Du er her
Hjem > Forsiden > Et nødrop fra Nesoddtangen

Et nødrop fra Nesoddtangen

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Vår berømte landsmann Henrik Ibsen kaller sitt siste skuespill ”Når vi døde våkner”. En absurd tittel. Hva mente han egentlig? Han måtte jo vite at døde aldri våkner? Men i følge ekspertisen var Ibsen et kvantesprang forut for sin samtid.

Kanskje mente han: Når vi sovende våkner? Underforstått at vi har sovet i timen og er nå blitt etterpåkloke! Sånt hender. Ibsen var en skarping, helt klart. I et annet av skuespillene hans sier hovedpersonen:”Det verste er at alle mennesker er parti-treller hele landet utover. Et parti, det er likesom en kjøttkvern det, det maler alle hodene sammen til en grøt, og derfor så blir de også grøthoder og kjøtthoder, alle ihop”.

Men det var den gang. Ikke nå. I dag tenker vi alle selvstendig og er påpasselig med ikke å sove i timen. Det er dessuten en helt annen tid nå. Som Ibsen ikke kjente. Men – kjenner vi verdenskloke egentlig Ibsen?
Plutselig høres et nødrop fra en sambygding: ”Redd idyllen på Nesoddtangen!” Hjelpe, ja – jo, men overfor hva?

Ropet formidles av spaltene i Amta, den 27.10.2015, der vi alarmeres av Haakon Lystad om at nå er det første skrittet til vandalisering av Tangen brygge i full gang! Kommunen forbereder å senke Bergveien 4 meter! Isolert sett et komplett uhensiktsmessig foretagende, som til overmål vil koste skattebetalerne mangfoldige millioner kroner!

Kraftige naboprotester foreligger, men er blitt avfeid. Hensikten synes klar: Ved å investere store offentlige skattemidler i forarbeider, skal den politiske karriereofringen av Tangen brygge låses fast på denne måten, med det senere argument at investeringene ikke må være bortkastet! De stygge konturene av den egenmektige trioen Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, og Høyre, trer stadig tydeligere frem. Her får alle se ’de grønnes’ sanne ansikt. Ikke mye grønt, nei!

Politikere med et altfor stort ego innbiller seg at taburetten i kommuneledelsen har gjort dem suverene og usårbare, slik at de kan ture frem etter deres eget forgodtbefinnende. Saken er at som representanter sitter de på velgernes nåde. Hvis de etter fire korte år ikke har skikket seg, bør de ha reisekufferten klar. For tiden aspirerer Nesodden sterkt til betegnelsen Norges mest autoritære kommune. Dette er på ingen måte akseptabelt i et folkestyrt samfunn.

Kort oppsummering av tvangsdemokratiet på Nesodden: En fjellskjæring, 4 m senking av Bergveien, et drastisk, natur og miljøfremmed fjellinngrep like inntil Tangen brygge – i konflikt med opprørte naboprotester – til en kostnad av mange millioner kroner, blir ikke forstått av velgermassen i en kommune, som ikke har råd til døgnåpen legevakt eller å videreføre lovbestemt brøyting av privatoffentlige veier, for bare å nevne et par betente temaer.

Legg så til den miljøfiendtlige LNF-saken i Øvre Utsiktsvei mot 53 sterkt skadelidende naboprotester. Og selvsagt utbygningsplanene på Tangen brygge. Tilfeller uten spor av grønt, men med stygge og betenkelige politiske knefall for grådige pengeinteresser. Dette vil lukte svidd langt forbi stortingsvalget om to år og helt frem til neste kommunevalg.

Hit hører også kommuneledelsens forsøk på å tilvende seg deler av samtlige hjemmelshaveres eiendom i Birkeveien uten lovbestemt erstatning. Saken er klaget inn for fylkesmannen og kommunaldepartementet.

Reidar Gunder
Reidar Gunder

Med styre og stell under den senere tids politiske prioriteringer er kommune økonomien faktisk så råtten at selv de stakkars siste 8 sengeplassene på Nesoddtunet må vente på å bli realisert?

Men å trumfe gjennom det nabofiendtlige og uhensiktsmessige mangemillioner sluket i Bergveien har kommunestyret råd til og ingen betenkeligheter med å gjennomføre! Slik kan det ikke fortsette.

Fare for at kommunen vil gå konkurs har vært nevnt. Her synes å være behov for en skikkelig evaluering, kanskje ved Riksrevisjonen? Under en hver omstendighet må vi nesoddinger ha som en felles klar utenompolitisk målsetting at hvis politikerne og administrasjonen ikke besinner seg, vil neste kommunestyre garantert få en helt annen sammensetning. Tiden går fort. Snart er vi i 2016 og da er det bare 3 år til nytt kommunevalg.

Reidar Gunder: Samfunnsviter: mangeårig leder av blant annet «Rettsdemokratisk institutt «og «Norges grunneierforbund.»

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: