Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Nesodden som Fairtrade-kommune

Nesodden som Fairtrade-kommune

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Det er lett å skyve fra seg at når vi kjøper kaffe, sjokolade eller en rekke andre slike vanlige produkter, så er de ofte produsert under slaveri-lignende forhold. På plantasjer og fabrikker jobber arbeiderne mange steder uten rettigheter, uten verneutstyr og med arbeidsuker som er hinsides noe som hadde blitt godtatt her hjemme. Dette kan nok bidra til at en del produkter selges noe rimeligere til oss, og det fører til at en del av mellomleddene kan ta større fortjeneste, uten at dette kommer arbeiderne og bøndene til gode. Har vi det egentlig greit med det?

Noen mener at det å arbeide med etisk handel ikke er kommunens ansvar, men opptil Regjering og Storting å finne ut av. Da glemmer de at vi alle lever livene våre i en kommune. Oftest må det være noen som vil gå foran for at noe skal bli alminnelig praksis. Gjennom offentlige innkjøp kan en kommune faktisk utgjøre en betydelig forskjell, og klarer vi å inspirere også deler av næringslivet og foreningslivet til å ta noen skritt i en riktig retning, så kan det faktisk bidra til større endringer enn det ved første øyekast kan virke.

Mye av dagens verdenshandel baserer seg på produksjonsforhold og en fordelingsnøkler som både ødelegger miljøet og skaper stadig større globale forskjeller. Dette kan dermed på lengre sikt bidra til en mer ustabil fremtid, også her i Norge. Hvis en kommune aktivt velger prinsipper for etisk handel tar man dermed også noen viktige skritt for å sikre fremtiden ikke bare for folk i andre deler av verden, men også for neste generasjon her hjemme. Nesodden er ikke en isolert øy i verden, men blir påvirket på godt og vondt av hva som skjer andre steder. Ved å spille en aktiv rolle, og ved å forsøke å ta litt mer ansvar for vår rimelige andel av de større sammenhengene vi er en del av, kan vi bli en del av løsningen, i stedet for en del av problemet. Det kan dermed sies å være fremtidsrettet kommunepolitikk.

Nesodden kommune ble i 2013 godkjent som Fairtrade-kommune. Etter en interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne gikk et enstemmig kommunestyre på Nesodden inn for dette, og satte ned en komite som siden har jobbet med ulike sider av dette. Det var også kommet forslag om at Nesodden skulle bli Fairtrade-kommune i forrige kommunestyreperiode, men manglende oppfølging gjorde at dette aldri ble noe av før etter dette nye initiativet. Blant betingelsene for å bli Fairtrade-kommune er blant annet at kommunens virksomheter skal tilby Fairtrade-kaffe til egne ansatte, og at et minimum av kafeer, næringsliv og foreningsliv skal støtte opp om dette, gjennom at de bruker eller tilbyr Fairtrade-produkter der det ligger til rette for det.

Fairtrade-merket er ikke et produkt- eller varemerke, men mer å sammenligne med Svanemerket eller økologisk-merking. Til forskjell fra de to nevnte så vektlegger likevel ikke Fairtrade først og fremst miljø eller økologi, men primært de øvrige etiske rammene rundt produktene som selges. En del produkter kan godt være både økologisk og Fairtrade, men det er altså ikke samme sak. Likevel vil man også med Fairtrade-merket få produkter som er dyrket mer miljøvennlig enn de ordinære produktene på markedet.

Øyvind Solum og Per Hermann Krøger, styringsgruppen for Fairtrade i Nesodden kommune.
Øyvind Solum og Per Hermann Krøger, styringsgruppen for Fairtrade i Nesodden kommune.

Fairtrade-standardene sier at bønder og plantasjer må oppfylle en rekke kriterier for gode og trygge arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og beskyttelse av miljøet. Også blant Fairtrade-farmene er ikke nødvendigvis dette noe som fullt ut er på plass fra første dag, men hvor man i hvert fall er en pådriver for å bli bedre enn i regionen ellers. Fairtrade jobber for å skape økt markedsadgang for kooperativer/plantasjer og stiller krav til demokratisk organisering, bedre arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser. Bedre økonomi og arbeidsforhold gjør det mulig for bønder og arbeidere å ta styring over sine egne liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet. Omtrent to milliarder mennesker er det som kan kalles småbønder. Ved å kjøpe Fairtrade gir vi dem i litt større grad en fair sjanse til å leve et verdig liv. Kanskje smaker kaffen og sjokoladen litt bedre da?

Det er også foreslått at Nesodden på andre måter skal gå foran når det gjelder etisk handel, siden Fairtrade så langt bare omfatter noen sektorer. Det kan være snakk om at kommunen tilslutter seg Initiativ Etisk Handel, men også fokuserer mer på å unngå skatteparadiser og beslektede felt. Kommunestyret ba i vinter Fairtrade-komiteen også fokusere på at vi bør unngå kjøp av varer fra okkuperte områder i Israel/Palestina. Hvor omfattende denne bredere satsningen blir vil nok langt på vei avhenge av den politiske sammensetningen i kommunestyret etter valget. Det vil kreve en viss innsats og dermed noen ekstra ressurser. Vi mener likevel at dette er en viktig og riktig investering i fremtiden.

Øyvind Solum og Per Hermann Krøger, styringsgruppen for Fairtrade i Nesodden kommune

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: