Du er her
Hjem > Forsiden > Makta rår, demokratiet består?

Makta rår, demokratiet består?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Hva skjer med demokratiet på Nesodden når Høyre og Arbeiderpartiet har fått all makt i fire år til? Hvordan kan de to partiene være så enige om all politikk? Hva står det egentlig i partiprogrammene? Vil H+Ap ivareta demokratiet?

Mange husker sikkert debattene til Gro og Kåre. De var både morsomme og spennende. De to dyktige politikerne gjorde alt de kunne for å få frem forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre. Alle som fulgte med forsto hva som var sosialdemokratisk tankegang og hva som var konservativ politikk. Derfor var debattene så lærerike. Det er jo poenget med politisk debatt: å lytte til alle argumentene og veie dem mot hverandre. Å forstå og lære.
På Nesodden har mange klaget over at flertallsregimet har ødelagt den politiske debatten fordi viktige avgjørelser er tatt på bakrommet. Uten debatt. I tillegg har Nina (Sandberg, ordfører, Ap) og Erik (Adland, varaordfører, H) bare jobbet med likheten mellom de to partiene. Ikke en eneste gang har de stemt mot hverandre i viktige saker.
Politisk enighet om demokrati?
Hva har skjedd med de to partiene? Er de blitt helt like eller finnes det politiske uenigheter i spørsmålet om demokrati?

Hva står det i valgprogrammene? Jeg henter dem på Internett og søker etter noen sentrale ord:

Hva har Nina konkret gjort for å styrke innbyggernes medvirkning? Jeg vet ikke. Men her påstås det at hun har gjort noe.

Demokrati. I Aps program blir det ordet brukt bare én gang. Det er i artikkelen om hva Ap har fått til i perioden 2011–2015: «Med Nina i ledelsen holdes … demokrati … høyt.» står det. Nå ja, det er nok ikke alle som er enige i den formuleringen? Det finnes da heller ingen forklaring på påstanden.

I Høyres program er ikke ordet demokrati brukt en eneste gang.

Medvirkning. Nei, heller ikke dette ordet blir bruk i Hs program.

Ap bruker ordet i en setning: «Ordføreren vår … arbeider for å styrke … innbyggeres medvirkning … . Hva menes med det, mon tro? Hva har Nina konkret gjort for å styrke innbyggernes medvirkning? Jeg vet ikke. Men her påstås det at hun har gjort noe. Jeg er også opptatt av hva hun vil gjøre, i fremtiden. Men det står det ikke noe om.

Folkeavstemning. Jeg prøver meg på et velkjent ord. Men heller ikke det ordet er brukt i de to programmene. Jeg blir usikker og søker på bare ordet «folk». Men jeg får ingen relevante treff, verken i Aps eller Hs program.

Involveres. Treff hos Høyre; «Medvirke til en åpen og inkluderende prosess i forbindelse med Kommunereformen. Kartlegging av behov og alternativer der innbyggerne involveres og høres på en egnet måte.» Hva i all verden betyr det? Hva menes med «egnet måte»? Det er godt at kommunestyret allerede har vedtatt at det skal holdes folkeavstemning.

Ordet brukes ikke i Aps program.

Innbyggerinitiativ. Nei, ordet er ikke brukt noe sted.

Høring. Jeg begynner å bli desperat. Nei, heller ikke det ordet er brukt noe sted, men H bruker som nevnt ordet «høres» i forbindelse med kommunereformen.

Innspill. Nei! Ordet er ikke brukt.

Demokrati betyr valg?
Kjære, vakre, vene, – står det ikke noe som helst konkret om demokrati i programmene? Det er vel ikke urimelig å påstå at det har vært ett viktig tema i all samfunnsdebatt i de siste årene?

Jeg tar frem papirutgavene og leser begge programmene grundig. Nei, demokrati er ikke omtalt.

Vi har mistet mye med flertalls-diktaturet. Tenk hvor fint det hadde vært om Nina og Erik kunne ha kjempet for sine synspunkter i kommunestyret!

Kanskje det er forklaringen? De to partiene har ingen synspunkter på demokrati. Det er jo valg på Nesodden hvert fjerde år. Det er det som er demokrati, mener de tydeligvis.

Så nå er demokratiet, valget, gjennomført. Heldigvis er det lenge til neste gang. Nina og Erik tar hverandre fast i hendene og tar fatt på arbeidet. Det er mye viktig som må gjøres, – men det er ikke mange som må høres. De trenger ikke høre på noen andre. Ikke på MdG engang. H+Ap har makta. Hvis de andre partiene begynner høylydt å protestere, spør Nina og Erik: «Hvorfor vil dere ikke samarbeide?»

Vi har mistet mye med flertalls-diktaturet. Tenk hvor fint det hadde vært om Nina og Erik kunne ha kjempet for sine synspunkter i kommunestyret! Tenk om vi kunne fått høre gode og spennende debatter om premisser, muligheter, løsninger, vedtak og konsekvenser. Tenk om de to partiene måtte ha jobbet for å overbevise noen av de andre partiene. Da ville vi kunne lære og forstå.

Da kunne vi ha valgt fornuftig om fire år. Nå er det hele bare et tullete spill. Alle konservative som har stemt på H må innse at de ga sin stemme også til Ap, – og omvendt.

Opportunisme?
Er det ingen forskjell på politikken til H og Ap? Eller er de blitt opportunister? Wikipedia forklarer:

«Opportunisme, opportunistisk oppførsel eller hensiktsmessighetspolitikk er en bevisst strategi, handling eller atferd der man utnytter omgivelsene til egen fordel, og tar lite hensyn til ideelle grunnprinsipper.»

Makta rår! Og mangelen på prinsipper skal jeg komme tilbake til i en annen artikkel.

Men jeg er bekymret for demokratiet. Det er ikke nevnt av de to største partiene med et eneste ord. Det står noe om at de vil samarbeide med frivilligheten om å utvikle gode løsninger for kultur og idrett, men det har ingenting med konkrete demokratiske instrumenter å gjøre.

Høyre og Arbeiderpartiet har ingen visjoner om hvordan de vil utvikle og ivareta lokaldemokratiet på Nesodden.
Så lenge de kan få bestemme, så er demokratiet i skjønneste orden. Trist, men sant.

Tormod Bjørnstad

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: