Du er her
Hjem > Forsiden > Globalt demokrati en myte?

Globalt demokrati en myte?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Den regjeringsoppnevnte maktutredningen for Norge av 2003 ble gjennomført av en sammensatt gruppe, ledet av professor i statsvitenskap, Øyvind Østerud; vår mest prestisjetunge forsker på området.

Da den omfattende og grundige forskningen konkluderte med at det norske demokratiet forvitrer, kom dette ganske uforberedt på regjeringen, som omgående la lokk på hele utredningen.

I Aftenposten 1.oktober 2015 finner vi nå et aktuelt og interessant innlegg av professor Østerud, der han har tatt for seg og belyser internasjonal demokratiforskning i global sammenheng. Denne forskningen rangerer ulike land etter en skala for demokratisk styre. Her ligger Norge helt i toppen!

Samtidig fremholdes det at antall demokratier stadig øker og utgjør nå langt over halvparten av verdens stater. Det vil si at i dag er godt over hundre stater for demokratier å regne.

I denne forbindelse opplyser Østerud at det er lagt inn mengder av informasjon i store databanker, men presiserer han: Man overser eller nedtoner grunnleggende demokratiske trekk som ”hvorvidt velgere og folkevalgte har reell makt eller om faktisk kontroll over politikk og samfunn ligger andre steder”.

Som ett av flere belegg oppgir han: ”I den sentrale Freedom House-indeksen” er f. eks. favorisering av kristendom i skolen et problem for Norge, mens indeksen overser at en stor del av norsk lovgivning er ytrestyrt EU-tilpasning etter EØS-avtalen. Smått blir stort og stort blir lite”. Og videre: ”Knapt noen av indeksene måler hvorvidt internasjonal avhengighet styrer politikken….. EU/EØS-båndene blir usynlige”.

Professor Østerud er klar i sin dom: ”Forskerne mistolker situasjonen og tror at demokratiet har seiret når stemmeretten blir allmenn og partier konkurrerer om posisjoner……De ser ikke i hvilken grad demokratiske institusjoner kan være tomme skall. Demokratiforskningen stimulerer konkurranse om små forskyvninger etter irrelevante mål, mens mer grunnleggende forhold blir oversett.

Massemediene forsterker dette fordi en internasjonal rangering er sikret oppslag uansett hvor dårlig fundert den er. Slik bidrar den internasjonale demokratiforskningen og de store databankene til å fryse fast et misvisende studium av demokrati og demokratisering”.

Reidar Gunder: Samfunnsviter: mangeårig leder av blant annet «Rettsdemokratisk institutt «og «Norges grunneierforbund.»

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: