Du er her
Hjem > Forsiden > STOPP TISA!

STOPP TISA!

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Lørdag 10. oktober var det demonstrasjoner over hele verden mot TISA. I Berlin møtte det fram 250.000 demonstranter, i Oslo i overkant av 1.000. Men hva er TISA – og hvorfor der det viktig å vite mer om hva dette avtaleforslaget innebærer?

Nei til TISA og TTIP 4
I Berlin møtte det fram 250.000 demonstranter, i Oslo i overkant av 1.000. Foto Johanna Engen

Nedenstående er hentet fra hjemmesidene til Attac Norge, og gir en kort innføring i hva avtalen vil bety for Norge:

Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver. Avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. Men lignende avtaler er stoppet før før, og vil gjøre det igjen.

TISA er en avtale forhandlet fram av en gruppe land med det noe underlige arbeidsnavnet «Really Good Friends of Services». De er ikke gode venner av offentlige tjenester, men av selskapene som vil tjene penger på offentlige tjenester.

1. TISA skal beskytte store investorer

Formålet med TISA er å beskytte multinasjonale investorer mot demokrati og nye reguleringer. Det eksisterer allerede en internasjonal handelsavtale for tjenestesektoren, kalt GATS (General Agreement on Trade in Services) som er en del av avtalene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). TISA vil gå lenger i å legge til rette for investorer, gjennom deregulering, privatisering og konkurranseutsetting enn WTO-avtalen.

2. TISA bryter med Norges offisielle politikk

Norges offisielle politikk er at forhandlinger om handelspolitikk skal foregå innenfor WTO. TISA er satt i gang fordi utviklingslandene ikke vil ha mer liberalisering i WTO, så en gruppe på 50 rike land går utenom, og forhandler en egen avtale på bakrommet. Etterpå vil de tvinge resten til å bli med på avtalen. Dette undergraver demokratisk forhandling i WTO-systemet!

3. TISA vil fjerne reguleringer

Med TISA så vil multinasjonale selskaper ikke bare kunne kreve samme regler som nasjonale selskaper, men også kunne angripe enhver regulering som gjelder tjenesten de selger. Det kan gjelde vannkvalitet, regler for drift av skoler eller krav om lærlingeordninger. Og farligst av alt: fjerne enda flere regler for finansindustrien. En ny finanskrise blir resultatet.

4. TISA binder opp privatisering for all framtid

TISA kan inneholde en såkalt «skralleklausul» (eller «stillstandsklausul»), en regel som sier at man ikke kan lage «nye hindre for tjenester». Det betyr i praksis at det vil være umulig å gjøre en privatisert tjeneste offentlig igjen. Et eksempel er at dagens blåblå regjeringen vil konkurranseutsette attføringsbedrifter, noe som er sterkt omdiskutert. Verken de eller en annen fremtidig regjering kan omgjøre dette vedtaket under TISA, hvis det viser seg å gjøre tilbudet dårligere slik kritikerne hevder.

5. TISA vil gjelde viktige offentlige tjenester

Offentlige tjenester er i teorien unntatt fra TISA-avtalen, men definisjonen av offentlige tjenester er så smal at de fleste offentlige tjenester er omfattet av avtalen. Kun tjenester der det ikke finnes private tilbydere, altså der det er offentlig monopol, regnes som offentlige tjenester. I Norge er fengsel, politi og brannvesen under offentlig monopol. Men viktige offentlige tjenester som sykehjem, barnehager og skoler blir fullt konkurranseutsatt under TISA-avtalen.

6. Politikerne har sovet i timen

Det politiske vedtatte grunnlaget for Norges deltagelse i TISA-forhandlingene er tre setninger på side 32 i statsbudsjettet 2014. Det gikk gjennom uten debatt, da de 390 andre sidene i budsjettet fikk langt mer oppmerksomhet. TISA har ikke blitt diskutert på Stortinget, selvom TISA vil legge sterke føringer på framtidig politikk. Få politikere har hørt om TISA, og enda færre vet noe om innholdet. Likevel forhandler handelsbyråkrater på Norges vegne om privatisering, konkurranseutsetting og utviklingspolitikk.

Her er også en uttalelse fra åtte fagforbund som går sammen om å kreve åpenhet og innsyn i TISA-forhandlingene:https://www.fagforbundet.no/?article_id=129786

Les også: http://www.nesoddposten.no/tisattip-fremdeles-demokrati/#more-2845

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: