Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Valget er tatt.

Valget er tatt.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Velgerne har talt. Politikken blir relativt uendret. Men tallene bak tyder på et ønske om mangfold i politikken.

Valgoppslutningen på Nesodden var 67,7 %. Valgresultatet ga fåmuligheter for endringer i politikken. MdG er partivinner og får fire representanter mot tidligere to representanter. Høyre og SV mister én representant hver. De øvrige partiene har samme antall representanter som før. AP og Høyre har samlet 16 representanter av 31 i kommunestyret og dermed flertall. -Hvis de vil. Velgerne har derimot sørget for endringer der de har hatt påvirkningsmuligheter gjennom personstemmer og slengere.

Personstemmer og slengere.

Partiene setter opp kandidatlister og prioriterer toppkandidater ved kumulering. Kumulering innebærer at en stemmeseddel uten endringer gir kandidaten 1,25 stemme i opptellingen. Velgerne kan også kumulere, gi en ekstra stemme ved å krysse av i kandidatlisten. Det kalles personstemmer og teller som en 100 % stemme. I tillegg kan velgerne sette opp kandidater fra et annet parti på egen liste. Det kalles slengere. De politikerne som får mest personstemmer og slengere er vanligvis ordførerkandidater eller listetopper. Ikke alltid samsvarer lista med politikerens popularitet og da kan det oppstå endringer i det endelige resultatet ved at kandidater langt nede på lista kommer høyt opp. Så høyt at kandidatene kommer inn i kommunestyret.

IMG_0001
Forbedring med tydelig merket valgfunksjonær.

Velgerne endrer for mangfold og opposisjon.

Slengere. Muligheten for å føre opp slengere gir velgerne mulighet til å påvirke for mangfold og opposisjonelle stemmer i det politiske landskapet. I noen tilfelle har valgresultatet blitt vesentlig endret i forhold til partienes oppsett. På Nesodden har velgerne vært så mange at det har påvirket resultatet. Både ungdom og ikke etnisk norske har blitt «slengt» inn i kommunestyret. Mest markant er APs Abobakar Mostafa som har fast plass i kommunestyret selv om partiet hadde prioritert ham på 18. plass. Han har fått mange personstemmer fra eget parti, men er også ønsket av 34 velgere fra andre partier, slengere. 15 slengere har også Efthimios Karantonis fått, men de øverste kandidatene i Rødt har fått mange slengere hver, så der er ikke rekkefølge vesentlig endret for hans del.

Ungdom slengt inn.

Mange slengere er også tildelt den yngre garde. Ungdomspolitikeren i Rødt, Lily Agnes Kolltveit Ford har blitt første vara til kommunestyret og Høyres Thor Ivar Amundsen er også tildelt slengere. Ved gjennomgang av listene er de svært ensidige med hensyn til etnisitet, det finnes nesten bare nordmenn. Alder er gjennomgående middelaldrende eller pluss. Det er en skrikende mangel på unge kommunestyrepolitikere.Det ser ikke ut som om innbyggerne har kumulert flere kvinner enn menn. Av ledende politikere er det nå bare to kvinner, Nina Sandberg og Anne Berit Smørås. Kjellaug Myhre var førstekandidat men Rødt fikk sin førstekandidat endret fra kvinne til mann.

Bosted og yrke: Ikke-tema?

Tidligere var yrker oppført på valglisten. Da kunne vi gjort en vurdering av om kommunestyret gjenspeiler befolkningen med hensyn til yrkesvalg. Nesodden er en «kunstnerkommune» og har statistisk sett et stort antall enmannsforetak og små bedrifter. Derfor burde spørsmålsstillingen være relevant, rent bortsett fra at bred yrkesmessig spredning er en demokratisk styrke.

Likeledes er geografisk spredning et poeng på vår halvøy med grender og skolekretser innbyrdes litt forskjellige. -Mener de selv i alle fall. På Fagerstrand kommer det klager over at kommunepolitikerne ikke prioriterer bygda sør for Bjørnemyr. Kun to partier har til sammen tre representanter fra Fagerstrand, nemlig Høyre og KrF. MdG har en representant fra Svestad. På østsiden har Jaer seks representanter fra fire partier som er litt bedre. Det er ingenting som tilsier at personstemmer og slengere er tildelt på grunn av geografisk prioritering. Allikevel kan det være en indikator på at flere partier bør vurdere geografisk spredning får å oppnå et kommunestyre som på mest representativ måte gjenspeiler befolkningen.

Slengere i tall.

Geir Christensen fikk både personstemmer og har 58 slengere og dermed nok til å beholde førsteplassen.

Av partiene har AP flest slengere fra andre lister. Små partier på venstresiden får flere slengere sammenlignet med størrelsen.

AP får 287 slengere totalt og Nina Sandberg 118 av dem,

SV får 229 slengere totalt og Christian Hintze Holm 156 av dem,

Høyre får 177 slengere totalt og Erik Adland 24 av dem,

Rødt får 176 slengere totalt og Kjellaug Myhre 39 av dem,

MdG får 129 slengere totalt og Øyvind Solum får 55 av dem,

Venstre får 105 slengere totalt og Anne Berit Smørås får 30 av dem,

KrF får 95 slengere totalt og Henning Korsmoe får 35 av dem,

FrP får 17 slengere totalt og Nils Arne Haldorsen får 9 av dem.

Høyre, Rødt og Venstre er de partiene med god mengde slengere på flere kandidater øverst på sine lister. Geir Christensen (Rødt) fikk tredje flest slengere (58) og dermed byttet Kjellaug Myhre og Christensen plass. I Høyre rykket Tor Lindberg opp fra 21. plass på listen og med 21 slengere og personstemmer har han fått plass i kommunestyret.

Hver tredje stemte på Nesodden.

Hver tredje stemmeberrettige tok ikke veien til valgurnene mandag. Det er dårlig og det er en demokratisk utfordring. Hvorvidt innbyggerne er uinteresserte (det angår ikke meg), oppgitte (det nytter ikke) eller fornøyde (vi har det så godt uansett) eller hvorvidt partienes valgprogram er intetsigende, er uvisst. Men at politikerne og demokratiet har en utfordring er sikkert.

Tallene finner du på Nesodden kommunes hjemmesider:

Kandidatstemmetall pr parti: https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=16935 Slengerstemmer – partisammendrag: https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=16936

Artikkelen er korrigert for småfeil som hadde sneket seg inn. Takk til Geir Skoglund som gjorde meg oppmerksom på det!

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: