Du er her
Hjem > Leserinnlegg > SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET FOR FAMILIEN SÆVAREIDE/AASE

SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET FOR FAMILIEN SÆVAREIDE/AASE

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

I innlegg i Amta 9. oktober går daglig leder ved Fager Skog FUS barnehage as, Inger Lise Holst Johannesen, til frontalangrep på meg (Kjellaug Myhre) personlig, fordi jeg i et innlegg i Amta 30. f.m. nevnte at Fager Skog FUS på Fagerstrand er del av et konsern som drives kommersielt.
Mitt innlegg dreide seg ellers ikke om Fager Skog FUS, men om formelle – les formalistiske –  krav som gjør at verken en del små familiebarnehager eller rideskolene kan fritas for eiendomsskatt.
Siden vi i Rødt var pådrivere for å få innført eiendomsskatt for bedrifter med store overskudd, føler vi også et stort ansvar for å få rettet opp utilsiktede virkninger som slår feil ut.

Johannesen tillegger meg meninger jeg verken har eller har hevdet.

«Drives ikke Fager Skog FUS ideelt nok,» spør hun retorisk. Her har hun nok kommet i skade for å forveksle ordet «ideell» (som brukes som motsats til «kommersiell») med «idealistisk» (som ofte brukes om holdningene hos personer som arbeider med mennesker).
La det være klinkende klart: Jeg har aldri hevdet at Fager Skog FUS drives med mindre idealisme enn andre barnehager. Jeg er overbevist om at barna som går der, omfattes av like mye omsorg, like mye trygghet, like sunn sosialisering, like god pedagogikk etc som en hvilken som helst annen barnehage.

Johannesen: «Og hvordan skal vi forklare tydeligere at vi ikke har profitt som motiv.» Jeg har selvsagt aldri hevdet at de ansatte («vi») driver Fager Skog FUS med profitt som motiv. Det er jeg overbevist om at de IKKE gjør. At Fager Skog FUS tar ut utbytte, har jeg selvsagt heller ikke vært i nærheten av å hevde. Det jeg skrev, var at barnehagen er del av ET KONSERN SOM DRIVES KOMMERSIELT. Det er noe helt annet,  og det står jeg fast ved. Det er et faktum og ingen hemmelighet.

 

For det tilfelle at Johannesen ikke skulle være klar over det: FUS-systemet er et helkommersielt aksjeselskap, eiet av Trygge Barnehager. Trygge Barnehager  eies igjen av familene Sævareide/Aase, gjennom flere ledd av holdingselskaper og eiendomsutviklingsselskaper. Eli Sævareide er styreleder i Fager Skog FUS og, så vidt det har vært mulig å få verifisert, i  alle de 160 barnehagene i FUS-systemet. Hun har 265 roller i norsk næringsliv. Familien Sævareide/Aase har i løpet av få år klatret opp i milliardærklassen. Formuen er  i hovedsak tuftet på kommersiell barnehagedrift.

I 2013 gikk Trygge Barnehager med overskudd på minst 34 millioner – 23 millioner etter skatt, altså nesten det dobbelte av det jeg hadde klart å finne ut under arbeidet med mitt innlegg 30.september.  Regnskap for  Vista Holding og Bifrost og Darupne foreligger ikke i Brønnøysund-registeret for 2013, men  de kan ikke ha gått dårlig. Det ble tatt ut utbytte på 60 millioner fra Trygge Barnehager sist år.

De 60 millionene i overskudd betyr et bidrag på 375 000 kroner i gjennomsnitt fra hver barnehage.
Inger Lise Johannesen sier at det ikke betales konsernbidrag, og at det ikke taes ut profitt i Fager Skog FUS. Begge deler er sikkert riktig. Jeg har da heller aldri hevdet noe i nærheten av det. Hun utfordrer Rødt til å se på regnskapet. Det formelle regnskapet viser ikke hvordan Fager Skog FUS tappes for penger. Der står det bare lønnskostnader, avskrivninger og andre direkte kostnader. For å finne ut av hvordan pengestrømmene går, må man granske bilag som viser internhandelen mellom Fager Skog FUS og selskapene som eies av familen Sævareide/Aase, da spesielt Vista Holding og FUS. Det gjør vi gjerne hvis  regnskapsbilagene stilles til disposisjon for slik gransking. Spørsmål som reiser seg etter Johannesens utblåsning, er: Hvor nøye kan de ansatte i Fager Skog FUS følge pengestrømmene i konsernet? Muligens har de ikke dybdeinformasjon om det? Regnskapene føres kanskje ikke av barnehagen selv? OG: Hvor i all verden har Johannesen funnet belegg for at jeg trekker i tvil at Fager Skog FUS er en barnehage av høy kvalitet? Tvert om! Jeg er overbevist om at Fager Skog FUS er et verdifullt bidrag til å skaffe full barnehagedekning på Nesodden! Men det er altså ikke det denne saken handler om.

Sluttelig: Å beskylde andre for å fare med usannheter er en alvorlig sak. I det minste må man være sikker på at man har forstått de momentene som fremsettes. Den forutsetningen er Johannesen milevis unna å oppfylle. Johannesen avslutter med å avfyre følgende: «Sammen skaper vi det gode liv(et) på Nesodden. Bortsett fra om du går i privat barnehage?» Det er så man knapt tror sine egne øyne. Rødt har tatt opp denne saken NETTOPP for at private barnehager skal kunne få fritak for eiendomsskatt!
Det Rødt mener er etisk og moralsk betenkelig, er å frita en barnehage som er knyttet til et konsern der det tas ut kjempeoverskudd. Dersom de bindingene  løses opp, stiller saken seg helt annerledes. Men at det skal skje, er det intet som tyder på. Dessverre.

 

Rødt

Kjellaug Myhre

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: