Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > En lenge varslet katastrofe for de som trenger sykehjemsplass på Nesodden

En lenge varslet katastrofe for de som trenger sykehjemsplass på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

 

I brev av 7. januar 2010 var beskjeden fra daværende leder for Nesodden eldreråd Kjell Thoresen til Nesodden kommunestyre at det i 2015 ville mangle 117 sykehjemsplasser hvis man ikke satte i gang tiltak for å flere plasser.

I 2015 anslår kommunalsjef Anita Nilsen behovet til å være 128. Tilbudet er per dags dato på 109 senger. Det mangler mao 19 sykehjemsplasser.

Bakgrunns fakta:
Kommunalsjef Anita Nilsen skriver som svar til Nesoddposten av 9.6.2015 at ” Våre statistikker viser at vi i 2015 har 513 i aldersgruppen 80-89, og 103 personer over 90. I 2019 vil vi ha 583 personer mellom 80 og 89, og 122 over 90. Det er vanlig å regne en dekningsgrad på 21% over 80. Noe som vil tilsi at det er behov for 128 plasser per dags dato.

Som svar på Nesoddpostens henvendelse den 18.6.2015 svarer virksomhetsleder Per Kristian Larsen på vegne av Nesodden kommune:

«Nesodden kommune har ingen omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Dette er under planlegging jmf Helhetlig plan for Helse og omsorg, Nesodden 2011-2020

Nesodden kommune har pr tiden 109 senger i drift ved Nesoddtunet sykehjem, hvorav disse er fordelt på 106 rom.»

I brev av 7.januar 2010 til Nesodden kommunestyre skriver daværende leder for Nesodden eldreråd Kjell Thoresen at: det totale behov for sykehjemsplasser i 2015 vil være 241 og at en dekning av behovet vil være på 124 plasser. Mao at det hvis en ikke gjør noe vil være et udekket/behov, en mangel på 117 sykehjemsplasser.

Hvorvidt denne forskjell i beregning av behov for antall sykehjemsplasser skyldes feil i Kjell Thoresen eller Nesodden kommunes beregninger kan ikke Nesoddposten si noe sikkert om.

Men en kan jo spørre om kommunens langt lavere tall skyldes skjerpede inntakskrav når Inger Svindahl i oppslag på Facebooksiden: ”Nesodden debatt” den 17.mai skriver følgende:
”Min og Tore Svein Olsen’s mor sendes nå hjem fra Granås sykehjem. ikke til Nesoddtunet,.men til sin egen leilighet.Hun er 99 1/2 år, hun har gått ned til 44 kg fra 50 kg siden før jul. Hun klarer ikke stelle seg selv lenger, lager ikke mat og spiser ikke alene, tar ikke medisinene sine og sier selv at hun ikke klarer å stelle seg selv. Hun er ifølge tildelingsteamet for frisk til å være på sykehjemmet lenger. Hun er frisk nok til å se hvilken veg dette går, uten nødvendig omsorg. Dette er totalt uverdig.”

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: