Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Hopp i havet – den som kan….

Hopp i havet – den som kan….

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

 … sa Lillian, som måtte sitte igjen på land. Enkel tilrettelegging kan gi mange flere mulighet til å bade i fjorden. Tilstandsrapport om tilgjengelighet på badestrender er levert, penger er bevilget men ingenting har skjedd. Kommunestyret var invitert til solidaritetsbading på Oksval brygge 1. september av Aksjonsgruppa for tilgjengelige badeplasser for alle på Nesodden.

Kun fire av kommunestyrets 31 representanter møtte for å lytte og lære til Lillian Festvåg, initiativtaker til arrangementet Hopp i havet – den som kan.

«For sju år siden var jeg på ferie på Tenerife og jeg opplevde at tilgangen til havet og til vannet også kan gjelde oss som ruller på hjul.» Lillian forteller at sommeren er kort og derfor er det desto viktigere at alle kan nyte den.  Muligheter er det fullt av på Nesodden med fine strender og brygger. Steder som kan benyttes av alle. Det trengs enkel tilrettelegging.

Mye med lite – enkle midler.

IMG_0009
Jeg kommer hit, men ikke lenger.

«Det behøver ikke koste så mye, det sitter i hodet» fortsetter Lillian. «Med enkle midler kan jeg bade her på Oksval brygge, men foreløpig er jeg avhengig av mine gode badevenner.» Hun forklarer at det kunne vært en trerampe fra trebrygga. Med en rampe ville Lillian kunne kommet seg ut i vannet. For mange vil det være en hjelp med en trapp med lave trinn og godt gelender  når man har synshemming, dårlig balanse eller trenger støtte av andre grunner. For mennesker med synshemming eller orienteringsproblemer er det en enkel løsning å legge en flytende lenke med fargede kuler. En av badevenninnene forteller at hun begynner å få dårlig balanse og gjerne skulle hatt en støtte på en del strender med svaberg og ujevnheter i vannet som gjør det utrygt. Alle bader gjerne og i bad er det folkehelse for alle.  «Jeg kommer hit, men ikke lenger,» sier Lillian.

Delte meninger i Høyre og Rødt om politisk styring.

Som medlem av Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede tok Lillian opp problemstillingen og etter befaringer på de fleste av Nesoddens strender, leverte Rådet en omfattende tilstandsrapport til administrasjon og politikere i september 2014. Politikerne reagerte positivt. Kommunestyret har bevilget 100.000 to ganger men ingenting har skjedd. FrP, KrF, Høyre og Rødt er representert på brygga og på Nesoddpostens spørsmål om hvorfor ingenting har skjedd er svarene ikke entydige. Rødts Geir Christensen vil ta tilbake den politiske kontrollen og mener at manglende handling er et resultat av manglende styring. Christensen mener vedtak skal inneholde konkrete tiltak og at litt av ansvaret for at det ikke har skjedd noe ligger i Teknikk- Miljø- og Planutvalget som ledes av Erik Adland(H). Erik Adland på sin side mener at kommunestyrets rolle er å bevilge. Adland forventer at administrasjonen følger opp og forteller at i dette konkrete vedtaket skulle det gjøres tiltak i samarbeid med Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede. Han avviser at konkrete detaljer i dette tilfellet er et politisk ansvar.

Når det gjelder gjennomføringen av kommunale oppgaver og tjenesteyting er det kommunestyret som har det øverste ansvar. Kommunestyret overlater til administrasjonen ved rådmannen å sette vedtak ut i praksis. Det kalles delegasjon. Kommunestyret delegerer til rådmannen gjennom et delegeringsreglement. Rådmannen er den øverste ansvarlige for administrasjonen og ansatte i kommunen. Det er rundt 1200 ansatte i Nesodden kommune som leverer kommunale tjenester og utfører kommunale oppgaver. Blant annet tilrettelegging av badestrender som gir tilgjengelighet for alle.

I dette tilfellet har det ikke blitt tilrettelagte badestrender i 2015-sesongen heller. Hva kan det skyldes: Har politikernes vedtak ikke vært konkret og tydelig nok? Hvis vedtaket er tydelig og konkret nok, har administrasjonen sviktet? Hvis administrasjonen og de ansatte har sviktet, vil det frita kommunestyret for ansvar? Skal kommunestyret stole på administrasjonen eller bør kommunestyret ha et system for å følge opp vedtakene sine og i tilfelle hvordan? Eller er det helt andre grunner til at det ikke har skjedd noe? Politisk styring bør være en viktig debatt å ta når to ledende kommunestyrepolitikere er uenige om hvordan den politiske styringen fungerer. Og når man ikke riktig vet hva som har skjedd i dette tilfellet tør det være et behov for en slik debatt.

Usikkerhet om hva som har skjedd med bevilgningne.

På spørsmål om hva som har skjedd med de bevilgede pengene kan ingen av representantene gi et godt svar men alle vil sjekke det opp. Adland lover å gi tilbakemelding til Lillian Festvåg og Nesoddposten som begge vil forfølge saken. Det lovet fire enige politikere på Oksval brygge også: Dette skal følges opp! Det er uomtvistelig at det er kommunestyret i plenum som har det øverste ansvar for kommunens oppgaver som blant annet er å tilrettelgge for helsefremmende tiltak for befolkningen i tråd med retningslinjer for folkehelse og friluftsliv.

Lillian Festvåg beskriver seg selv som en tålmodig sjel. Sju år har gått siden Lillian første gang satte tilgjengelige badestrender for alle på sakskartet. I sju år har alle syntes at det er et viktig og riktig tiltak. I sommer opprettet Lillian Festvåg og Nefise Özkal Lorentzen Aksjonsgruppa for tilgjengelige badeplasser for alle på Nesodden (Link til gruppa under). De fikk med seg badevenninnene (fra venstre) Sissel Biong, Turid Beck, Marianne Aars og Mona Karlsen på tirsdagens aksjon på Oksval.

IMG_0012
Nils Arne Haldorsen (FrP) og Erik Adland (H) og Geir Christensen (Rødt) flankerer.

Kommunestyret var invitert til å bade i solidaritet med de som må sitte på land. I regn, 12 grader, frisk vind og bølger var Geir Christensen den som demonstrerte mest solidaritet ved å kaste seg uti med Marianne Aars og Mona Karslen.  Mens altså Lillian må se på selv om hun elsker å bade.

IMG_0010
Noen må se på andre bade. Enn så lenge.

Lillian Festvåg og Nefise Özkal Lorentzen, lover at tirsdagens aksjon bare er begynnelsen og Lillian selv synes det er strålende at politikerne kom og at de lover å avklare hva som har skjedd med pengene som er bevilget uten at det har ført til synlige resutater. Lillian er  er optimist, og, en rettighetsforkjemper. Det er nok ikke siste gang vi hører noe fra henne.

Aksjonsgruppa finner du her: https://www.facebook.com/groups/Tilrettelagtebadeplasser/497219083813736/?notif_t=group_activity

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: