Du er her
Hjem > Forsiden > Nesodden kommune bruker ikke mulige tilpasningsmidler fra Husbanken.

Nesodden kommune bruker ikke mulige tilpasningsmidler fra Husbanken.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Midler fra Husbanken til tilpasning av bolig gjør at borgere med funksjonsnedsettelser kan bo lenger i eget hjem. Ordningen er i Nesodden kommune ikke forvaltet etter Husbankens anbefalinger. Informasjon om ordninger er underkommunisert og ubrukte midler står på konto.

Ingen sokkel gir dårlig arbeidsstilling.
Ingen sokkel gir dårlig arbeidsstilling.

Mulighetene for at det er flere innbyggere som mister muligheten til å bo hjemme er stor. Spørsmålet er tatt opp av Rådet for Likestillling av Funksjonshemmede (RLF) i Nesodden kommune. Den ansvarlige hos NAV-Nesodden har informert RLF i sommer om at det står NOK 389.000 i ubrukte midler på kommunens konto. Samtidig hevdes det at det er en mangel på tilpassede boliger på Nesodden. Noe tyder derfor på at langt flere enn de som har fått midler gjennom ordningen burde ha fått informasjon om muligheten for tilpasningsmidler fra Husbanken. Om noen, eller hvor mange borgere som har dekket utgiftene til tilpasning selv eller hvor mange som måttet flytte fra hjemmet er ikke undersøkt. Ordningen omfatter alle som har nedsatt funksjonsevne, også eldre. Kommunen har, etter at RLF tok opp saken, lovet å forbedre informasjonen på hjemmesidene. Men er dette nok? Nesoddposten har lett på kommunens hjemmesider og kan ikke finne annen informasjon enn at det finnes tilpasningsmuligheter for bolig (under Helse og omsorg, ergoterapi), men der står ingen konkrete opplysninger.

Ordningen med tilskudd til tilpasning av bolig.

Ordningen «Tilskudd til tilpasning av bolig» ble utvidet i 2012 som en erstatning for at særfradraget for store sykdomsutgifter, herunder kostnader til boligtilpasning, forsvant fra selvangivelsen. Tilskuddet til tilpasning av bolig er ment for å tilrettelegge eksisterende boliger for at flere som ønsker det, skal kunne fortsette å bo hjemme. Det er også økonomisk fordelaktig for kommunene at den enkelte kan bli boende hjemme lengst mulig. Kommunen får midler fra Husbanken hvert år, og skal motta og saksbehandle søknader fra sine innbyggere. Dersom kommunen går tom for tilskudd til tilpasning, kan de søke Husbanken om å få tildelt ytterligere en pott penger. Lenke til Husbanken finner du under.

Dette kan du få tilskudd til:

•Utvendig terrengarbeid der det er nødvendig for å bedre tilgjengeligheten.

•Spesialinnredning av kjøkken/bad.

•Forsterkning av bygningskonstruksjoner for å kunne tåle belastning fra heis eller andre tekniske installasjoner.

•Påbygging / ombygging av bolig for å få alle nødvendige rom på et plan.

•Andre arbeider som er nødvendig for at personer med funksjonsnedsettelse fortsatt kan bo hjemme.

•Innstallering av eller tilrettelegging for velferdsteknologi som får boligen til å fungere bedre.

Bare 7 søknader innvilget i en treårs periode.

NAV-ansvarlig opplyser i brev til RLF at 3 søknader er innvilget i inneværende år. I 2013 og 2014 var to søknader hvert år og aalle fire ble innvilget. Til sammen har det vært 7 søkere i løpet av tre år. Rapporter og studier de siste ti år som er lagt fram for kommunens politikere og administrasjon viser en stor mangel på omsorgsboliger og boliger med livsløpstandard. Nesodden kommune har et stort behov for tilpasninger av boliger. Det kan også søkes om tilpasning til fremtidige behov f eks for eldre. Det lave antall søknader tyder på at ordningen er ukjent eller underkommunisert overfor målgruppen, nemlig eldre innbyggere med tilpasningsbehov og innbyggere med funksjonsnedsettelse. Når det er skrevet, skal kommunen ha ros for å i det hele tatt benytte seg av ordningen, det er nemlig bare 250 kommuner totalt i Norge som benytter seg av ordningen.

Husbanken anbefaler team med byggfaglig kompetanse.

Husbankens veileder anbefaler at kommunen har et team sammensatt av  personal fra boligkontoret, en ergoterapeut og en person med byggfaglig kompetanse. RLF har mottat bekymringsmeldinger som tyder på at ordningen er dårlig kjent og underkommunisert. En pårørende forteller om forespørsel om råd til tilpasning av kjøkken for kortvokst familiemedlem i 2010. Kommunen ved ergoterapeut og en nyansatt var på besøk og deres forslag til løsning for lavere kjøkkenbenker var at sokkel under benkeskapene var overflødig og at kjøkkengulvet kunne bygges opp, som en platting. Alle som har skjært et brød ved en kjøkkenbenk vet at vi trenger en sokkelhøyde med plass for foten.

Opplysninger om Husbankens ordning finner du her: http://www.husbanken.no/tilskudd/tilpasning-av-bolig/

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: