Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Intervju med Nesodden Velforbunds nye leder Trond Erik Bergersen: En mann med med mye sunt folkevett.

Intervju med Nesodden Velforbunds nye leder Trond Erik Bergersen: En mann med med mye sunt folkevett.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Hvor lenge har du vært med i Nesodden Velforbunds styre? – I 3 år.

Bodd på Nesodden siden? – Jeg har bodd her fast siden 1984 og før det vært sommergjest her.

Utdannelse? – Universitetsutdannelse(UiO) i informatikk.

Arbeidslivs erfaring? – Jeg har jobbet i ca 20 år som IT – konsulent. Siden 2001 internrevisor innenfor IKT i Norges bank.

Nesoddposten registerer at Nesodden velforbund har en oversiktelig og informativ nettside. Der fremgår det at Velforbundet sammen med Nesodden kulturråd planlegger folkemøte med politikerne 31.august. Kan du si litt om bakgrunnen for å invitere til et slikt folkemøte?

– Før kommunevalget for fire år siden hadde vi også et slikt møte, sier Trond Erik, – det fungerte bra. Brøytesaken var da som nå aktuell. Så vi ønsker å konfrontere politikerne med de uttalelsene de kom med den gang med hva de sier i dag.

Hvordan har du som leder av Nesodden Velforbund tenkt å få vellene mer engasjert og aktive i arbeidet med vel-området sitt? ? Nevner her at av 35 Vel var bare 17 representert på årsmøtet til Nesoddden Vel. (Til sammen er det 2575 medlemmer som er tilsluttet vellene.)

– At nærmere halvparten av vellene var representert på årsmøtet synes jeg ikke er så ille.
Når det gjelder å få vellene mer engasjert så er det to saker som merker seg ut: brøyting og veilys. Det er saker som engasjerer det enkelte vel og deres medlemmer fordi det betyr mye for dem praktisk og økonomisk. økonomisk sett.

To saker fra 2014 har, som du sier, fortsatt potensial til å engasjere vellene og deres medlemmer: brøytesaken og veilys. La oss ta brøytesaken først. At det enkelte vellet i denne saken er usikre og vegrer seg for å gå til juridiske søksmål mot Nesodden kommune er forståelig. Forståelig er også Nesodden Velforbunds avgjørelse om å innhenter en juridisk uttalelse i saken.

Men det er en juridisk betenkning Reidar Gunder i sitt leserinnlegg i Amta 3.6.2015 sier følgende om:«Det meste av innholdet i den juridiske betenkningen kretser om forhold som ikke angår saken, mens det resterende relevante stort sett virker forbausende lite gjennomtenkt. Oppfatningen blir derfor at betenkningen synes upresis, rotete, spekulerende og villedende; følgelig ikke verdt det papiret den er skrevet på.»Det er sterke ord. Hva har du å si til Gunders vurdering av den juridiske betenkningen?

– Reidar Gunder sier også at den juridiske betenkningen ikke har tatt hensyn til veglovens par. 5, svarer Trond Erik, – jeg mener at par.5 bygger på veier som er vedlikeholdt av kommunen og per definisjon er kommunale veier. Reidar Gunder antyder at når en vei er brøytet så betyr det at den vedlikeholdes av kommunen. Sommer-vedlikeholdet som utføres om sommeren er det egentlige vedlikeholdet, og av de fleste velveier vedlikeholdes på dugnad av velforeninger og veilag. Når det gjelder vintervedlikeholdet er det kommunen som har hatt brøyting og strøing på ca.1/2 parten av velveiene. Det har de så vidt jeg vet gjort hatt i 25 år. Deretter har kommunen brøytet disse veiene.

Hvor mange Vel er det som ikke er blitt enige med kommunen i brøyte spørsmålet?
– Ingen har blitt enige med kommunen, men de har ikke hatt noe valg. Så de har fått i stand en brøyte avtale for vinteren som var. Noen via Hagespesialisten og noen med andre tilbydere.

Når det gjelder vedlikehold av veilys vedtok årsmøtet i Nesodden Vel følgende: «I henhold til hovedplan for vei bekoster Nesodden kommune alle strømutgifter knyttet til veilys på private veier.» Og «det etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter for Velforbundet og kommunen som går gjennom alle forhold knyttet til veilys som eier skap, drift og vedlikehold.» Spørsmålet blir da: Kan en risikere at strømutgifter knyttet til veilys på felles private veier også blir overført til eiendomsbesitterne?

-Det kan man risikere, men siden det så vidt jeg vet ikke er mulig å måle hvor mye strøm som går til den enkelte veien, kan jeg ikke se hvordan en skal kunne fordele utgiftene rettferdig.

Hvilke saker ønsker du som ny leder av Nesodden Velforbund å sette fokus på i året som kommer?

– I tillegg til de to sakene jeg har nevnt så vil vi prøve å få til styremøter sammen med det enkelte vellet.

Dette for at vi skal få mere innsikt i de utfordringene vellene står overfor. Noe som igjen vil føre til at Nesodden Velforbund på det argumentasjonsmessige plan vil være en bedre spydspiss mot kommune -administrasjonen og politikerne. Vårt ønske er at det enkelt vel skal forstå hvor viktig jobben de gjør er.

Det er kommunevalg og alle partier med unntak av Ap har flagget at de ikke vil gå inn for å overføre brøytingen av felles private veier til eindomsbesitterne. Hvordan ser du på disse politiske lovnadene? ( H og V har gått fra nei til ja når det gjelder dette spørsmålet )

– Det at Høyre har gått fra nei til ja er for meg det mest overraskende. Og sammenligner en svarene partiene ga for fire år siden så vet jeg ikke riktig hva en skal tro.

Vil Nesodden Velforbund fortsatt støtte opp om Aksjonen: Døgnlegevakten tilbake til Nesodden nå?

– Vi har avslått en forespørsel om å gi økonomisk støtte til en trykksak som har det som krav Begrunnelsen er at dette er en valgkampsak og Nesodden Velforbund ønsker å være partipolitisk uavhengig.

Hvilke ønsker har du for utviklingen av Nesodden Vel ?

– En vel-forening driver med de nære ting, sier Trond Erik, – de driver veier, badestrender, rydding, fotballbinger med mer. De nære praktiske tingene. Mao hverdagen for folk flest. Han blir engasjert nå. -Vellene utgjør et fellesskap for sine medlemmer, for dette fellesskap og dugnadsarbeide er Nesodden Velforening en paraplyorganisasjon

Hvilken bok/film anbefaler du for Nesoddpostens lesere?

– Lars Myttings bok: «Svøm med den som drukner» Forfatteren forteller der om om en 4 årings tap av sine foreldre som gikk på en mine fra 1971. Først etter bestefarens død,som voksen mann begynner han å nøste opp foreldrenes historie. Filmen jeg velger er «Forest Gump» Den er enkel santidig som den er tankevekkende og dyp.

Hva er viktigst i livet ditt?
– Det er familien min. Jeg er så heldig å ha blitt bestefar. Det var stort for da ser du at det har blitt folk av ungene dine.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kona og jeg møttes på Sinsen- trikken, forteller Trond Erik. Hun var konduktør og jeg var trikkefører. Når vi presenterte oss viste det seg at vi hadde samme etternavn. Så da måtte det bare bli oss. Men vi blir nok aldri enige om hvilket etternavn som ble beholdt. Mitt eller hennes.

Det skal bli interessant å følge Reidar Gunder og Trond Erik Bergersen forskjellige tolkning av veglovens par.5.

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: