Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Dialogmøte fyller kunnskapshull

Dialogmøte fyller kunnskapshull

Cato Lie opplyser om at funksjonshemmedes rettssituason er svekket. "Man har rett, men retten innfris
Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Mye kunnskap i Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede som ønsker seg mer innflytelse. Og får det hvis politikerne holder hva de sier.

«Nyttig dialogmøte», sier leder for Rådet for Likestilling, Cato Lie.

RLF – Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede i Nesodden kommune inviterte tirsdag 8. september til dialog mellom politikere, publikum og medlemmer av rådet (RLF). Dialogmøtet avdekket et stort behov for kunnskapsutveksling mellom råd og politikere. Politikerne var lyttende og interesserte og fikk innspill innenfor temaene helse- og omsorg, universell utforming (UU), tilgjengelighet, arbeidsliv og bolig. Som Øyvind Solum (MdG) formulerte det: «Hvor trykker skoen?» og påpekte sammen med et enstemmig politikerpanel at de ønsker kunnskap og vil motta informasjon.

Politikerne startet med en oppsummering av siste års innsats for RLF’s brukergruppe. Ordfører Nina Sandberg konstaterte at det manglet en gjennomgående fokus og i tillegg finansiering. Inntrykket av riktigheten i dette utsagnet ble forsterket gjennom dialogmøtet. Samtidig som politikerne uttrykte vilje til å utbedre manglene. Fra nå av i alle fall. Claudia Behrens (SV) påpekte at tilrettelgging av badeplasser for personer med funksjonshemming ble nedstemt i siste budsjett. Videre ønsker Behrens å framskynde krav om universell utforming til før 2025 som er statlig pålegg.

Cato Lie, leder for RLF, sa i sin innledning at det gradvis har skjedd en svekkelse av funksjonshemmedes rettssituasjon generelt og i Nesodden kommune. «Man har rett, men retten innfris ikke. Det betyr at velferden,  verdigheten og selvstendigheten svekkes for innbyggerne vi representerer.»

Retten innfris ikke.

Spørsmålet om bevilgede 100.000 som ikke hadde blitt brukt til formålet, nemlig å gjøre badeplasser tilgjengelige, ble tatt opp. Det første spørsmålet fra salen satte lys på problemet med ledsager til ferie. Nicholas Rønning, selv tjenestemottaker, har flyttet hjemmefra forlengst og savner å kunne dra på ferie uten mor. Rønning etterlyste partiet som ville ta opp dette spørsmålet. Sandberg opplyste at AP har tatt opp spørsmålet på nasjonalt nivå mens Christensen mente at kommunestyret skulle bestemme og «Ferdig!» De øvrige partiene påpekte at rett til ferie ikke er en lovpålagt tjeneste og KrF mente at det kunne finnes fleksibilitet i systemet og at en lyttende administrasjon kunne funnet løsning i fellesskap med tjenestemottaker. Dialogen ble fulgt opp fra Rønnings mor som påpekte at kommunene mottar et statlig rammetilskudd for hver tjenestemottaker slik at dette er ikke rent kommunale utgifter.

Ordfører Sandberg var godt inne i implementeringen av FN konvensjonen for personer med funksjonshemming og ville forfølge spørsmålet om kommunens forvaltning av vergemålsinstituttet var i overensstemmelse med loven. Konvensjonen understreker medbestemmelse ved valg av egen bolig og også dette ville hun gjerne bli minnet om å følge opp. Innenfor temaet bolig er tilgjengeligheten et prekært spørsmål, Cato Lie forteller at det finnes to boliger på Fagerstrand.

RLF har avdekket at Nesodden kommune formidler Husbankens utbedringstilskudd i liten grad til innbyggerne som trenger det. Informasjonen om ordningen er vanskelig tilgjengelig samt at ergoterapeutene bør øke bevisstheten om ordningen slik at innbyggere med behov for utbedring av sin bolig, kan benytte husbankens ordning.

På spørsmål om partiene ville arbeide for at flest mulig skal bo og motta tjenester i eget hjem var det enighet om målsettingen, men få tanker om konkrete tiltak. Politikerne ønsker tilbakemeldinger og at behov spilles inn til politikerne.

Hvordan tettes kunnskapsmangel?

Flere politikere understreket viktigheten av å ha en god kanal for kunnskap. Venstres Anne Berit Smørås roste rådet for å ha tatt politikerne med på læringstur tidligere. Hun henviste til en ettermiddag for to år siden hvor formannskapmedlemmer og andre fikk prøve å ta buss, ta ut penger, handle og spasere langs veien. Politikerne fikk hjelpemidler til øvelsen, nemlig rullestoler, bind for øynene og hvit stokk eller briller som forvrenger synet. Henning Korsmoe (KrF) understreket viktigheten av at det er politikernes ansvar at innbyggerne møter en lyttende administrasjon. Brukere eller pårørende skal ikke måtte slåss for å få en tjeneste.

Korsmoe stilte spørsmål ved hvordan tildelingsenheten fungerer og Solum (MdG) ga sitt besyv med og er villig til å grave i saken.  Rødt’s Geir Christensen argumenterte for at kunnskapen som rådet innehar må være viktig i beslutningsgrunnlag og i styringen. Rødt vil gi RLF og brukerne større innflytelse under prosjektering og under utformingen av tjenestetilbudet. SV ønsker en internkontroll av saker slik at kommunestyret kan følge opp i overordnede saker.

Hvorvidt kommunal klagenemnd var en egnet kanal for kunnskap ble ikke Adland (H) og rådets representant Marina Stenbråten enige om. Adland hadde tidlig i møtet framhevet klagenemnd som en instans hvor politikere fikk tilbakemelding og kunne lære av Fylkesmannens endringer når klager fikk medhold. Et eksempel er endring mht husleienemnd. Stenbråten påpekte at kommunal klagenemnd som klageinstans forsinker saksbehandlingen unødig og i verste fall med inntil to måneder ved ferier. Hun la til at det kan være livstruende når saken dreier seg om nødvendig helsehjelp. Kommunal klagenemnd er ikke lovpålagt og er en ekstra instans.

Konkretiseringer i fellesskap.

Andre læringskanaler ble foreslått slik som at RLF, på lik linje med alle andre innbyggere, kan benytte spørretimen før kommunestyret til saker. Nina Sandberg (AP) uttrykte glede over denne typen læringsarenaer og god kommunikasjon som dialogmøtet innebærer. Hun foreslo at RLF kunne avholde faste dialogmøter med alle de folkevalgte og fast dialogmøte med formannskapet i forbindelse med budsjett.

Erik Adland ønsker RLF velkommen i Teknikk-, Miljø- og Planutvalget og etterlyste konkrete innspill i reguleringsplaner, i det planverket endres kommunen. han oppfordret videre RLF til å delta i referansegrupper og følge med i alle relevante høringer.

SV’s påpekte viktigheten av å bygge kompetanse hos politikere i utvalgene og å melde inn saker og kunnskap. Videre understreket Caludia Behrens at det er svært viktig at alle politikere i utvalget skal velges blant sentrale politikere. På den måten oppnås større tyngde i f.eks. kommunestyret, mener hun.

På spørsmål om hva som kom ut av dialogmøtet er Cato Lie fornøyd: «Vi klarte å forplikte politikerne på noen viktige områder og jeg tror at både politikere, publikum og vi som arrangører opplevde dialogmøte som nyttig.»

Kunnskap er alltid nyttig og etter valget skal kunnskapen settes ut i praksis. Kommunestyret skal i høst oppnevne et nytt råd og det blir spennende å følge med i innflytelsen det nye rådet vil få. Godt valg.

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: