Du er her
Hjem > Bøker > Dommerne og vi andre i krig og fred

Dommerne og vi andre i krig og fred

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Professor i juss og dekan ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, har i sin helt ferske bok: ”Dommernes krig”, sett med kritiske øyne på dommerstandens holdning og praksis under den nazityske okkupasjonen av Norge, 1940 – 45. Boken, et resultat av omhyggelig forskning med påfølgende konklusjoner, er ikke smigrende for datidens norske dommere.

Bortsett fra ett unntak: Høyesterett, som inn mot juletider 1940, med henvisning til påbud fra forfatningen, Grunnloven, nedla sine høye verv i skarp protest mot okkupasjonsmaktens fremferd.

Jussprofessor Graver har i forkant av boken, som en vignett, referert høyesterettsjustitiarius og senere leder for Hjemmefronten, Paal Berg, når han i innledningen til plenumskonferansen i Høyesterett 9. desember 1940, uttaler: ”Fortsetter vi uten å si noe, sitter vi en vakker dag i saksen som dommere i den autoritære staten Norge”.

Har dagens ansvarlige skikket seg slik at vi har unngått i fredstid for vår del å komme ”i saksen” og havne i ”den autoritære staten Norge”

Klar og presis tale i den aktuelle situasjon. Domstolens medlemmer, konstitusjonelle representanter for den tredje statsmakt, så sitt ansvar i øynene. Med fare for liv og lemmer nedla de samlet sitt høye verv. Under omstendighetene en oppsiktsvekkende dramatisk, uselvisk og modig protest, kastet rett i ansiktet på datidens mest hensynsløse og brutale statsmakt.

Hvilket viktig signal, hvilken moralsk betydning denne demonstrasjonen fikk for motstandsånden i det norske folk, synes etterkrigsgenerasjonene ikke å ha fullt ut forstått.

Overfor den lavere dommerstand, herunder langt flere enn erklærte NS-dommere, som bl. a. sammen med tyske dommere avsa dødsdommer over adskillige nordmenn, er Graver ikke nådig. Han stiller strenge krav og mener tydelig at det bør man gjøre også i dag.

Dermed stilles ikke bare jurister og dommere, men politikere og administrasjon fra frigjøringen i 1945 og frem til i dag, overfor den samme kritiske belysning og høye standard fra datidens tredje statsmakt: Har dagens ansvarlige skikket seg slik at vi har unngått i fredstid for vår del å komme ”i saksen” og havne i ”den autoritære staten Norge”?

Et ubehagelig og sikkert utidig spørsmål i manges øyne. Må man ikke tute med de ulver som er ute? Nei, synes jussprofessor Graver å mene, selv om han kanskje ikke direkte eksplisitt har festet dette til papiret.

Reidar Gunder: Samfunnviter: mangeårig leder av blant annet «Rettsdemokratisk institutt «og «Norges grunneierforbund.»

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: