Du er her
Hjem > Forsiden > Konkret politikk eller tomme ord?

Konkret politikk eller tomme ord?

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Høyre og Arbeiderpartiet har mange fagre løfter i sine partiprogrammer. Hva er viktigst? Hvordan skal tiltakene gjennomføres og finansieres? Klarer de to partiene å «ta Nesodden videre» og hvordan vil de «møte morgendagens utfordringer sammen»?

Politikk er å ville noe. Forskjellen på partiene blir synlig når vi ser hva de vil vektlegge og vil ha gjennomført i perioden.

Hvilke visjoner har Høyre og Arbeiderpartiet? De skal jo styre kommunen i fire år fremover.

Politikk er også å prioritere. Nesten alt koster penger og da blir det viktig å forstå hvordan politikerne vil finansiere tiltakene.

Den økonomiske situasjonen på Nesodden er vanskelig. Rådmannen har innført en fire måneder lang innkjøpsstopp, men det ser allikevel ikke ut til at man vil klare å få regnskapet i balanse ved årets slutt. Alle fond er tømt, så handlingsrommet er svært trangt. Kommunens gjeldsbyrde har passert 1 milliard kroner, så nye lån er vel ikke noen god løsning?

Jeg tar frem partprogrammene igjen. Hvilke visjoner har Høyre og Arbeiderpartiet? De skal jo styre kommunen i fire år fremover.

Hva er visjonene?

Høyre har et kapittel som heter De viktigste sakene. Der står det at vekst og utvikling er hovedmålene. Innbyggertallet skal økes til over 20 000 og det skal bygges ut på Jaer, Fjellstrand og Fagerstrand. De nevner et annet sted at «kapasiteten på barnehager og skoler må stå i forhold til behovet» og de vil «sikre kvaliteten på skolene.» H vil tilrettelegge for næringsutvikling og bygge ut et helse- og omsorgstilbud «i tråd med behov og utfordringer.» Omsorgsboliger og en hel landsby for demente er spesifisert i programmet.

Arbeiderpartiet vil bygge ny barnehage på Fjellstrand og garantere at alle skal få barnehageplass i sitt nærmiljø. De vil bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Fagerstrand skal utvikles som nytt sentrum. Kunst og kultur skal bygges ut og få prioriterte midler og oppgraderte arenaer. Ap ønsker også næringsutvikling, spesielt innen helse og maritime virksomheter og vil bygge nye næringsområder, særlig på Fagerstrand. Og så skal klimautslippene reduseres med 40 %.

Dessuten er begge partiene tydelige på at vedlikeholdet av skolene skal prioriteres og at det skal bygges gang- og sykkelveier flere steder.

Jeg finner ingen skillelinjer. De to partiene synes å være enige om det meste. De har satt opp mange gode formål, og de andre partiene vil sikkert slutte opp om de fleste målene. Men så er spørsmålet hvordan dette skal gjennomføres, hvilke løsninger som blir valgt. Og, – ikke minst: Hva med økonomien?

Hvor er pengene?

Høyre er relativt tydelige og mener at en av de største utfordringene for kommunen er økonomien. De vil jobbe for «en disiplinert forvaltning og en effektiv og kreativ bruk av eksisterende ressurser. Bruke ressursene og de ansatte vi har på en smartere måte», står det. Hva mener de, mon tro?

Men H vil ikke bare finansiere sine tiltak. De vil også «Sikre en buffer i de årlige budsjettene gjennom aktiv kostnads- og budsjettkontroll. Avsette midler til fond slik at vi ikke opparbeider underskudd allerede før budsjettåret starter». Du verden! Hvor skal de hente de pengene fra? De har i alle fall ikke kommet særlig langt på de første fire årene de har sittet med makten.

Men så kommer sjokket: Arbeiderpartiet har ingen omtale av økonomiske perspektiver i programmet sitt. De bruker ordet økonomi bare en gang: «Hun (Nina) arbeider for rettferdig fordeling og bedre kommuneøkonomi» står det. Ikke noe mer. Du slette tid! Ap ble kommunens største parti uten å skrive ett eneste ord om økonomi! Går det an? De som har valgt inn disse representantene må stole blindt på at politikerne vil klare å finansiere de løftene som står i programmet.

Høyre vil «Arbeide aktivt mot eiendomsskatt». Ja vel, men det blir det ikke mer penger av? Arbeiderpartiet skriver ikke noe om skatt i det hele tatt.

På side 5 i Hs program står det: «Redusere sykefraværet i Nesodden kommune. Kommunen har et sykefravær på nesten 10 %. Dette koster nærmere kr 80 mill pr år.»

Ja, da kan det kanskje være penger å hente der? Sykefraværet i landet er på 5,8 % i snitt. Hvis fraværet på Nesodden kan reduseres fra 10 til 6 %, vil kanskje kr 30 mill være spart. Men hvordan skal H klare det? Det er vel ikke nok å være smart? Dette kan fort vise seg bare å være et fromt ønske.

Og det er vel også et spørsmål om 30 mill er nok til å finansiere skoler, barnehager, omsorgsboliger og alt det andre?

Så derved fremstår politikken til de to partiene som fagre ord og løfter som er fullstendig uten fundament. Det foreligger ikke en eneste plan. Ikke en eneste forpliktelse. Bortsett fra at det skal i alle fall ikke innføres skatter. Det må være en sterk tro på julenissen både i H og Ap.

Grønn fremtid?

Til slutt leter jeg etter ordene «grønn» og «klima». MdG er jo med i flertallsstyret. Hos Ap får jeg treff: «La oss gå inn i framtida som en grønn, moderne, inkluderende kommune, der vi løser oppgavene sammen, og ingen faller utenfor fellesskapet». Det er en fantastisk formulering ingen kan være uenig i. Og som nevnt skal det bli klimakutt på 40 % innen 2020. Men det står ingenting om hvordan det skal skje.

Høyre bruker ikke ordene grønn eller klima i det hele tatt! Du verden. Nå forstår jeg hvorfor Erik (Adland) gledet seg til å lære litt i samarbeidet med MdG.

«Tomme ord og fett flesk» kan vel brukes om det politiske programmet maktpartiene på Nesodden skal styre etter.

Tormod Bjørnstad

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: