Du er her
Hjem > Forsiden > Vennskapskommune Santa Tecla: Oppsigelser under ny politisk ledelse.

Vennskapskommune Santa Tecla: Oppsigelser under ny politisk ledelse.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Fra Santa Tecla kommer meldinger om oppsigelser i kommune- administrasjonen. De første 54 ansatte fikk uventet beskjed 11. mai i år. 30. juni mistet ytterligere 79 ansatte arbeidsplassen i kommunen. Gamle ansatte oppfordrer til å organisere seg mot det de beskriver som bakstreversk og despotisk styre som setter Santa Tecla tilbake i utvikling.

Nettavisen La Pagina (www.lapagina.com.sv) melder 30. juni om 79 nye oppsigelser i kommuneadministrasjonen i Santa Tecla. 54 av stillingene er stillinger som ikke fornyes, mens 25 er sagt opp. En av oppsigelsene gjelder organisasjonsutvikleren i kommunens kvinnehus. Kvinnehuset er et kommunalt tilbud til kvinner som har en vanskelig livssituasjon, har

Yo Aviso: Kvinnehuset ledet nasjonal kampanje i Santa Tecla: Alle oppfordres til å si fra hvis noen blir utsatt for vold og overgrep.
Yo Aviso: Kvinnehuset ledet nasjonal kampanje i Santa Tecla: Alle oppfordres til å si fra hvis noen blir utsatt for vold og overgrep.

blitt utsatt for vold eller overgrep og hvorav de fleste er uutdannede eneforsørgere. Kvinnehuset er et lovpålagt tilbud, men forskriftene sier lite om innholdet og funksjonen. Imidlertid har kvinnehuset i Santa Tecla vært en foregangsinstitusjon. Representanter fra Nesodden kommune har ved flere anledninger besøkt kvinnehuset, se bilder under.

Organisasjonsutvikleren på Kvinnehuset er oppsagt med virkning fra 1. juli. Nesoddposten har fått tilgang til oppsigelsesbrevet som er udatert og uten annen grunn enn henvisning til lovverket om anledning til oppsigelse. Det finnes ikke en arbeidsmiljølov i El Salvador som krever samtaler med ansatte, tillitsvalgte før oppsigelse eller krav om omplassering innenfor samme arbeidsplass. Ansattes rettigheter i El Salvador er dermed mye svakere enn hos oss.

ARENA vant valget 1. mars i år og fikk 11 av kommunestyrets 18 representanter. De øvrige besittes av fmln i mindretall. Kommunestyret har kompetanse til å avgjøre i noen ansettelsessaker. Den siste oppsigelsen av 79 ansatte ble effektuert av den nyvalgte ordføreren, Roberto d’Aubuisson fra ARENA, med støtte fra bare 8 av kommunestyrets representanter. Det tyder derfor på at ordførerens avgjørelse er omstridt og også mangler støtte innenfor egne rekker. Noen ansatte vil gå rettens vei for å få prøvd sine saker, mens administrasjonen hevder at oppsigelsene er lovlige.

Hovedtyngden av de oppsagte denne gangen hadde sine oppgaver innenfor forebygging, oppfølging og organisasjon i sårbare områder og innenfor risiko- og sikkerhetsarbeid i rurale og urbane områder.

Oppfordringer til å organisere seg i protest.

I Santa Tecla har tidligere ansatte i kommunen, representanter for frivillige organisasjoner, folkets kommunestyre (CDDL)  og andre innbyggere tatt initiativ

Organisasjonsutvikleren på Kvinnehuset ble oppsagt uten begrunnelse. Mange i Santa Tecla lider nå samme skjebne med ARENA i ledelsen.
Organisasjonsutvikleren på Kvinnehuset ble oppsagt uten begrunnelse. Mange i Santa Tecla lider nå samme skjebne med ARENA i ledelsen.

til å organisere seg som et motsvar til det de beskriver som despotisk og vilkårlig ledelse av kommunen. Flere tidligere ansatte har ytret seg i sosiale medier

om at det som har skjedd er flere alvorlige tilbakeskritt for Santa Tecla. Flere bedrifter på gågaten Paseo El Carmen, har stengt og lagt ned sine virksomheter og tidligere organisasjonsutvikler på kvinnehuset frykter for kvaliteten på tjenestene som tilbys på kvinnehuset. Hun stiller spørsmål ved kvinnehusets framtid.

Kilder i administrasjonen som vil være anonyme hevder at kvaliteten på renovasjon har blitt dårligere, at de ansattes lønninger er forsinket, at ungdom under utdanning har fått trukket sine stipend og at arbeidsmiljøet har blitt nervepirrende.


Info boks

La Pagina: http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108078/2015/06/30/Alcaldia-de-Santa-Tecla-continua-despidos-masivos

Kommunevennskap Santa Tecla – Nesodden. Kvinnehuset: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155064053645648&set=a.10155063912010648.1073741837.805970647&type=1&theater

Kvinnehuset i Santa Tecla på facebook: https://www.facebook.com/departamento.genero.amst?pnref=story

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: