Du er her
Hjem > Forsiden > Tydelige motsetninger på Nesodden mellom grøntarealer og utbygging.

Tydelige motsetninger på Nesodden mellom grøntarealer og utbygging.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Torsdag 18. juni ble arealplanen behandlet i kommunestyret. Forskjellen partiene imellom og forskjellen administrasjon og grunneiere, ble begge svært tydelig, spesielt når det gjelder avveining mellom grøntarealer og utbygging.

Grønt eller utbygging i Nesoddmarka.
i store trekk har Nesoddmarka vært beskyttet mot utbygging. I tillegg har Nesodden mange og stor LNF-områder (Landbruk-, Natur- og Friluftsliv) som ikke har blitt gjenstand for like god beskyttelse. I forbindelse med behandlingen av arealplan hadde mange grunneiere fremmet forslag om omfattende utbygging av boliger både i Nesoddmarka og i åssidene med LNF ned mot fjorden. Administrasjonen gikk imot de fleste forslagene om utbygging til boliger i disse områdene. Administrasjonens begrunnelse var at Nesoddmarka, åssidene med LNF og biologisk mangfold må vernes mot utbygging. Det gjelder blant annet store områder på begge sider av Fjellveien og mindre områder på Fagerstrand hvor grunneiere ønsket utbygging i Nesoddmarka. Politikerne støttet enstemmig opp om administrasjonens innstillinger i de fleste sakene. Det er derfor litt uforståelig at Rødt’s forslag om søke Regjeringen om å opprette hensynssone som beskytter Nesoddmarka bare fikk 12 stemmer (2R, 6SV, 1KrF, 1MdG og 2V). Dette til tross for at Øyvind Solum framhevet at å ha markagrense innebærer en frihet for allmennheten til å bruke marka For velgere til høstens valg som synes Nesoddmarka og grøntområder er viktig finnes det partier både på den såkalte høyre- og venstresida det er mulig å stemme på.
Når det gjelder det store området mellom Kirkekrysset og Jaer ble Høyre og FrP alene om å ønske utbygging av borettslagsboliger/små leiligheter for unge. AP gikk imot med begrunnelse at området var både dyrket mark og lite sentralt.
Det var politisk enighet om at Varden leir skal fortsette å være LNF-område med hensynssone til Nesoddmarka slik som i dag. Argument fra Høyre, som flere sluttet seg til, er at det er galskap å endre planen til bebyggelse, anleggsformål og offentlig/privat næring før kommunen får anledning til å kjøpe eiendommen fra Forsvaret. En slik endring i planbestemmelsene ville økt prisen vesentlig for kommunen ved erverv.
Rødts forslag om å sone Bergerskog til LNF og at Skoklefalltjernet innlemmes i grøntområder falt.

Øvre Utsiktsvei 27 – 29 var den vanskeligste saken i kommunestyret denne torsdagen.

Boligutvikling, næring og LNF var viktige spørsmål i kommunestyret 18. juni 2015. Foto Inger Johanne Norberg
Boligutvikling, næring og LNF var viktige spørsmål i kommunestyret 18. juni 2015.
Foto Inger Johanne Norberg

Bakgrunnen er et område svært synlig fra fjorden som er vedtatt som LNF-område i 2008. I 2011 kom administrasjonen i skade for å legge feil kartgrunnlag til grunn ved behandling av arealplan. I kart fra 2011 vises området som sonet til bolig. Mens kartet viste bolig, ble ikke spørsmålet i 2011 behandlet på lovpålagt måte med saksbehandling, konsekvensanalyse og høring. Alle trodde det var sonet til LNF, derfor finnes det ikke noe vedtak. Kartet er imidlertid et juridisk dokument og i mellomtiden har en utvikler oppdaget at det er sonet til bolig og en eiendomsutvikler står klar til å bygge ut inntil 30 leiligheter på et område hvor deler av området er ønsket som LNF av politikerne i 2008.
Administrasjonen hevder at det kan være saksbehandlingsfeil å omgjøre kartet nå uten høring.
SV’s forslag fra Formannskapet, felles med Venstre, om å beholde området som LNF vedtatt i 2008 fikk 11 stemmer. Forslaget ble støttet av 2 R og 1 MdG, foruten de 8 stemmene fra SV og Venstre.

Næring eller boliger.
I Gamle Hellvik vei 3 til 7 ble en del av næringsarealene vedtatt gjort om til boliger.
Forslag om å endre planene til fordel for næring i Kongleveien fikk bare stemmer fra 6 SV og 1 MdG.

Ikke Kirkebygg men kombinasjon på Skoklefall.
Spørsmålet kom opp på bakgrunn av en bisetning fra Høyre. Etter teorier om at det var til offentlig formål eller til religiøst formål ble det avklart av Christian Hintze Holm at bestemmelsene lyder « Avsatt til parkering, kirkebygg og bygg for flere trossamfunn»
Spørsmålet om Human Etisk forbunds (HEF) behov ble ikke omtalt, men HEF må kanskje kjenne sin besøkelsestid når det gjelder seremonibehov.

Hvor viktig er boligutvikling mot fjorden sammenlignet med allemannsretten og friluftslivet?
Hvor viktig er boligutvikling mot fjorden sammenlignet med allemannsretten og friluftslivet?
Foto Inger Johanne Norberg.

Nesodden eneste kommune i Akershus uten plan.
Grete Maus (SV) minnet om at Fylket anbefaler hensynssoner og plan for kulturminnevern. En kulturminneplan bør inneholde bestemmelser og retningslinjer for kulturvernminner. Maus minnet om at kulturminner er identitetsskapende og Nesodden må ha kunnskap om kulturminnene gitt at vi er en Kunst- og kulturkommune. Nesodden er den eneste kommunen i Akershus som ikke har en kulturminneplan. Hun kom med en sterk oppfordring: Fram med kulturminneplan!

Administrasjonen og politikerne har et lite knippe utfordringer til neste rullering av arealplanen. Arealplanen skal rulleres hvert fjerde år.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

One thought on “Tydelige motsetninger på Nesodden mellom grøntarealer og utbygging.

 1. RETTELSE TIL ARTIKKEL.
  Nesoddposten har mottatt e-post fra Grete Maus som retter opp misforståelse om Øvre Utsiktsvei og LNF. Området var LNF fra 1999 men farget gult (det betyr boligbygging)på plankartet ved en ved en feiltakelse i 2008.
  Takk for hjelpen Grete Maus (SV). Nesoddposten beklager feilen.
  Grete Maus skriver:
  Har lest Nesoddposten i dag. Må påpeke at utsiktsveienområdet ikke ble sonet til LNF i 2008. Det er en misforståelse som har fått bre seg. Eiendommene ble sonet til LNF i 1999. Det var en del av kommunedelplan for kystsonen (RPR). I 2008 ble noe av området sonet tilbake til bolig fordi det ved en feil var gitt noen dele- og byggetillatelser i de øvre delene av LNF-området. Mens resten skulle forbli LNF. Så det er et LNF-område fra 1999 planavdelingen har greid å farge gult i stedet for grønt. Feilen ble gjort i 2008. Den bare fulgte med i 2011 fordi ingen hadde lagt merke til feilen.

  Grete

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: