Du er her
Hjem > Aktuelt > Intervju med Per Kristian Larsen: virksomhetsleder ved Nesoddtunet sykehjem

Intervju med Per Kristian Larsen: virksomhetsleder ved Nesoddtunet sykehjem

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Stemmen jeg hører i telefonen høres ung ut. Mannen jeg møter er 43 år. En mann som åpenbart ikke lider av mangel på energi. På spørsmål om hvor lenge han har bodd på Nesodden, utdannelse og arbeidslivserfaring er svarene:

Per Kristian Larsen
Per Kristian Larsen: virksomhetsleder ved Nesoddtunet sykehjem

Jeg kommer fra Oslo, har bodd med familien på Fjellstrand i ca. 7 år, og er utdannet som sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Høgskole. Nesoddtunet har vært min arbeidsplass siden jeg flyttet hit, sier han.

Hvilke interesser har du utenom jobb, barn og familie?

-Jeg løper mye og musikk betyr mye for meg. Spiller saksofon i High Tune Swing-orchestra. Begynte å spille saksofon i skolekorpset i 8 års alder og fortsatte så i storband da jeg var 16 år. Når vi spilte i Speilsalen på Grand fikk jeg ikke lov å fortelle hvor ung jeg var.

Hva var det som gjorde at du valgte å bli sykepleier og bestemte deg for å jobbe på Nesoddtunet sykehjem? Drivkraften bak ditt engasjement?

-Det valget baserer seg på opplevelser tidlig i livet. Opplevelser som lærte meg hvordan møte mellom mennesker og pleiepersonalet ikke burde være. Jeg bestemte meg derfor å ville gjøre en forskjell. Det har blitt er en del av hvem jeg er, en del av min personlighet.

Hva er det viktigste de som jobber på sykehjem bør ha med seg i bagasjen når det gjelder å jobbe på et sykehjem ?

-Vi må være bevisst på- og kunne ta innover oss hvor heldige og privilegerte vi er som kan ta del i andre menneskers liv, vi som jobber her.

Her må intervjueren ta en pause. For det er ingen tvil, dette er ikke noe Per Kristian bare sier, men en dypt fundamentert holdning han har til de mennesker han er satt til å ivareta.

Hvor mange pasienter har nå fast plass på Nesoddtunet? Og hvor mange ansatte er satt til å gi dem den gode omsorg de fortjener?

-Vi har per i dag 116 pasienter. De har alle enkelt rom. Når det gjelder antall ansatte så er det 130 årsverk. I løpet av ett år er det ca. 300 personer som har hel, halv eller delvis jobb her.

Du og ditt team klarte raskt å få åpnet den nye avd. på Nesoddtunet med 8 plasser. Det har dere fått rettmessig ros for. Og så var det, til tross for negative spådommer, ikke noe problem med å få tilsatt fagpersoner i de utlyste stillingene.

-Nei, 70 personer søkte på de 5.9 årsverkene som ble utlyst, sier Per Kristian, – vi har nå ansatt godt kvalifiserte personer i alle disse 12 stillingene.

  Kommunestyret må ta et valg om vi skal bevare produksjons-kjøkkenet eller ikke. Alternativet er å gjøre som andre kommuner, å få maten tilsendt utenifra. Det er en stor investering å bevare produksjonskjøkkenet, men samtidig er det også en betydelig investering i å bygge det om til et mottakskjøkken. Mitt oppdrag er uansett å sette kommunestyret i stand til å ta den beste avgjørelsen ved at jeg etter beste evne får belyst saken.

Hvis politikerne bevilget penger til et par nye stillinger, hvilke faggrupper ville du da ha prioritert å tilsette?

-Flere fagpersoner med spesialisering innen for kreftomsorg, rehabilitering og demens. Mao personale med mer spesialisering.

I dag har Nesoddtunet et produksjonskjøkken, der maten lages og serveres varm. Etter det jeg forstår så er beboerne her meget godt fornøyd med dagens ordning. Og ønsker at den skal beholdes. Hva har du å si til det?

-Sier vel det samme som jeg sa til Amta da de spurte: At vi jobber intensivt med å få belyst saken for kommunestyret og håper å få lagt fram saken i november. Kommunestyret må ta et valg om vi skal bevare produksjons-kjøkkenet eller ikke. Alternativet er å gjøre som andre kommuner, å få maten tilsendt utenifra. Det er en stor investering å bevare produksjonskjøkkenet, men samtidig er det også en betydelig investering i å bygge det om til et mottakskjøkken. Mitt oppdrag er uansett å sette kommunestyret i stand til å ta den beste avgjørelsen ved at jeg etter beste evne får belyst saken.

Så over til hva Per Kristian mener om å åpne de resterende 8 plassene og behovet for omsorgsboliger med heldags tilbud.

På det spørsmål så svarer han at det er det opp til politikerne å bestemme, men siden han blir spurt så har han altså gjort seg noen tanker. -For de som ikke er fullt pleietrengende og avhengig av 24 timers omsorg så ville både omsorgsboliger og omsorgsboliger med heldøgns bemanning vært langt bedre enn en plass på Nesoddtunet, sier han.

Men nå er det en ganga slik , sier intervjueren, – at det ikke finnes noen slike tilbud og da er det vel viktig å åpne de 8 plassene på den avdelingen som har stått tom i over 3 år. (siden 7.03.12) Blir den mot formodning ikke fylt opp, kan en jo i en overgang tilby/ selge plassene til andre kommuner. Det er lite verdighet i at en sender pleietrengende eldre ut av kommunen.

Per Kristian opplyser at Nesodden kommune pr i dag har 6 personer boende utenfor kommunen. Og kommunalsjef Anita Nilsen for helse og omsorg, sier i et intervju i Amta den 5.10.2015 at ” Åtte nye plasser nok ikke vil være tilstrekkelig med tanke på kjøp av enkelte korttidsplasser, men vil være en stor forbedring

Men siden dette er et spørsmål der politikerne må ta en avgjørelse så lar Nesoddposten dem svare på hva de vil prioritere av tiltak. Det kommer en egen artikkel om dette spørsmålet i Nesoddposten.

Så over til det nyeste tilbudet til pasientene ved Nesoddtunet fra Nesoddens biblioteks side. Biblioteket tilbyr nå å organisere en Leseombuds ordning. Et tilbud som går ut på at en person leser høyt for andre, som ikke kan eller har utfordringer med å lese selv. Bibliotekar Julie Berge Larsen ved Nesodden bibliotek står ansvarlig for ordningen. OBS: Alle som kan lese høyt kan bli leseombud. Så det er bare å ta kontakt med Nesodden bibliotek ved Julie Berge Larsen.

Et tilbud Per Kristian synes er strålende da behovet er stort. – Dette er en fantastisk måte å bruke frivillighet på, sier han. For høytlesing skaper kontakt mellom både den som leser og den som det blir lest for.

Hvor ofte vil du ha besøk?

– Jeg kan tenke meg en til to ganger i måneden på hver avdeling.

Da er vi kommet frem til spørsmålene vi stiller til alle som blir intervjuet: Hvilke bok og film vil du anbefale for Nesoddpostens lesere?

Her er ikke Per Kristian i tvil: -Lars Keplers bok: Stoker. Denne forfatteren har en egen evne til å skape bilder inne i hodet mitt. En fantastisk leseropplevelse.

Når det gjelder film er svaret: ”The Bird”. Filmen forteller om Charlie Parkers korte og intense liv.

Det viktigste i livet ditt?

-Å være tilstede i nuet.

Morsomme hendelser?

Forunderlig var det å bokstavelig talt å gå på min gamle lærer i München. Han var min lærer i norsk, nynorsk og fransk. I tillegg var han klasseforstander. Med hans bakgrunn, han var fra Italia, var det spesielt at det for første gang ikke var noen som strøk i nynorsk til Eksamen artium.

Jeg må bare si: Nesodden er heldig som har en slik leder for sykehjemmet sitt. Hans engasjement står til troende.

INGRESS: Inne på Nesoddtunets nye avdeling er det stor hvite flater der fargespekteret fra naturen speiler gjennom de stor vinduene. Per Kristian forteller at personalet ved Nesoddtunet har fått lov å vært med å utforme interiør og fargevalg. Det har de lykkes godt med.

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

2 thoughts on “Intervju med Per Kristian Larsen: virksomhetsleder ved Nesoddtunet sykehjem

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: