Høyre og fortsatte med bakgrunnen for ordningen med veivedlikehold: Nesodden kommune har flere private veier enn noen annen kommune vi kan sammenligne oss med. Kort sagt at kommunen ikke har tatt over veier som har funksjon på linje med kommunale veier.
Høyre fremmer alternativt til Rødts: Rådmannen legger fram sak for kommunestyret om vintervedlikehold og strøing av veier for å legge inn i budsjett 2016. Bakgrunnen for forslaget har sin bakgrunn i Høyres årsmøte som ville ha en sak om hvordan man kunne gå tilbake til gammel ordning.
Rådmannen mante til varsomhet med hensyn til å gå inn i kontraktsforhold i kommunestyret. Kontraktene er inngått mellom parter som ikke er i kommunestyresalen.
Interpellasjonens forslag falt med 8 stemmer fra AP og 8 fra Høyre. Til sammen er det 30 i kommunestyret i dag, så forslaget fallt 16 /14.
SV’s forslag falt med 8 AP, 8 H og 1 MdG
Høyres forslag ble vedtatt mot 8 AP og 1 MdG.
Da venter vi på sak i kommunestyret om brøyting og strøing av veier om vinteren. Budsjett 2016 vil vise hva resultatet blir.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: