Du er her
Hjem > Forsiden > Brøytesaken og Nesodden Velforbund

Brøytesaken og Nesodden Velforbund

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Hvorfor danner vi mennesker interesseorganisasjoner? Er det for at noen skal kunne sole seg over å få tillitsverv eller ligger det en seriøs tanke bak? Svaret på slike spørsmål gir seg selv: Fordi folk har behov for å få sine interesser ivaretatt. Formålet nedfelles i vedtekter, lover, regler etc. og poenget er at disse skal respekteres og etterleves.

De enkelte sammenslutninger er aldri mål i seg selv, men midler. Aktiviteten, nytteverdien av sammenslutningen er kriteriet for berettigelsen. Hvordan sammenslutningen håndterer konfliktsituasjoner som er viktige for medlemmene, står eller faller med korpsånden og med ledelsens, styrets, effektivitet.

Mot denne bakgrunn er Nesodden Velforbund blitt veiet med den konklusjon at forbundet holder ikke mål. Dette bekreftes til overmål av Trond Bergersens innlegg på vegne av Velforbundet i Amta 29. juni 2015. I dette målbærer han kommuneledelsens usaklige argumenter for ikke å brøyte. Han er tydelig ukjent med brøytesakens så vel historiske som rettslige forutsetninger.

Kommuneledelsen har med Velforbundets stilltiende samtykke gradvis sabotert vedlikeholdsavtalen.

For at veiene ikke helt skulle forfalle, har hjemmelshaverne som brukere i rene nødstilfeller vært tvunget til selv å utbedre der kommunen har sviktet.

Reidar Gunder
Reidar Gunder

Når kommunen i tillegg nå også med Velforbundet som passiv tilskuer har unndratt seg brøyting, må hjemmelshaverne se i øynene at de sviktes totalt av den instansen som skulle ivareta deres interesser. Hjemmelshaverne har som følge av Velforbundets unnfallenhet mistet både tid og terreng, men som det heter: bedre sent enn aldri!

Vi hjemmelshavere har både historikken og lovverket på vår side og fastslår: I forståelse med Velforbundet har kommuneledelsen gått suksessivt til verks.

Det tok nødvendigvis litt tid før situasjonen tilspisset seg og samrøret mellom kommuneledelsen og Velforbundets ledelse kom for dagen, kfr. hvordan den nye lederen Trond Bergersen i ovennevnte innlegg søker å svekke rettsvernet i veglova til gunst for kommuneledelsen. Riktig nok sier han seg ”helt enig med Reidar Gunder i at veglovens § 5 er tindrende klar”, men så tilføyer han: ”Vi mener veglovens § 5 ikke er realistisk å bruke i denne sammenheng”.

Ja, tenk om man kunne glemme lovverket, når det ikke passer i ens eget kram! Men saken er faktisk den at hver minste detalj i samfunnet vårt reguleres av en eller annen lov. Og veglova er like tindrende klar også i Kap. V11. Private vegar. § 54, der vi finner følgende: ”Det blir med dette ikkje gjort endring i rettar som måtte vere vunne, eller i føresegner som elles måtte vere gitt for vedlikehaldet av vegen”.

Hva nå? Mener man fortsatt det er realistisk å bortforklare ”rettar” (retigheter, ordninger), som er blitt vunnet (avtalt, inngått) og som har vært praktisert gjennom mer enn tre kvart hundre hundre år?

Kommuneledelsen har ubetenksomt gått noen skritt for langt, bl. a. overfor oss i Birkeveien. I det stykket vil Nesodden Velforbund heller ikke kunne komme kommuneledelsen til unnsetning.

Til slutt en korrigering. Bergersen skriver: ”Det er synd at Reidar Gunder mener at Nesodden Velforbund ikke er rette instans til å ivareta vellenes interesser”.
Galt oppfattet. Undertegnede ”mener” at de enkelte velforeninger kan ikke ha til oppgave og Nesodden Velforbund er påviselig uskikket, til å ivareta hjemmelshavernes interesser like overfor kommuneledelsen på Nesodden.

Reidar Gunder Nesoddtangen 29.06.2015 Birkeveien 36

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: