Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Døglegevakts debatten: Leserinnlegg sendt både Amta og Nesoddposten

Døglegevakts debatten: Leserinnlegg sendt både Amta og Nesoddposten

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Tore Svein Olsen (politisk uavhengig)

Jeg viser til Terje Lundefarets innlegg i dagens utgave av Amta (20.8.2015) Det ser der ut til at Amta har hatt noen problemer med å tallfeste kostnadene ved døgnlegevakt på Nesodden. Det er ikke så vrient!

Første. Fra 1.9 har legene plikt til å kjøre i turnus natt/helg

Fra forskrift om fastlegeordning i kommunen: § 12 Fastlegens deltakelse i andre allmennlegeoppgaver i kommunen. Første ledd gir kommunen rett til å pålegge fastlege med fulltidspraksis å utføre andre allmennlegeoppgaver enn det som faller innenfor listeansvaret, i inntil 7,5 timer per uke.

Det skal inngås en individuell avtale mellom kommunen og den enkelte
fastlege. (Legeforeningen.)

Legeutrykning i akuttsituasjoner? Beslutningen må tas ut fra hva legen finner ”forsvarlig” i den enkelte
situasjon. Forskriften trådte i kraft 1.mai 2015

§ 13.Fastlegens plikt til deltakelse i legevakt.
Fastlegen plikter å delta i:
a)
Kommunal eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid.
Denne forskriften trer i kraft 1/9-2015.


Når det gjelder ambulanse kjøring så har vi tre klasser med pasient oppgaver:

AKUTT: Der kommer Paramedic med videre kjøring til sykehus (AHUS)
HASTER: Gjelder nesten alltid kjøring til AHUS, noen ganger til Ski.
VANLIG: Transport kjøring, for eksempel Ahus—>Nesodden, Ski—->Nesodden,
Mellom sykehjem/lege (Granåsen / Bærum / Nesoddtunet)

Vedlagte tabell er oversendt fra følgende steder:

Ambulanseavdelingen
Prehospitalt senter
Akuttklinikken
Oslo universitetssykehus

Ambulanseoppdrag i Nesodden KOmmune 2014

Den gjelder altså kjøring med ambulanser til/fra Nesodden!

Om vi går inn i tabellen og ser på Haste-sakene, så ser vi at det
ble loggført 1414 oppdrag i 2014. Dette er saker der det ble kjøring til
AHUS for innleggelser.

Om vi ser meget konservativt på kostnadene KUN VED HASTER-SAKER, ikke der hvor Paramedic er innblandet (AKUTT), (kjøring ikke innregnet) ser vi
følgende maksimal tall:

1440 innleggelser AHUS.
Liggedøgn i snitt: 3,3
Døgnpris belastet Nesodden: 4300,-

Dette gir en sum på opp mot 18 millioner kroner!

Besparelse for egen døgnlegevakt: La oss si at halvparten av haste pasientene kunne blitt behandlet i lokale akuttsenger (så ville vi her ha spart inn ca 9 millioner kroner!)

Og for den prisen kunne vi nok ha fått til en bra ordning for Nesodden.
Det interessante er at ingen – jeg gjentar INGEN – har stilt spørsmålstegn ved denne oversikten! Tabellen er offisiell, og beregningene er vel blant de beste man kan få til med utgangspunkt i tilgjengelige
data.

Og helt til slutt: Følgende Facebookgrupper er til for generelle samtaler (der ingen blir kastet ut om de ikke tilfredsstiller moderatorenes meninger:)

NESODEEN DEBATT: https://www.facebook.com/groups/411338709065408/
LEGEVAKT PÅ NESODDEN : https://www.facebook.com/groups/235859813156618/

 Tore Svein Olsen

One thought on “Døglegevakts debatten: Leserinnlegg sendt både Amta og Nesoddposten

  1. Desverre har det vist seg at noen sprer de løgnaktige uttalelser her på Nesodden at pm det kommer døgnlegevakt, forsvinner Paramedic. Dette er desperate utsagn fra et parti som føler at de mister stemmer! Her er en offisiell uttalelse om dette via dagens Amta på nett:

    Onsdag tok Terje Strand ved prehospitalt senter i OUS kontakt med Amta.
    – Jeg har til en viss grad fulgt med i debatten om døgnlegevakt, og kan opplyse at denne ikke vil påvirke Paramedic. Vi ser at døgnlegevakt til en viss grad vil styrke akuttmedisinen på Nesodden, men langt fra i den grad at Paramedic gjøres overflødig, sier Strand.

    Kjære politikere som hevder dette overfor innbyggere her på øya: VÆR REDELIGE OG IKKE FAR MED USANNHETER!!! At dere tør å gamble med folks liv for å få noen stemmer!

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: