Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med Venstres ordførerkandidat Anne-Berit Smørås

Intervju med Venstres ordførerkandidat Anne-Berit Smørås

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Hun har stor kjærlighet til Nesodden, flyvertinnen som ble økologisk jordbruker. Hun stiller til valg for sin tredje periode som førstekandidat i et Venstre i vekst. Anne-Berit snakker varmt om skånsom og estetisk utbygging og mener Skoklefallåsen og Bergerås er tragiske eksempler på det motsatte.
Flertallsstyret til Ap og H har ødelagt den politiske debatten og de små partiene blir ikke hørt, mener hun. Vi må få døgnlegevakten tilbake og Venstre er negative til kommunesammenslåingen.
Men vi har en herlig drøm om et storslagent havbasseng på Tangen, forteller Anne-Berit.

Anne-Berit Smørås 1
Venstres ordførerkandidat Anne-Berit Smørås.

Kjærlighet til Nesodden
«Nesodden er fantastisk!» utbryter Anne-Berit før vi har fått satt oss ned. «Dette er et enestående sted! Her er det flott å bo. Vår kommune har alt! Sjø, fjell, skog og mark. Ta en skogstur og plukk bær og sopp. Eller stup i sjøen, fisk krabber eller forsøk å få en makrell på kroken. Om vinteren kan du gå milevis på ski eller kose deg i Brattbakken. Det er ikke mange steder du finner så stor variasjon og så mange muligheter.» Anne-Berit ser litt alvorlig på meg, men ansiktet sprekker opp i et varmt smil.

Hvorfor ble du politiker?

«Fordi politikk er spennende!» svarer hun kontant. «Spesielt her på Nesodden hvor vi har så mange engasjerte mennesker som gjerne tar del i debatten.» Nå stiller Anne-Berit til valg i sin tredje periode. Kroppsspråket hennes er positivt og ivrig, så det er tydelig at hun gleder seg til fire nye år i kommunestyret på Nesodden.

Fra luftfart til jordbruk
Hennes bakgrunn er litt spesiell: I 36 år arbeidet hun som purser og flyvertinne. «Der lærte jeg mye om mellommenneskelig kommunikasjon. Kommunikasjon er avgjørende for oss alle, – i privatlivet, på jobben, og i politikken. Alt kan bli trist og galt hvis vi ikke klarer å kommunisere med hverandre.»

Men etter hvert tok tyngdekraften tak, og Anne-Berit planla en myk landing på gården på Hasle. Først jobbet hun dobbelt en periode, for samtidig med flygingen tok hun fatt på en gartnerutdannelse. Når siste eksamen var tilbakelagt, begynte hun å opparbeide sitt økologiske jordbruk på heltid. Et arbeid som er krevende og ikke er gjort i en bråvending. Men nå begynner hun å høste. Flere og flere ulike urter og grønnsaker kan hun legge frem til salg i sin lille gårdsbutikk.

Hvorfor satser du på økologisk jordbruk?

«Fordi det vi putter i munnen vår må være sunt og rent. Vi må satse på kvalitetsmat!» svarer hun bestemt. «Spesielt er det viktig at maten ikke er sprøytet!» Hun forteller at det ikke er så mye penger å tjene på jordbruket, men at hun ser idealistisk på det. Barn må få kunnskap om naturen, mener hun, noen vet ikke en gang hvor agurken kommer fra. «Dessuten må vi utnytte alle muligheter til å dyrke mat hvis alle mennesker på jorden skal kunne spise seg mette i fremtiden. Det er uhyre viktig at vi bevarer og bruker all dyrket mark. Selv en liten jordflekk kan bære frem god avling. Og kulturlandskapet må bevares, vi må ikke la det gro igjen.»

Jeg synes dette lyder som god Senterpartipolitikk?

«Kanskje,» flirer hun. «Men dette er god Venstrepolitikk også. Venstre har en helhetlig politikk med stort omfang og stor bredde. Det er derfor det er så gøy å være Venstrepolitiker.»

God vekst i partiet
Anne-Berit tar opp et eksemplar av partiprogrammet og legger det på bordet foran meg, tydelig stolt. «Det er et godt program vi går til valg på,» sier hun. Og ingressen er god, der brukes det ord som «begeistring, potensial, foregangskommune, selvforsyning og fellesskapsløsninger.»

«Det er så gøy at partiet er i god vekst nå,» sier hun. «Det er kommet til flere unge som både har vilje, evner og kunnskap til å løfte partiet videre. De er så ivrige! Men siden flere av dem har det travelt med jobb og familie, ble det til at jeg måtte ta førsteplassen på listen. Det er greit, men jeg kommer til å sørge for et at vi skal jobbe nært sammen, og de skal få slippe til så de kan få vist hva de duger til.»

«Dessverre har vi bare fått med seks kvinner på stemmeseddelen vår. Det er for lite i forhold til 14 menn. Men det virker som det er lettere å få menn til å engasjere seg i politikk.»

«Lokalpolitikken er krevende, spesielt mht hvor mye tid man må legge ned. Jeg har sittet både i kommunestyret, formannskapet og teknikk-, miljø- og planutvalget. Derfor har det politiske arbeidet tatt mer enn én hel dag per uke i gjennomsnitt. Det er ikke alle som kan levere så mye tid. Det er et problem, – og i stor grad er den store bunken med dokumenter viktig å få gjort noe med. Vi må unngå å lage et system der det kreves heldagspolitikere.»

Vil bevare grendestrukturen og grønne lunger
I dag har vi et tydelig sentrum her nord, på Tangen, sier hun. Men Fagerstrand er et sentrum i sør med mange muligheter som vi vil utvikle videre. Nesodden har plass til to sentra og en grendestruktur slik den er i dag.

«Men vi må unngå nedbygging av de små grønne lungene! Venstre vil ta vare på naturmangfoldet. Vi ønsket sterkt å bevare Skoklefallåsen og Bergerskogen. Vi har kjempet med nebb og klør! Det er ikke ofte vi blir med på lovlighetskontroll og andre forsøk på å hindre et vedtak. Men for Bergerskogen har vi kjempet med nebb og klør. Uten resultater foreløpig. Synd, men flertallet regjerer. Venstre er et miljøparti som vil ta vare på naturmangfoldet og gjøre Nesodden til en foregangskommune på miljø- og energiområdet.»

Flertallet har ødelagt debatten

Ja, la oss snakke litt om klimaet i politikken på Nesodden. Av og til kan det høres ut som dere driver med det rene munnhuggeri i kommunestyret?

«Ja, av og til er det litt kranglete. Som du vet har Arbeiderpartiet og Høyre hatt rent flertall i den siste perioden, og noen ganger har de tatt avgjørelsen før debatten i kommunestyret. Da blir det litt vanskelig, spesielt for de små partiene. Vi vil gjerne komme frem med våre argumenter, men blir ikke hørt, selv om vi gjentar våre synspunkter. Våre gode ideer kommer ikke frem. Jeg skulle ønske kommunestyret kunne diskutere sakene før avgjørelsene ble tatt. Mindretallet må også bli hørt. Mangfoldet er viktig.»

Kommunestyret må få velge sin ordfører

Hva mener Venstre om ordførervalget for fire år siden?

«Kommunestyret må få være selvstendig i å velge sin ordfører, » svarer Anne-Berit. «Men alt ble galt ved forrige valg. Vi skulle ikke ha invitert til ordførervalget, og en del velgere lot være å stemme. Så selv om Christian Hintze Holm fikk flest stemmer, så var stemmetallet mindre enn mange var klar over.»

Vil Venstre støtte ordførervalg i fremtiden?

«Nei. Ordføreren bør velges av kommunestyret. Men jeg er enig i at det kan være en ganske vanskelig og ekkel kjøpslåing som skjer når vi skal konstituere oss etter valget. Alle bør vite at politikken er ubarmhjertig. Uansett hvor lenge du har deltatt i lokalpolitikken har du ikke krav på å få den plassen du synes du fortjener. Du får ikke posisjon etter ansiennitet. Det dreier seg om politiske forhandlinger og kamp om plasser og makt.»

Og en ting til: Venstre er opptatt av at ikke samme person bør sitte som ordfører i periode etter periode. Vi trenger nye koster og nye initiativer.»

Fint med engasjerte innbyggere

Hva synes du om de mange sterke debattene som av og til blusser opp her på halvøya?

«Det synes jeg er veldig bra! Det er flott at vi har engasjerte borgere som tar initiativ til viktige diskusjoner. Jeg oppfordrer folk til å bruke spørretimen mer. Det er en fin måte å kunne fremme viktige spørsmål for alle politikerne.»

En av de første debattene handlet om lønningene til lokalpolitikerne De ble hevet i 2011, synes du de bør settes tilbake til tidligere nivå?

«Nei,» svarer hun kontant. «De bør være som de er. Det er en stor jobb lokalpolitikerne påtar seg.»

Hva med døgnlegevakten?

«Venstre vil kjempe for å få legevakten tilbake til Nesodden. Vi bør kunne få noen palliative plasser og døgnåpent øyeblikkelig hjelp tilbud på Nesoddtunet. Legevaktaksjonen var fin. Her var det noen som tok et initiativ og jobbet seriøst og formelt korrekt med å fremme sine synspunkter. De burde ha blitt hørt!»

Velveier og vedlikehold her vært sterkt diskutert.

«Kommunen må ta vintervedlikeholdet. Dette har vært en vanskelig prosess. Saken var gjemt i en veiplan! Den burde vært løftet frem og konsekvensene skulle vært belyst.»

Hva mener Venstre om retten til folkeavstemninger?

«Venstre støtter at forslag som har samlet 100 underskrifter må legges frem for kommunestyret.»

Vi må ta tak i kommuneøkonomien

I kommunens årsberetning for 2014 skriver rådmannen at kommuneøkonomien er svært vanskelig. Hva bør politikerne gjøre?

«Det er ingen tvil om at den økonomiske situasjonen er vanskelig. Nå må vi få gjort noe med det. Vi har en dyktig økonomisjef, han har alltid tatt ”litt sterkt i” slik at vi har hatt litt å gå på. Men det er ikke nok lenger. Skatteinngangen har vært alt for liten i en periode. I mai økte den, vi får håpe det varer.

Først og fremst må vi sørge for at ikke utgiftene øker. Det er ikke så enkelt. Kommunestyret har fattet vedtak om at kommunens lønnskostnader ikke må økes, men vi opplever at rådmannen straks etter ber om økte lønnsbudsjetter. Det holder ikke.

Dessuten må vi slippe til private initiativ, for eksempel for barnehager. Der er det penger å spare.

Venstre vil fjerne næringsskatten. Den er urettferdig fordi den må betales uansett om bedriften tjener eller taper penger. Den er egentlig en avgift på det å drive næring.»

Urolig for kravet om kommunesammenslåing
Anne-Berit blir alvorlig når jeg spør om mulighetene for kommunesammenslåing som truer i fremtiden. «Venstre er i utgangspunktet negative til sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Det er først og fremst fordi vi ikke ser noen fordeler med det. Det verste er at foreløpig er alt så uklart! Vi vet så lite og ingen kan konkretisere verken hvorfor eller hvordan,» mener hun. «Vi skal ikke bare synse om et så viktig spørsmål. For Venstre er det viktig at én naturlig betingelse blir ivaretatt: Skal du kunne styre godt må du ha nærhet til det du skal styre over. Hvordan skal det kunne skje i for eksempel en stor Follokommune?»

Kontrollert vekst

Hvordan skal Nesodden utvikle seg i fremtiden?

«Som jeg sa innledningsvis er Nesodden et fantastisk sted. Selvsagt må vi bygge ut, men vi må gjøre det med forsiktighet. Vi må ta vare på det landlige preget og finne skånsomme måter å bygge på. Vi må ha respekt for miljøet rundt byggeområdet. Og vi må sørge for at det er estetisk, dvs. vakkert. All dyrkbar mark må bevares.

For tiden arbeides det med flere gode ideer: Spro og Svestad er to spennende prosjekter, og Bomannsvik kan få et nydelig bomiljø. Munkerud ønsker vi å utvikle for næringslivsformål, og i Nesoddparken skal parkområdet bygges ut, og på Skoklefall ønsker vi et arboret, en samling av trær og busker.»

Et spektakulært bad
Når jeg spør om hvilke spesielle ideer Venstre har for Nesodden i fremtiden, blir Anne-Berit entusiastisk. «Vi vil bygge et sjøbasseng på Tangen! Et nedsenket basseng med oppvarmet sjøvann og et stupetårn som skal bli et landmerke i fjorden. Det skal varmes opp av solfangere og brukes til bad og undervisningsformål, svømming, dykking og kajakk. Og tenk deg, – hvis vi legger et gulv over bassenget, får vi en enestående konsertarena!» Anne-Berit blir varm i øynene og smiler bredt. Dette bassenget ser hun tydelig for sitt indre øye.

Jobbhotell
Plutselig skifter hun tema: «Vi må få bygget et jobbhotell på Nesodden så raskt som mulig!»

Et jobbhotell?

«Ja, med dagens datateknologi trenger man ikke alltid ta båten inn til et kontor i Oslo. Tenk deg en dag du ikke skal i møter. Da kan du like gjerne arbeide hjemme, men ikke alle har ro eller en god arbeidsplass til det. Da kan du leie et rom på jobbhotellet. Der får du superraskt bredbånd og alt nødvendig kontorutstyr. Vi har egnede tomter sentralt på Nesoddtangen, men vi må finne interesserte private investorer.»

Gode bøker
Vi skal avrunde intervjuet, og jeg spør Anne-Berit om hun rekker å lese noe annet enn sakspapirer? Svaret kommer raskt: «Ja, jeg vil gjerne anbefale En mann, en bok av den kvinnelige italienske forfatteren Oriana Fallaci. Himmelstormeren av Cecilie Enger er også en flott bok. Men jeg er jo bergenser vet du, så jeg koser meg gjerne med en av kriminalromanene til Gunnar Staalesen!»

Bruk stemmeretten!
I det vi reiser oss, tar hun meg i armen og sier alvorlig: «Det er fint å bli intervjuet, men jeg vil oppfordre om at alle leser programmene til partiene som stiller til valg på Nesodden. Alle borgere har et ansvar for det politiske styret av kommunen. Ta ansvaret på alvor og bruk stemmeretten!»

Godt valg.

Tormod Bjørnstad

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: