Du er her
Hjem > Aktuelt > Intervju med biblioteksjef Mette Rysjedal: En dame med tro på folkebibliotekets betydning for nesoddingene.

Intervju med biblioteksjef Mette Rysjedal: En dame med tro på folkebibliotekets betydning for nesoddingene.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Mette kommer presis og mot meg med raske skritt. Og kjøper seg i likhet med intervjueren en kopp kaffe i cafeen på Tangenten.

På spørsmålene om alder, bosted, utdannelse og arbeidslivs erfaring svarer Mette.

-Jeg er født 8.12.1976 altså en 38 årgang og bor i Oslo. Intervjueren bryter inn: -Du har så vakker dialekt. Hvor er det du kommer fra?

-Fra Leirvik i Sogn, svarer Mette og fortsetter med å fortelle om sin arbeidslivs erfaring.

-Ved Universitetet i Bergen tok jeg cand. mag. i engelsk, historie og informasjons- vitenskap. Etter det dro jeg til Oslo for å ta en Bachelor i bibliotek- og informasjons vitenskap. For så å ta en master i Bibliotek – styring og ledelse.

Etter gjennomgangen av denne sin meget solide utdannelses bakgrunn tar Mette seg litt kaffe og går over til sin arbeidslivs erfaring.

Mette Rysjedal
Mette Rysjedal

 – Først jobbet jeg tre år som lærer i Solund kommune en vakker øy der ute i havet ved Sognefjorden, sier hun. – Fortsatte så som vikar ved Norges Musikkhøgskole og Deichmanske bibliotek for å bli fast ansatt der. Deretter var jeg biblioteksjef ved Fjaler kommune i 3 år og så ble det Nesoddens tur.

Hvorfor valgte du å søke biblioteksjef stillingen på Nesodden?

-Det kom av all den positive omtalen biblioteket har fått og de spennende arkitektoniske løsningene som Nesodden bibliotek har valgt for sine nye lokaler, sier Mette. – Og at  Nesodden kommunen valgte å satse på et slikt flott nytt bibliotek. Noe jeg synes virket lovende.

Hva er drivkraften i ditt bibliotek engasjement?

-Den viktigste drivkraften for meg er å få være med å skape en viktig informasjons-, kunnskaps- og arrangements arena og møteplass for nesoddingene.  For meningen med de offentlige bibliotekene er at de skal fungere både som kultur- og kunnskaps organisasjoner. Og, så det er nevnt, mange av de tjenester biblioteket yter er faktisk ikke så synlige. Slik som for eksempel det å hjelpe brukerne med å komme inn på nettbanken, levering av selv-meldinger, bruk av nettbrett osv.  Vi legger også mye arbeidet i tilbudet vi retter mot skoler, barnehager og andre institusjoner.

Hva vil du trekke frem som spesielt når det gjelder lånergruppene ved biblioteket?

Lånergruppene her er meget varierte og kommer til biblioteket med mange forskjellige behov. Blant annet har vi forfattere som bruker oss i sin research. Samt en stor gruppe som etterutdanner seg og trenger pensum – litteratur som vi skaffer til dem.

Dere har mange faste tilbud som biblioteket står ansvarlig for. En ganske så imponerende liste: 

*En gang i uken er det strikketreff (der biblioteket samarbeider med Frivillighetssentralen).

*Eventyrstunder.

*Småtassfilm og bokkafe.

*I tillegg kommer baby-og seniorkino en gang i måneden samt slekts-forsknings kurs i samarbeid med historielaget.

Og som om dette ikke er nok så starter dere snart opp med  to nye tilbud: 1) Lån en nordmann i biblioteket og  2) En leseombudsordning. La oss ta utlånet av en nordmann først. Hvordan har responsen vært? Mette setter seg nå godt tilbake i stolen. Det er tydelig at hun er stolt av disse to tilbudene.

-Når det gjelder å låne ut en nordmann så har vi har fått overveldende respons fra nesoddingene, sier hun. – Det varmer. Vi samarbeider i dette prosjektet med avdelingen for integrering og mangfold. Leseombuds-ordning er et tilbud som går ut på at en person leser høyt for andre, som ikke kan eller har utfordring med å lese selv. Det er bibliotekar Julie Berge Larsen som står ansvarlig for ordningen.  Og merk dere, alle som nå leser Nesoddposten: alle som som kan lese høyt kan også bli leseombud. Så det er bare å ta kontakt med Nesodden bibliotek og Julie.  

Er det mange som er har meldt sin interesse?

-Ja, og nå er det er ikke lenge før begge disse tilbud er oppe og går, sier en meget fornøyd biblioteksjef.

Over til et litt mer problemfylt tema. Det er innkjøpsstopp i Nesodden kommune. Å ikke få kjøpe inn årets nye bøker og andre media er vel som å sammenligne med å ta brødet fra bakeren?

-Ja, media innkjøpet er selvfølgelig basis grunnlaget i biblioteket, men jeg har sammen med kultursjefen forsøkt å rette noe av innkjøpsstoppen  i media-budsjettet ved å spare inn på andre poster.

Så da blir det fortsatt kjøpt inn bøker og andre media?

-Ja, men med utgangspunkt i et media budsjett som ikke dekker behovet. Vi har derfor problemer med å oppdatere medie stammen vår.

Når Nesoddposten så sammenligner bevilgningene til bøker og andre media i Frogn, Ås, Vestby er tallene for 2015 som følger: Nesodden bibliotek: kr: 225 000, Frogn bibliotek kr: 410.000, Vestby bibliotek kr: 486.000, Ås bibliotek kr: 592.000. Innbygger antallet i disse kommunene er som følger: Nesodden:18 372, Ås: 18.503,Vestby : 16.310, Frogn: 15 656. https://no.wikipedia.org/wiki/Follo.

Her synes det som det nødvendig med en oppjustering av media budsjettet, tenker intervjueren,  og håper politikerne leser dette intervjuet.

Da er tiden kommet til å spørre om hvorfor biblioteket bare er betjent 32 timer pr. uke. Det vil si  tiden da du kan komme å spørre de ansatte om hjelp til det du lurer på.

-Svaret på spørsmålet ditt er enkelt, sier Mette, – med utgangspunkt i antall stillinger, har vi ikke mulighet for mer betjent åpningstid. På lørdagene er vi avhengig av lørdagshjelp, noe vi har fått. Det er bra. Og åpningstiden ved biblioteket uten betjening er også meget bra: Mandag –Torsdag: 08-19. 
Fredag 08-17
. Lørdag 10-16.

Utlån og besøkstall for 2014?  Og hvordan er situasjonen  for 2015? Opp eller ned?

-I 2014 var vi på topp i hele Akershus når det gjelder besøk per innbygger, mens utlånet gikk ned. Noe som kan ha sammenheng med lavt medie-budsjett, sier Mette. – Men besøkstall i perioden januar-september 2015 i år har øket med 9% i forhold til same periode i fjor. Vi har hatt forhåndsvalg i biblioteket i år, noe som også påvirker besøkstallet i positiv retning.

Utlånet har hittil i år hatt en nedgang på 7,8%, sammenlignet med same periode i fjor.

Bibliotekets betydning sett i et samfunns perspektiv?

-Du kan ikke finne alt på Internett. Bibliotekets oppgave er å stille informasjon til disposisjon i alle formater. Det er viktig at en sak blir belyst fra mange sider og at vi også har informasjon som ikke alle er enige i. Så blir det opp til den enkelte å velge ut den informasjon de måtte ønske seg.

Sitatet fra «Spørsmålenes bok» av Edmond Jabes.

«Være i boken. Være med i spørsmålenes bok, være del av den, og bære ansvaret for et ord eller en setning, et avsnitt eller et kapittel. Kunne erklære: «Jeg er i boken. Boken er mitt univers, mitt land, mit tak og min gåte. Boken er mitt ånderett og min hvile». Jeg slår opp når jeg blar om en side, jeg legger meg med den siden jeg legger fra meg. Kunne svare: «Jeg tilhører slekten av ord man bygger boliger med», og vite med sikkerhet at dette svaret fremdeles er et spørsmål, at denne boligen er truet uten opphør. Jeg vil påkalle boken og vekke opp spørsmålene.»

Ønsker og visjoner for fremtiden?

Mitt ønske er at Nesodden bibliotek i enda større grad skal bli et samlingspunkt i kommunen. Der vi får til møter med enda flere  målgrupper enn vi gjør i dag. Og at Nesodden bibliotek fortsatt skal kunne være et foregangs bibliotek. Noe vi har mulighet for i disse lokalene.

Så over til de spørsmålene alle som blir intervjuet av Nesoddposten får: hva betyr mest for deg?

-Familie, venner og katten min Mira. Og selvfølgelig litteratur og musikk. Om jeg kommer til en øde øy, tror jeg ikke at det ville være mulig for meg å velge mellom disse to interessene.

Forslag på bok og film. Siden Mette er så interessert i musikk får hun også komme med et musikkforlag til Nesoddpostens lesere.

-Jeg vil anbefale et forfatterskap av Mara Lee fordi hun skriver om det å være annerledes, fordi hun overrasker meg og skriver utrolig godt.

– Når det gjelder film så har jeg ikke noen klar anbefaling. Er veldig glad i britiske serieproduksjoner og har variert smak når det gjelder film.

Valg av musikkstykke?

Vanskelig å velge ut musikk, men jeg kan si hva jeg hører på for tiden. Jeg har akkurat hatt et nostalgisk-musikalsk gjenhør med Soundgarden og Audioslave. Det jeg hører mest på for tiden er Seinabo Sey, Prince, Sondre Justad og Lianne La Havas. Vanskelig å velge.

 

 Gunhild Gjevjon 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: