Du er her
Hjem > Forsiden > Hva skjer på Nesodden?

Hva skjer på Nesodden?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Skjer? – På Nesodden? . Nei – noe av det fine med Nesodden er at her skjer det ikke noe særlig. Vi lever landlig og har det rolig og fredelig i en herlig blanding av grønn natur, hus og hjem. Vil vi skeie ut har vi Oslo bare en halvtimes båtreise unna.

De fleste av oss nesoddinger arbeider i Oslo. Ved arbeidsdagens slutt legger vi raskt den urbane heksegryta bak oss for å ta båten hjem til vår egen privilegerte livsform. Nesodden er verdens beste sted å bo. Hvis vi ser bort fra politikken da. Med politikere følger det jo alltid bråk. Som for noen år siden da vi nesoddinger måtte gå mann (og kvinne) av huse for å hindre vandalisering av Tangen brygge. Nei – Nesodden ville vært paradis på jord, hadde det ikke vært for politikere.

Nå kan det faktisk, vi hadde nær sagt, brygge opp til omkamp. Igjen kastes det spekulative og grådige blikk mot dette viktige kommunikasjons-knutepunktet for båt og buss.

Trafikken fungerer perfekt som forutsatt og er i stadig vekst. I løpet av bare femten år ventes Nesoddens folketall og trafikken å være fordoblet. Følgelig bør ikke klåfingre gis adgang til å gripe forstyrrende inn.

Som sist er det ikke et folkelig behov, men politisk karriererytteri og selvgode pengeinteresser i fellesskap som vil diktere en uheldig og landskapsfremmed utnyttelse av det begrensede området til fortrengsel for befolkningens åpenbare behov i årene som kommer.

Som forrige gang er det prangende og dominerende prestisjebygg ordfører Nina Sandberg og

næringstalsmann Arne Bjerke fronter. Deres mål er å omdanne Nesodden til å bli, som de sier, ”en forlengelse av Oslo” med bymessige blokker og høyhus, asfalt og bilkaos, forurensning og støy. Alt til stor glede for grådige spekulanter og investorer.

Det Sandberg/Bjerke er tilbakeholdne med ikke å avsløre, er at den miljøfremmede prestisjeutbyggingen vil om få år sette bom for en fremtidig utvikling av båt/buss trafikken på Tangen brygge.

Veksten tvinges til å skje annet steds med nye kaianlegg, parkering og snuplasser, tilfartsvei, ekspropriasjon av boliger i mangemillionklassen, osv., som vil påføre oss, våre barn og barnebarn, betydelige og helt unødvendige skatter og avgifter. Andre viktige sosiale tiltak grunnet den kunstige veksten vil bli satt på vent i årevis.

En annen særdeles betent sak som belyser dagens politiske virkelighet på Nesodden og er dypt kompromitterende for kommuneledelsen, der den kan synes å ha sitt utspring, kfr. Jørgen H. Berners detaljerte fremstilling i Amta 15. okt. 2015, utspilles i Flaskebekk området, nærmere bestemt Øvre Utsiktsvei.

Den delikate saken er utløst av et knippe påfallende omstendigheter omkring et to ganger kommunalt besluttet LNF område, 1999 og 2008, en beleilig kommunal kartfeil i ettertid , en mangeårig lokalkjent eiendomsutvikler, som i følge eget utsagn er ukjent med kommunale reguleringer og prosedyre, og en enke som synes å være avlurt en verdifull eiendom langt under markedsverdi, i det eiendommen ble videresolgt etter bare et par måneder med en gevinst på 7,5 mill. kr. eller nesten det dobbelte av hva enken fikk betalt.

Utviklingen videre omfatter et utvidet område og oppføring av et større eiendomskompleks. Enken opplyser å ha informert eiendomsutvikleren om både LNF og en rekke utbygningsbegrensende servitutter, noe kjøperen påberoper å ha ”glemt”.

Kommuneledelsen er imidlertid full av forståelse for de kjøpende parters interesser og avgjør saken til deres fulle tilfredshet, ved å oppheve LNF og servituttbegrensningene, som skulle hindre utbygging på stedet av store eiendomskomplekser. Samtidig neglisjeres 53 skadelidende naboprotester!

Slik virker det politiske nærdemokratiet her på Nesodden i praksis. Tiden går, penga rår! Mange synes nå at det lukter svidd av hele saken fra først til sist.

Nevnes bør også et tankevekkende utspill fra kommuneledelsen på Nesodden, som fant sted for omtrent et år siden. Da fikk samtlige hjemmelshavere på begge sider i Birkeveien på Hellvikskog et brev fra kommunen med beskjed om å signere en vedlagt ”Erklæring”, som overførte ” et betydelig areale av deres eiendom langs veien til kommunen ”helt gratis”.

Birkeveien, som er en privatoffentlig vei, ble for noen få år siden oppgradert av eierne på begge sider fra grusvei til en moderne vei med asfaltdekke og rør for vann og avløp lagt frostfritt. Kommunens ”Erklæring” var så snedig formulert at undertegnet ville selve veien i mellom sidearealene samtidig tilfalle kommunen ”helt gratis”. Totalt snakker vi om meget store verdier.

I brevet fra kommunen ble det presisert at hvis ikke alle undertegnet, ville kommunen ikke brøyte veien kommende vinter.

Lagt under press følte mange seg tvunget til å undertegne, mens andre gjorde kommunen skriftlig oppmerksom på at fremgangsmåten var ulovlig og at avståelse av grunn til det offentlige var erstatningsbetinget, samt at kommunen var i kraft av andre norske lovbestemmelser, som ble anført, under en hver omstendighet forpliktet til å brøyte.

Konfrontert med fakta erklærte kommunen at den ville brøyte ”inntil videre”, samt opprettholdt at den ville fortsette innhentingen av underskrifter på den tilsendte ”Erklæring”.

Kommunen er klaget inn for fylkesmannen og kommunaldepartementet, der saken nå verserer.
Disse og andre forhold, som vi her ikke har belyst, der kommunen handler lovstridig, koker ned til et spørsmål om vi nesoddinger skal frivillig legge oss på rygg for å bli voldtatt, slik ledelsen i Nesodden Velforbund åpenbart synes er greit.

Eller er det kanskje vi som ikke forstår at demokrati er bare et annet ord for manipulering og diktat? Kan så være, men vi foretrekker å fastholde at å bo på Nesodden ville vært paradis på jord, hadde det ikke vært for politikerne.

Reidar Gunder: Samfunnsviter: mangeårig leder av blant annet «Rettsdemokratisk institutt «og «Norges grunneierforbund.»

One thought on “Hva skjer på Nesodden?

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: